IZ DRUGEGA DOMA
Bodite na tekočem z dogajanjem v Državnem svetu - drugem domu slovenskega parlamenta, (iz)berite e- novičnik
Maj 2021
Posvet o položaju študentov v Sloveniji v organizaciji Državnega sveta in Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Udeležence je nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in opozoril, da je znanje edini osnovni kapital za napredovanje družbe.
Intervju z državnim svetnikom Bojanom Kekcem, predstavnikom lokalnih interesov 14. volilne enote - Novo mesto. Bojan Kekec je predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve ter član Komisije DS za državno ureditev.
Danes imamo, skladno s teorijo, močno centralizirano državo, utemeljeno v ustavi in željo po tem, da državo decentraliziramo. Žal, vsaj tako se zdi, bi posamezniki želeli administrativno decentralizacijo strankarsko instrumentalizirati.
Po mnenju predlagatelja je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah sprejet brez strokovne obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih posegih na področju varstva voda in bi zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje.
Državni svet je potrdil pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za sprejem predloga zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih.
Na dnevnem redu tokratnega zasedanja je bila predstavljena končna različica digitalne platforme, ki naj bi bila, skladno s predlogi, podanimi v okviru prvega zasedanja 24. marca 2021, s temami: migracije ter izobraževanje, kultura, mladina in šport.
Obisk predsednice Sakellaropoulou je prvi uradni državniški obisk po razglasitvi epidemije v Sloveniji in prvi obisk grške predsednice v tujini po njeni izvolitvi.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala predlog stališča naše države o spremembi evropskih pravili o varstvu osebnih podatkov in njihovo uskladitvijo z Okvirnim sklepom z določbami Direktive o kazenskem pregonu iz leta 2016.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala predlog stališča naše države do predloga evropske o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev), s katero se podaljšuje veljavnost Uredbe.
Majhne kmetije pripomorejo k ohranjanju poseljenosti podeželja, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti.
V 95. letu starosti nas je zapustil dr. Miha Tišler, prvi rektor ljubljanske univerze v samostojni Sloveniji, pa tudi državni svetnik v prvem mandatu Državnega sveta, sicer pa velja za enega najuglednejših znanstvenikov 20. stoletja.
prikaži časovnico

Drugi Dom