83. Sodišče v tem delu ocenjuje, daje obtoženčeva žena s svojo izpovedbo skušala obtoženca čim bolj razbremeniti, sočasno pa je želela oškodovanca prikazati v negativni luči. Na ta način je po oceni sodišča želela pomagati obtožencu. Novičeva je sicer ves čas postopka izpovedovala enako glede dejstva, da je kritičnega večera odšla na sindikalno zabavo KI, daje odšla od doma okrog sedme ure zvečer, ko je bil obtoženi doma, vrnila pa seje okrog enajste ure zvečer, ko je bil obtoženi prav tako doma. Glede tega dela izpovedbe sodišče priči sledi, saj je bila ves čas enaka. Je pa priča ravno z namenom razbremenitve obtoženca svojo izpovedbo glede določenih podrobnosti spreminjala, prav tako jo je prilagajala izvedenim dokazom. Tako je priča v preiskavi povedala, da se je obtoženi, ko sta istočasno prišla domov, preoblekel v pižamo, na glavni obravnavi pa dodala, da ne ve ali je imel obtoženi spodnji temno plavi del prav od pižame ali od trenerke. Ker je obtoženi tako na policiji kot v preiskavi (torej kmalu po dogodku) povedal, daje šlo za trenerko, sodišče izpovedbi žene, daje šlo za pižamo ne sledi, navsezadnje pa je priča tudi sama na glavni obravnavi dopustila možnost, da lahko daje šlo za trenerko. Je pa tudi nenavadno, daje žena tako poudarjala sama od sebe v kaj naj bi se obtoženi preoblačil in da je temu po 33 letih zakona posvečala takšno pozornost, še zlasti glede na dejstvo, da sama po prihodu domov ni imela veliko časa, vmes je še pripravila večerjo, gotovo pa je posvetila nekaj časa tudi svoji obleki za na zabavo. Sodišče ne sledi izpovedbi Novičeve, da je obtožencu šele takrat, ko je bila že oblečena v plašč in je odhajala od doma, povedala, da gre na sindikalno zabavo, saj je obtoženi povedal, daje to od nje izvedel že preje, okrog 18 ure, ko sta se srečala pred blokom (daje bilo to obtožencu znano že prej je mogoče sklepati tudi na podlagi dejstva, da je Novičeva to en dan prej povedala tudi že hčeri Jeri Novic in kritičnega dne obtoženčevi sestri Majdi Novic, kar sta potrdili obe zaslišani priči, torej to ni bila nobena skrivnost). Sodišče sledi izpovedbi Novičeve, da seje oddahnila, ko seje vrnila iz zabave, in videla, daje obtožencev avto parkiran na istem mestu. Ne sledi pa njenemu pojasnjevanju z glavne obravnave, da je bilo to zato, ker je vedela, da bo imel težave, saj so jo že tistega večera policisti v Via Boni spraševali v zvezi s pošiljanjem obtoženčevih mailov. Priča zaslišana v preiskavi namreč tega ni znala pojasniti, je pa že takrat povedala, da obtoženi sedaj abstinira in bi jo zaskrbelo, če bi abstinenco prekinil. Tudi obtoženčeva sestra Majda Novic je povedala, da se je po telefonu dne 16.12.2014 slišala z Marjano, ki ji je tudi povedala, da gre na službeno zabavo. Prav tako sta se po telefonu slišali dne 17.12.2014, pogovarjali sta se o tem, kaj se je zgodilo, da so imeli zaslišanja ter da je bil obtoženi, ko je žena prišla domov, doma. Marjana Novic ji je povedala kako so jo tistega kritičnega večera policisti spraševali, ne spomni pa se ali so jo policisti spraševali tudi kaj v zvezi z obtoženim, bi se pa spomnila, če bi ji Marjana že takrat povedala, daje obtoženi osumljeni. Tega ji takrat ni rekla. Priča je še povedala, da ji je v tem pogovoru Marjana tudi rekla, da je takoj, ko je prišla tisti dan domov (torej 16.12.2014), videla, daje avto obtoženca točno na tistem mestu kot gaje pustil. Priča ni znala pojasniti zakaj ji je Marjana Novic povedala ravno to v zvezi z avtom. Tako je tudi na podlagi izpovedbe obtoženčeve sestre mogoče zaključiti, da ne gre verjeti pojasnjevanjem obtoženčeve žene na glavni obravnavi, saj bi okoliščino, da sojo policisti že na zabavi spraševali o obtožencu, gotovo zaupala naslednjega dne Majdi Novič, gotovo pa tudi obtožencu ob svojem prihodu domov. Navsezadnje je tudi obtoženi v svojem zagovoru povedal, daje bilo ženino prvo vprašanje njemu, ko se je vidno pretresena vrnila domov z zabave, če je bil doma. Očitno je torej, daje tudi Novičeva sama po streljanju na Jamnika pomislila, da bi to lahko storil obtoženi in je ravno v tem razlog, da si je oddahnila, ko je videla, da je njegov avto parkiran na istem mestu. V zvezi s streljanjem obtoženca je v preiskavi povedala, da ji je o tem zelo malo znanega, da ji je povedal, da hodi na strelišče, ker ga streljanje pomiija, zaslišana na glavni obravnavi pa je v nasprotju s povedanim pričela trditi, da to ni bil njegov hobi, temveč je bilo to zaradi službe, ker je na strelišču nabiral vzorce, da ga streljanje sprošča pa so ji rekli drugi, kolegi v službi. Glede na dejstvo, da je pred umorom Jamnika zelo malo ljudi vedelo, da obtoženi strelja, o tem je izpovedal le priča Drago Kočar in sicer da mu je obtoženi dvakrat omenil, da hodi streljat in da ga to sprošča, sodišče tudi tem pojasnjevanjem žene na glavni obravnavi ne sledi, temveč sledi njeni izpovedbi iz preiskave, kije skladna z izpovedbo Kočarja. Sodišče prav tako ne sledi navedbam Novičeve, da se je obtoženi po tem, ko je dobil delo na FKKT nekako ustalil in pomiril, saj ravno nasprotno izhaja iz obtoženčevih ravnanj v letu 2014 (pošiljanje mailov, podajanje ovadb na policijo in KPK), prav tako je žena izpovedala, da se je takrat, ko je obtoženi pošiljal maile, zbala, da bi se ponovno sesul. Sodišče tudi ne sledi navedbam Novičeve, da je imel oškodovanec navado, da je na zabavo prišel na začetku predno seje začelo, saj je več zaslišanih prič izpovedalo, daje Jamnik na sindikalne zabave zamujal. Novičeva je šele na glavni obravnavi prvič omenila, da se je v zadnjem letu oškodovanec čudno obnašal in da so bile govorice, da se ukvarja z nelegalnimi posli, sama je tudi zaznala, da se je oškodovanec kregal z drugimi, npr. Pintarjem. Sodišče ugotavlja, da Novičeva tega v preiskavi ni omenjala, je pa očitno svojo izpovedbo prilagodila izpovedbam ostalih zaslišanih prič v preiskavi (npr. Gaberšček, Skumavec, ki sta izpovedala o spremembi oškodovančevega obnašanja). Iz izpovedbe Mirana Gabrščka pa tudi izhaja, da sta imela Jamnik in Novičeva korekten odnos, tako gaje dojemal tudi Jamnik. V zvezi z navedbami Novičeve glede telefonskega klica kritičnega večera na njen telefon sodišče ugotavlja, daje njena izpovedba o klicu dejansko potrjena tudi s podatki, ki jih je posredoval T-2 d.o.o., torej da je Novičeva kritičnega večera res prejela klic iz telefonske številke 059 335 400 v zvezi z opravljanjem ankete. Sodišče pa tega klica ne povezuje z navedbami Novičeve, obtoženca ter izvajanji obrambe, da so na tak način pravzaprav želeli izvedeti ali bo obtoženi sam doma in kot tak primerna tarča, da se mu podtakne umor. Novičeva je namreč sama povedala, daje šlo za telefonsko anketo, telefonska številka iz katere je bilo klicano pa dejansko pripada podjetju RM PLUS - tržne raziskave. Obtoženčevim navajanjem v preiskavi dne 21.5.2015, daje žena s te številke prejela še kasneje klice kar je povezano z Matejem Oražmom, pa sodišče ne sledi, saj teh nadaljnjih klicev Novičeva sploh ni nikoli omenjala (prav tako ne več obtoženi v svojem zagovoru na glavni obravnavi), v nadaljevanju pa bo še podrobneje pojasnjeno zakaj sodišče tudi ne sledi zagovoru obtoženca v zvezi z Matejem Oražmom.

84. Obtoženčeva hči Jera Novič je zaslišana v preiskavi dne 7.1.2015 povedala, da se je dne 16.12.2014 iz fakultete vrnila domov okoli 13 ure in bila nato doma tekom celega popoldneva. Zvečer pa je nameravala na rekreacijo v Trening center na Devovi ulici v Ljubljani. Ob 19:28 uri jo je na njeno telefonsko številko 031 420 688 poklicala prijateljica Urška Novljan s katero je bila že prej dogovorjena, da gresta skupaj na rekreacijo. Običajno jo Novljanova pokliče malo čez pol osmo, tokrat pa jo je poklicala prej in še ni bila popolnoma pripravljena za odhod, imela je pripravljeno torbo. Ko jo je poklicala, se je oblekla in obula in odšla na ulico, kjer jo je čakala Novljanova. Za to je porabila približno 3 minute. Ko je odhajala od doma, se je poslovila od očeta, ki je bil na kavču v dnevni sobi, oblečen v pižamo (temne barve, ne more reči ali je temno modra ali črna, ima dolge rokave in dolge hlače) in je gledal TV ter ni bil nič razburjen. Z Novljanovo sta v Šiško prišli kakšnih 10 ali 15 minut pred pričetkom rekreacije, ki seje začela ob 20 uri in je trajala do 21 ure. Po rekreaciji seje stuširala, oblekla, Novljanova pa jo je odpeljala nazaj domov. V stanovanje je prišla okrog 21:40 ure, obtoženi je bil še vedno v dnevni sobi na kavču in je gledal TV, bil je tak kot običajno, nič razburjen. Ob njenem prihodu seje obtoženi ustrašil zato, ker je po TV slišal, da so na nekoga streljali in seje bal zanjo. Po tem z obtoženim ni več govorila in je odšla v svojo sobo. Sama za prevoz na fakulteto uporablja kolo, tudi tega dneva ga je, ima pa shranjenega v kleti. Po predočenju uradnega zaznamka o opravljenem razgovoru z dne 19.12.2014 je priča povedala, da dopušča možnost, da je bil obtoženi kritičnega večera v trenerki in to v spodnjem delu, zgornji del pa je videla, daje pižama. Zaslišana na glavni obravnavi je priča povedala, da jo je dne 16.12.2014 ob 19:28 uri klicala Novljanova. Sama seje nato morala še obleči, obuti in pripraviti, kar ji je vzelo nekaj časa (ponavadi rabi tri minute), nato je šla iz stanovanja skozi dnevno sobo in atrij, pozdravila obtoženca (on je bil zgoraj oblečen v pižamo, spodaj pa ne ve, v tem kar ponavadi spi) in šla k Novljanovi. Z Novljanovo sta od takrat, ko sta parkirali avto, pa do vstopa v fitnes porabili minutko. Iz telovadbe, ki je trajala od 20 do 21 ure, je domov prišla med 21:30 in 21:45 uro. Obtoženi je bil na istem mestu v dnevni sobi in isto oblečen kot ob njenem odhodu, oba sta se pozdravila in povedal ji je, da je ravno po poročilih slišal za streljanje, če sama o tem kaj ve. Po predočenju uradnega zaznamka o opravljenem razgovoru z dne 22.12.2014 iz katerega izhaja, daje bila takrat, ko je prejela klic Novljanove, že pripravljena za odhod in je od zapustitve stanovanja do vstopa v vozilo pretekla minuta ali dve, je priča povedala, da so jo takrat policisti to spraševali, sama ne more kar tako iz nič oceniti časovno, ker pač ni gledala na uro takrat in je potem, ko se je pomirila in razmislila kaj vse mora dejansko takrat narediti, ko odhaja, ocenila, da potrebuje okrog tri minute. Na vprašanje ali je bila takrat, ko jo je poklicala Novljanova, že pripravljena na odhod, je povedala, daje ponavadi pripravljena, ker gresta dostikrat skupaj, da ima približno stvari za šport že pripravljene, mora pa se še obuti in obleči, včasih pa še išče kakšne ključe ali gre še na WC. Ne spomni se ali jo je Novljanova tistega večera že prej kaj poklicala, sta se pa sigurno po SMS-jih menili kako in kdaj bosta šli na telovadbo. Z Novljanovo običajno od njenega doma do fitnes centra z avtom potrebujeta slabih 15 minut. Mama je odšla tistega večera od doma še pred njo. Sama je vedela, da gre mama na službeno večerjo (to je vedela že en dan prej, ko sta se o tem menili po telefonu), ne ve pa ali ji je mama povedala kam gre ali ne. Tistega večera se je mama vrnila domov okrog 23:00, 22:30, ne ve točno, prišla jo je pozdravit in ji je povedala, da so ustrelili direktorja, saj sama tega prej ni vedela. Obtoženi do nje nikoli ni bil agresiven, če je kdaj kaj narobe naredila, jo je nadrl.

< nazaj   naprej >