66. Sodišče je tudi opravilo poizvedbe o padavinah v kritični noči. Iz dopisa Agencije RS za okolje z dne 12.2.2016 (list. št. 2657) izhaja, da dne 16.12.2014 na meteorološki postaji Ljubljana - Bežigrad med 19:30 uro in 24:00 uro niso zabeležili padavin - ne na samodejni postaji in ne na klasični postaji. Vidnost je bila 5 km. Glede na okolico sklepajo, daje bilo podobno vreme tudi na območju Viča. Sodišče sledi navedenim podatkom, saj tudi iz zapisnika o ogledu kraja dejanja ne izhaja, da bi deževalo, prav tako pa iz posnetkov, ki so bili na glavni obravnavi vpogledani za kritičen čas, izhaja, da pešci in kolesarji, ki so vidni na posnetkih, nimajo dežnikov.

67. Iz spisovnih podatkov izhaja, da so bili večim osebam odvzeti brisi strelca (Mateju Janežiču - list.št. 199, Nejcu Carlu - list. št. 254, Matjažu Koželju - list. št. 261), med drugim tudi obtožencu. Tako je iz uradnega zaznamka z dne 17.12.2014 (list. št. 82) razvidno, daje obtoženi prišel na PU Ljubljana ob 18:30 uri. Ob 18:35 uri je bil obtoženi obveščen, da bodo z njega odvzeti sledovi strelca, na kar je pristal prostovoljno in brez prisile. Iz obrazca „Poročilo o zavarovanju delcev, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem“ je razvidno, da so bili vzorci z rok osumljenega odvzeti 17.12.2014 ob 18:35 uri in sicer zgornji del roke v področju palca in kazalca (list. št. 1404). Iz poročila o preiskavi NFL z dne 20.12.2014 (list. št. 262) izhaja, da so preiskali in analizirali vzorce zavarovane z rok in glave obtoženca, prav tako pa tudi delce iz notranjosti tulca naboja z oznako S&B 7,65 Br, ki je bil najden na kraju dogodka. Na vzorcu zavarovanem z desne roke obtoženca so našli dva značilna delca, ki nastaneta po streljanju s strelnim orožjem s sestavo svinec, kositer. Na vzorcu zavarovanem z leve roke obtoženca so našli tri karakteristične delce, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem s sestavami: antimon, barij, svinec; antimon, kositer, svinec; antimon, kositer. Na vzorcu zavarovanem z glave obtoženca so našli dva karakteristična delca, ki nastaneta po streljanju s strelnim orožjem s sestavo: antimon, barij, svinec, kositer; svinec, kositer. V notranjosti tulca naboja z oznako S&B 7,65 Br so našli delce s sestavo: antimon, barij, svinec, kositer. Iz dopolnitve poročila NFL z dne 8.4.2015 (list. št. 1404) izhaja, da je bila velikost delcev na vzorcih zavarovanih iz rok in lasišča obtoženca od cca 0,5 mikrona do 1 mikrona.

68. Iz poročila NFL z dne 9.1.2015 (list. št. 1063-1064) izhaja, da na vzorcih zavarovanih z rok in glave Mateja Janežiča (zavarovani dne 17.12.2014), Nejca Carla (zavarovani dne 20.12.2014) in Matjaža Koželja (zavarovani dne 20.12.2014) niso našli karakterističnih delcev, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem. Enako jih niso našli na rokah in glavi Tineta Horvata (on je prvi našel ustreljenega oškodovanca). So pa bili vzorci z rok zavarovani in odvzeti tudi z oškodovanca. Iz poročila NFL izhaja, da so na vzorcu zavarovanem z desne roke oškodovanca našli dva značilna delca, ki nastaneta po streljanju s strelnim orožjem s sestavo: antimon, svinec. Na vzorcu zavarovanem z leve roke oškodovanca pa so našli en karakterističen delec, ki nastane po streljanju s strelnim orožjem s sestavo: antimon, barij, svinec, kositer.

69. Iz poročila o preiskavi NFL z dne 19.12.2014 (list. št. 393) izhaja, daje bil tulec naboja tudi daktiloskopsko preiskan, vendar na njem niso našli sledi papilarnih linij. Iz poročila o preiskavi NFL z dne 23.12.2014 (list. št, 607-609) izhaja, da so opravili preiskavo in medsebojno primerjavo tulca naboja najdenega na kraju kaznivega dejanja z obema kroglama naboja, ki sta bili zavarovani pri obdukciji oškodovanca. Tako za tulec kot obe krogli je bilo ugotovljeno, da so kalibra 7,65 x 17 mm, znamke streliva Sellier Bellot. Izstreljeni so bili iz polavtomatskega kratkocevnega orožja, najverjetneje znamke FEG, model AP 66.

70. Glede na točke 65 - 69 obrazložitve sodišče ugotavlja, daje oškodovanec parkiral svoje vozilo na parkirišču pred lokalom Via Bona, da je po tem odšel proti prehodu, ki vodi v lokal, med to potjo pa je bil ustreljen v bližini avtomobila Opel Meriva, na katerih so bili najdeni krvni madeži. Tulec z napisom S&B 7,65 je bil najden na tleh pred oškodovančevim vozilom, na njem sledi papilarnih linij niso našli. Drugi tulec ni bil najden. Po dejanju so bili večim osebam (ki bi lahko imeli kakšno zamero do oškodovanca) odvzeti brisi strelca, delci streljanja pa so bili od vseh teh oseb najdeni le na rokah in laseh obtoženca in sicer delci antimon, barij, svinec in kositer podani v različnih kombinacijah. Vzorci so bili zavarovani in odvzeti tudi z rok in glave Tineta Horvata (ki je prvi našel oškodovanca) in z rok oškodovanca. Delci streljanja so bili najdeni na obeh rokah oškodovanca, na Horvatu pa ne. S preiskavo najdenega tulca in obeh krogel naboja, ki sta bili zavarovani pri obdukciji oškodovanca, je bilo ugotovljeno, da gre za strelivo znamke Sellier Bellot (S&B), kalibra 7,65 mm, ki je bilo izstreljeno iz polavtomatskega kratkocevnega orožja, najverjetneje znamke FEG, model AP66. V notranjosti tulca naboja so našli delce s sestavo antimon, barij, svinec, kositer.

71. Iz spisovnih podatkov nadalje izhaja, daje imel obtoženi mobilno številko 041 533 291. Iz seznama zabeleženih odhodnih in dohodnih vzpostavljenih zvez za obtoženčevo SIM kartico (priloga A 37), uradnega zaznamka o ugotovljenih dejstvih o pregledu izpisa telefonskega prometa obtoženca z dne 22.12.2014 (list. št. 321-322), uradnega zaznamka o ugotovljenih dejstvih o pregledu podatkov obtoženčevega telefona z dne 3.2.2015 (list. št. 1116-1117) ter uradnega zaznamka o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah pregleda izpisa telefonskega prometa obtoženca z dne 4.2.2015 (list. št. 1112-1113) je glede na bazne postaje (v nadaljevanju BP) razvidno, da se je obtoženi dne 16.12.2014 od poznega dopoldneva do popoldneva do cca 15:08 ure nahajal na Primorskem (BP Ajdovščina-Silos, BP Sežana TLK). Med 15:30 in 15:47 uro seje zadrževal na območju BP Povir. Ob 18:42 uri pa ima zabeleženo BP AVRHOV1 LJ-Vič GD (Gasilski dom Vič, Viška cesta 41), ki pokriva območje obtoženčevega domačega naslova Žaucerjeva ulica 12, Ljubljana. Obtoženi je tako s telefonske številke 040 262 243, ki pripada Robertu Bartolu, kritičnega dne ob 18:42 uri prejel SMS z vsebino „Ob 19 dajte piščanca v pečico. Ob 20ih da bo večerja“. Nato je obtoženi nanj odgovoril ob 19:49 uri z vsebino „mi je kura pobegnila. Kaj sedaj?“. Obakrat je bil priklopljen na BP AVRHOV1. Ponovno je iz telefonske številke Bartola obtoženi prejel SMS ob 20:06 uri, ko je bil priklopljen na BP AVARN03 LJ- Vamost (Varnost Sistemi d.o.o., Koprska 94) z vsebino „??Kdo pa je tam :-). Robi tle“. Obtoženi je nanj odgovoril ob 20:10 uri, ko je bil ponovno priklopljen na BP AVRHOV1 z vsebino „JA jst sm kenede“, kar je bila tudi zadnja njegova komunikacija tega dne. Najpogostejša BP preko katere je komuniciral obtoženi v obdobju od 1.9.2014 do 21.12.2014 je bila BP AVRHOV1, kije bila aktivna 228 krat, druga najpogostejša pa je bila ATRNCEG LJ-Trnovo Cerkev (Kolezijska ulica 1), kije bila aktivna 43 krat. Na območju BP LJ - Varnost (AVARNOl) seje obtoženi pred kritičnim časom nahajal dne 24.11.2014, 30.10.2014 in 10.11.2014. Razvidno je tudi, daje obtoženi kritičnega dne ob 19:36 uri prejel klic s telefonske številke 041 789 558, ki jo uporablja Rok Grecs, vendar se na klic ni javil. Na katero bazno postajo je bil obtoženi, ko je prejel klic Grecsa, priklopljen, tekom postopka sodišče ni moglo ugotoviti, saj so iz Telekoma z dopisom z dne 4.11.2015 (list. št. 1995) sporočili, da so na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki je bila objavljena v UL RS št. 54/14 z dne 18.7.2014, od julija 2014 dalje pridobivali zahtevane prometne podatke za pripravo odgovorov na sodne odredbe iz baze podatkov za potrebe obračuna, v tej bazi pa neodgovorjenih klicev ni. Ponovna vzpostavitev informacijskega sistema, po katerem sedaj posredujejo zahtevane podatke na podlagi prejetih odredb v decembru 2014 še ni bila pripravljena. V tem sistemu pa imajo ponovno na razpolago tudi neodgovorjene klice. Podatke o vzpostavljenih in neodgovorjenih klicih imajo v družbi Telekom Slovenije za tekoči in tri pretekle mesece. Podatke za katere je prosilo sodišče je tako družba Telekom imela do konca marca 2015 in do tedaj je bil na razpolago tudi podatek o lokaciji (bazna postaja) prejemnika neodgovorjenega klica. Tekom preiskave, ko bi bilo to še mogoče, pa ta podatek ni bil pridobljen. Ta dokaz z baznimi postajami bo sodišče podrobneje ocenilo v nadaljevanju sodbe v povezavi z oceno obtoženčevega zagovora.

< nazaj   naprej >