3. V zaslišanju v preiskavi dne 24.12.2014 je bila obtožencu v celoti prebrana zgoraj povzeta izjava, ki jo je podal policistom, in obtoženi je po branju izjavil, da pri njej vztraja v celoti. Dodal pa je še, daje ključno v zadevi obdobje med 18.00 in 19.30 uro oziroma čas, ko je od doma odšla njegova mlajša hči. Pripomnil je, da pri delu na kmetiji pogosto uporablja brusilne stroje, kar bi lahko bil razlog za zaprašene delce na njegovih rokah in obrazu, drugega razloga za to ni videl. Po materi je namreč leta 2014 podedoval kmetijsko orodje in to orodje, predvsem traktor znamke Ursus 335, letnik 75, ki se pogosto kvari, je potrebno pogosto popravljati, pri tem uporablja brusilne stroje. Varilska dela opravi Martin Škerl iz Koprive, ostalo pa sam. Pri traktorju so tudi razni priključki, ki jih je prav tako potrebno popravljati. Nazadnje je brusil v soboto ali nedeljo pred obravnavanim dogodkom. Kritičnega večera seje, ko je bil sam doma, igral s psičko Piko, zakuril je peč na drva, pregledal pošto na internetu, ni pa bil prepričan, ali je tudi »surfal« po internetu. Ves čas, ko je bil doma, je imel mobilni telefon na mizi. Za osebo po imenu Robert Bartol ni nikoli slišal, v zvezi s prejetimi SMS-ji je povedal, daje dejansko tistega večera dobil dva SMS-ja, prvega z vsebino, kdaj naj da piščanca v pečico, to je bilo okoli 18:40 ure. Na ta SMS je odgovoril s šaljivo vsebino: »Kura je ušla« ali nekaj podobnega. Kmalu je dobil povratni SMS z vprašanjem, kdo je na drugi strani, a nanj ni odgovoril. Obdolženemu se je zdelo, da je prvi SMS dobil, ko sta bili hčerka in žena še doma. Ugotovitve, da se je njegov mobilni telefon priključil na bazne postaje, ki niso v neposredni bližini njegovega kraja bivanja, ni znal pojasniti, je pa pripomnil, da bo o tem moral kaj več povedati strokovnjak s tega področja ter dodal, da mu je znano, da se z območja njegovega bivanja mobilni telefon priklaplja na bazno postajo na viškem gasilskem domu, kar je ugotovil v predkazenskem postopku. Povedal je še, da kot laik ve, da se na določenih telefonih lahko nastavi možnost prikaza, katera bazna postaja je na dosegu. To je videl, ko je bil na KI. Ko je žena odhajala od doma, je rekla, da gre na novoletni oziroma sindikalni žur, ni pa rekla kam in kdaj. Ko je bil še zaposlen na KI, so imeli novoletne zabave največkrat v stavbi KI, občasno pa v Gostilni Čad. V lokalu Via Bona ni bil nikoli, niti na parkirišču tega lokala, vedel pa je, kje se lokal nahaja. Ob predočenju Poročila o preiskavi Nacionalnega forenzičnega laboratorija (v nadaljevanju NFL), kamor je bil poslan v pregled zavarovan material in sicer tulec najden na kraju umora in vzorci zavarovani z rok in glave Milka Novica - je povedal, da ne zna pojasniti, od kod so najdeni vzorci prišli na njegovo telo, sicer pa je dejal, da ugotovljene elemente pozna, saj je kemik, pri čemer je pripomnil, da ko je delal na procesu izvajanja nalog iskanja sledov, so delali izključno na anionih, ne pa na težkih kovinah. Nikoli ni delal primerjave med rezultati ene vrste analize in druge vrste analize. Rezultat analize, ki jo je delal sam, je bilo hitro odkrivanje karakterističnih anionov, značilnih za nizko brizantne doma narejene eksplozive. Nalogo so izvajali pod nadzorom in mentorstvom forenzikov ljubljanske enote specialistov — vojakov iz Borovnice. Glede uporabe eteričnih olj je dejal, da je že v izjavi policistom povedal, katera olja uporablja, to so čiste snovi, ki ne vsebujejo težkih kovin. Gre za snovi, ki so deklarirane za uporabo v prehrani. Na koncu je obtoženi povedal, da meni, da je pri delu na kmetiji in brušenju kovinskih materialov prišlo do tega, da je dobil na roke in v lase najdene delce.

4. Dne 30.1.2015 je obtoženi po svojih zagovornikih podal izjavo (list. št. 960-962). Sodišče ob tem pripominja, da je to izjavo podal po tem, ko je sodišče s strani Specializiranega državnega tožilstva dne 16.1.2015 (list. št. 567) prejelo poročilo NFL z dne 8.1.2015 (list. št. 712-713) kot prilogo št. 284 k poročilu v dopolnitev kazenske ovadbe z dne 14.1.2015 (list. št. 696-697). Iz tega poročila NFL je razvidno, da so bili karakteristični delci, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem, najdeni na obtoženčevi jakni Bugatti, ki je bila obtožencu zasežena pri hišni preiskavi dne 22.12.2014. Zakaj je ta časovni aspekt podaje izjave po ugotovitvah NFL v zvezi z jakno pomemben, bo podrobneje navedeno pri oceni obtoženčevega zagovora. Iz te pisne izjave, ki jo je obtoženi podal po zagovornikih, izhaja, daje črni plašč, kije bil zasežen na hišni preiskavi, obtoženi nosil tudi dne 17.12.2014, ko so mu bili odvzeti sledovi z rok in glave (obtoženi je imel roke v žepu plašča, z roko pa seje dotikal tudi glave, ko si je popravljal lase), nosil pa gaje tudi nekajkrat pred tem, saj gre za zimski plašč, ki ga obtoženi nosi v slabem vremenu in primem močnejšega mraza. Po dolgotrajnem razmišljanju, v času ko je obtoženi v priporu in iskanju vzrokov za najdbo delcev, je obtoženi prišel do naslednjih ugotovitev. Spomnil seje, daje ta plašč nosil tudi konec leta 2013 oz. v začetku leta 2014, ko je zadnjič streljal v klubu Dum Dum. Ker je tudi sicer streljal pretežno v jesensko-zimskem času, je pri prihodu na strelišče tako rekoč zmeraj uporabljal ta plašč, ki je tudi sicer edini, ki ga obtoženi ima. Po prihodu na strelišče v cono streljanja je obtoženi vedno prišel oblečen in je šele v coni streljanja plašč slekel ter ga odložil na notranjo okensko polico. Ker obtoženi svojega orožja nima, so mu za trening streljanja vedno prinesli orožje in naboje, kar vse je bilo v lasti kluba. Pri streljanju je imel pred sabo mizo, na katero je odložil strelivo, na sami mizi pa je nekakšno grobo blago, ki je zaradi pogoste uporabe in streljanja po pojasnilu obtoženca zelo kontaminirano z delci, ki nastajajo pri streljanju in ravno takšne delce so našli tudi na njem. Obtoženi je v času treninga streljal brez rokavic, po končanem streljanju je vzel plašč, oddal orožje in se oblekel, rok si pred odhodom iz strelišča ni nikoli umil. Ker ima kronično hipodermijo, si roke redno maže s kremo, zato je po mnenju obtoženca prenos takšnih delcev na kožo lažji in bolj intenziven. Zaradi njegove navade, da ima roke vedno v žepih, so se delci na ta način lahko vnesli v žepe plašča. Glede na to, da je obtoženi pogosteje streljal v času zime in sicer v zimi 2011/2012, 2012/2013 in 2013/2014, v tem času pa je navadno nosil črni plašč, se je v tem času po mnenju obtoženca nedvomno lahko nabralo večje število delcev, ki karakteristično ustrezajo delcem, ki so nastali pri streljanju. Obtoženi plašča ves čas odkar je postal član strelskega kluba ni nikoli opral in ga ni nikoli očistil v kemični čistilnici, zato so se delci, očitno v žepih plašča tudi obdržali. Obtoženi je še izpostavil, daje količina najdenih delcev zelo majhna, kar potrjuje njegovo tezo o tem, da so se delci obdržali v plašču, ki ga je nosil, ko je streljal v klubu. Obtoženi je pri streljanju vedno uporabljal različna orožja, po njegovi oceni je streljal z vsaj petimi različnimi modeli. Za vsak model pištole so potrebna različna streliva, od tu pa izvirajo razlike v kemijski sestavi vzorcev testiranega tulca ter vzorcev, ki so bili vzeti iz njegovih rok, glave ter žepov plašča.

5. Še drugič v preiskavi pa je obtoženi podal svoj zagovor dne 21.5.2015. Sodišče ob tem pripominja, da je dopolnjen zagovor obtoženi podal po tem, ko je tožilstvo dne 11.5.2015 predlagalo ponovno zaslišanje priče Roberta Bartola in zaslišanje priče Mateja Oražma (list. št. 1590) in sicer po tem, ko je v Poročilu v dopolnitvi kazenske ovadbe z dne 6.5.2015 (list. št. 1575) bilo seznanjeno z uradnim zaznamkom o zbranih obvestilih od novinarke Damijane Žist z dne 24.4.2015 (pripet k list. št. 1575). Zakaj je ta časovni aspekt podaje dokaznega predloga s strani tožilstva pomemben, bo podrobneje navedeno pri oceni obtoženčevega zagovora. V svojem drugem zagovoru je obtoženi povedal, daje takoj po odreditvi pripora, se pravi konec decembra, prvih štirinajst dni bolj malo hodil ven z drugimi sojetniki, sčasoma je začel hoditi, se družiti z njimi, hodil na kavo in eden od teh je bil tudi Matej Oražem. Kot običajno med priporniki so se pogovarjali dosti o tem zakaj je kdo v priporu, kako je tam končal itn. Med njimi je bil tudi Matej in še eden, kije umoril svojo ženo in ob teh pogovorih je Matej povedal, da je doma iz Ribnice. Pogovor je stekel popolnoma spontano in brez, da bi sam prej Mateja poznal, brez da bi karkoli imel v načrtih oziroma v mislih, je rekel Mateju: »a ti si iz Ribnice, ker Ribnica je pa tudi povezana v moj primer«. Obtoženi je Oražmu pojasnil, da je iz Ribnice doma nek Bartol, ki mu je tisti dan, ko je bil izvršen umor Jamnika, poslal SMS s poznano in čudno vsebino, kdaj naj da piščanca v pečico, da bo pečen ob osmih. Na določeni točki je Matej izjavil sam spontano brez česarkoli, da pa on pozna enega Bartola, ker mu je prodal skoraj novega Waltherja za 700,00 EUR. To je bilo konec januarja ali začetek februarja. Obtoženi je pojasnil, daje bila ta izjava zanj pomembna, ker je bil Bartol vmešan, sam je to povedal svojemu odvetniku in takrat nista izvršila nobenih planov oziroma aktivnosti v zvezi s tem, ker je sam pač mislil, daje to slučaj, vendar pa seje ta slučaj prevesil v resnejšo zadevo potem, ko so prejeli poročilo balističnega izvedenca, v katerem je poleg ostalih ugotovitev tudi navedena ugotovitev, da je bil pokojni Jamnik predvidoma umorjen s pištolo znamke Walther 7,65 in takrat so mu zazvonili čisto vsi alarmi, ker to je bila prehuda koincidenca. To je povedal odvetniku in njegovi sodelavki. Potem je prišla še anonimna prijava, zaradi te anonimne prijave obtoženi pojasni, daje tudi on dobil sklep o razširitvi preiskave in v sklopu te razširjene preiskave je »danes tukaj«. Obtoženi je želel opisati še potek dogodkov, namreč ko je dobil obvestilo v pripor, daje vabljen na zaslišanje, je naslednji dan bil klican za pošto Matej Oražem, prinesel je ven vabilo in na vabilu je pisalo v zvezi z Milkom Novičem in »ga je skoraj na rit posadilo«. Obtoženi pojasni, da on je vedel zakaj, Matej Oražem pa je malo ugibal zakaj in je hitro ugotovil. Oražem je postal nervozen, sam pa je po nasvetu odvetnika, ki je bil pri njemu v četrtek popoldne, z Oražmom imel na sprehodu daljši razgovor. V tem razgovoru je tekla debata v glavnem v smeri, da bo obtoženi namočil Oražma, da bo dobil še več. V priporu je namreč ravno v tem času odmevala afera v kateri je nekdo dobil devet let zaradi prodaje orožja nekomu, ki je ubil partnerico. V nadaljevanju pogovora ga je Oražem vprašal kdo je ta Bartol in obtoženi mu je povedal (sam se ni spomnil imena), da so mu povedali iz zaslišanja, da naj bi bil star nekje 35 let, takrat mu je Oražem odgovoril, da ta ni pravi. V nadaljevanju so bili čez vikend še skupaj, v ponedeljek pa, ko se je Oražem vrnil s svojega zaslišanja, je bil popolnoma drugačen. Gledal je stran, rekel je, da ga je obtoženi namočil, da ga obdolžuje ne ve česa in skratka popolnoma prekinil kontakte. O celi zadevi je tekla tudi debata med ljudmi v priporu, o tem kaj je naredil obtoženi. V nadaljevanju je obtoženi tudi izpostavil klic, ki ga je kritičnega dne (torej 16.12.2014) prejela njegova žena na mobilni telefon in sicer kakšne dve ali tri minute po tem, ko je sam prejel SMS s poznano vsebino kdaj naj da piščanca v pečico. Sam sicer tega klica ni slišal, vendar ženi verjame. Bil je klic agencije, ki je opravljala neko anketo, spraševali so, če bi žena odgovaijala, pa je rekla, da ne, nato pa so jo vprašali, če je še kdo doma, če je obtoženi doma in hči, pa je žena povedala, da gre hči z njo na telovadbo, obtoženi pa je doma. To hišo, ki opravlja ankete, je enkrat njegova žena klicala popoldan, da bi osvetlila primer. Klicala je izjavne govorilnice in istega dne zvečer je na stacionarnem telefonu videla, dajo je ta številka, ta gospod klical nazaj, vendar ni odgovorila. Sama se je prestrašila in rekla, da ne bo več klicala, še bolj pa seje prestrašila v ponedeljek, ko je prišla domov in je videla na stacionarnem telefonu ponovno neodgovorjen klic iz iste številke. Obtoženi ocenjuje, da je to zelo pomemben podatek, ki ga je potrebno razjasniti. Obtoženi povezuje dogajanja okoli Mateja Oražma s klicem iz telefonske številke iste agencije, saj je v ponedeljek zaokrožila ta informacija o Mateju in očitno je nekdo takrat hotel ženo nekaj s te agencije vprašati. Obtoženi je povedal tudi, da so ga v priporu preselili k enemu, s katerim se dobro ujemata, dobro se razumeta, on je pač nek Albanec, ki je kot večina Albancev v priporu zaradi droge. Zelo odkrito sta se pogovorila in ta Albanec je pripravljen potrditi vsebino »te naše diskusije«, to je bilo že nekje februarja ali januarja, slišal je, daje Matej rekel, daje prodal pištolo. Vendar pa se ta gospod malo boji. Na nadaljnje vprašanje je obtoženi še povedal, daje ta Albanec s priimkom Hamdi bil zunaj na sprehajališču, ko je Oražem to povedal in je to slišal. Na posebno vprašanje zakaj podatka, ki ga sam ocenjuje kot izredno pomembnega, ni sporočil sodišču, je obtoženi pojasnil, da je vse, kar se tiče vseh ključnih momentov navezal z odvetnikom in mu prepustil presojo, ker mu popolnoma zaupa. Ob tem zaslišanju je obtožencev zagovornik pojasnil, da sicer ne ve, kdaj mu je obtoženi povedal za Oražma, bilo je že dosti prej, ni pa se odločil to sam posredovati naprej zato, ker je tehtal varnostni položaj obtoženca in tudi to ni bila nobena garancija za kakršenkoli uspeh, dokler ni prišla prijava (gre za izjavo Zistove) in sta se odločila, da se zdaj to lahko pove. Navedeno izjavo zagovornika je obtoženi potrdil.

< nazaj  naprej >