ALI STE ZVEZDNATO SEME?
1. Zemlja nikoli ni bila vaš prvi dom!
Imate globoko zakoreninjeno hrepenenje po tem, da bi bili doma, vendar ne veste, kje je dom – morda drug planet!
2. Občutek izven mesta– nihče ne razume vašega neskončnega, kozmičnega uma.
3. Rad si sam v samoti, v miru, v naravi. Izogibaš se gneči.
4. Fasciniran si nad vesoljem, znanstveno fantastiko, NLP-ji, kristali, potovanjem skozi čas, fantazijo in magijo.
5. Raje bi strmel v nočno nebo kot gledal televizijo.
6. Nočne sanje pogosto razkrivajo svetove in časovna obdobja, ki jih še nikoli niste obiskali.
7. Vedno ste čutili, da ima vaše življenje poseben namen, vendar niste prepričani, kaj je to.
8. Vedno ste bili pred svojimi ljudmi in preprosto ste vedeli vse.
9. Imate neizčrpno sočutje do vseh oblik življenja in živali.
10. Imate zelo intuitiven čut za um in lahko začutite energijo in čustva drugih ljudi, živali, krajev in predmetov.
11. Vaše življenje je polno sinhronicitet in pogosto vidite 11:11 ali druga ponavljajoča se števila, pogosto doživite DéJà Vu in pritegnete srečo in srečo.
12. Navdušeni ste nad kristali in alternativnimi načini zdravljenja. Izogibate se vnašanju zdravil na recept v telo.
13. Nenehno raziskujete duhovno znanje in ste obsedeni s tem, da svoje telo in um pripeljete v višje stanje zavesti.
14. Čutiš, da bo kmalu v bližnji prihodnosti ogromen dogodek, ki bo spremenil vse, kar vemo o Življenju in Človeštvu.
15. Zdaj se smejiš, ko to bereš, ker veš, da si poseben in da nisi sam
Mike Harrigan
***
Are You ou A Starseed??
You are A STARSEED When:
1. Earth was never your first home!
You have a deep-rooted longing to be home but don’t know where home is—possibly another planet!
2. Feeling out of place—nobody understands your infinite, cosmic mind.
3. Loves to be alone in solitude, in peace, in nature. Avoids crowded places.
4. Fascinated with Space, Sci-Fi, UFOs, Crystals, Time Travel, Fantasy and Magic.
5. Would rather stare up at the night sky than watch television.
6. Dreams at night often reveal worlds and time eras never before visited.
7. Always felt your life had a special purpose but unsure of what it is yet.
8. You were always ahead of your class and simply just knew everything.
9. You have an inexhaustible compassion for all forms of life and animals.
10. You have a highly intuitive sense of mind and can feel the energy and emotions of other people, animals, places, and objects.
11. Your life is full of synchronicities and you often see 11:11 or other repeating numbers, often experience DéJà Vu, and attract luck and good fortune.
12. You are fascinated with Crystals and alternative types of healing. You avoid putting prescription drugs in your body.
13. You are constantly researching spiritual knowledge and are obsessed with bringing your body and mind into a higher state of consciousness.
14. You sense a huge event coming soon in the near future that will change everything we know about Life and Humanity.
15. You are smiling now as you’re reading this because you know you’re special and you’re not alone—Starseeds Unite.~
Creator and Author.
Mike Harrigan.
I Am.
You Are.
We Are.
Oneness.
Global Consciousness..