Pozivam vas, da začnete globoko razmišljati in se zavedati velikega problema, ki nam bo odvzel prihodnost. Banke: kako delujejo, kako deluje bančni sistem, zakaj so centralne banke držav v privatni lasti, kaj je moderni računalniški denar, zakaj si brez lastne privolitve ali volje zapufan do konca življenja, kako nam pred nosom kradejo narodno premoženje, zakaj ne moreš do svojega stanovanja in svobode? To so osnovna vprašanja, ki se jih mora zastaviti vsak človek na zemlji. Ker ko se bomo zavedali - RES ZAVEDALI - kako sistem deluje, bo revolucija včeraj !!! Če revolucije ne bo včeraj, potlej se še NE ZAVEDATE tega problema moderne družbe. Ki nas prek bančnih manipulacij vodi direktno v prepad finančnega in posledično fizičnega suženjstva. Smo pa že na robu prepada! Želiš pasti v ta prepad? Pozivam vas v zavedanje!

Politiku se strga - YouTube

Pozivam vas, da začnete globoko razmišljati in se zavedati velikega problema, ki nam bo odvzel prihodnost.Banke: kako delujejo, kako deluje bančni sistem, za...