Zlo prilübleni muzikanti so bili Murkoviči ali po domoče Vídeki iz Jozbin, ki so igrali nešteto gostüvaj. Polek toga, ka so bili dobri muzikanti, so bili predvsen dobri komedijanti, sej so s svojimi heci skrbeli za smeh. Poleg vsega drügega, so drügi den gostüvaja, ko so gostüvejnščaki prišli nazej k hiši, ge je bilo gostüvaje, po stori navodi igrali tüdi ˝jütrce˝. Fsakši si je lehko zažela nej mu zaigrojo eno jütrnco, ki jo je moga pločati, če so jo znali odigrati. Jütrnce so bile različne, na primer lisičja, ptičja, pokrivaška, rafnkerarska, zidarska, pod podon, med nebon pa zemloj, žobja, tünkačova, angelska, štiriperesna detelca ... Na primer, če si je ker zaželeja ptičjo, so splezili na drevje in na drevji zaigrali polko, ali so se kak drgačik znejšli, ka so oponošali ptiče.
Na sliki so Videki na gostüvaji pri Filipičovih v Bučkovcih, 29.11.1983, ko so igrali jütrnco, ko si je nešče zaželeja, naj mu zaigrojo ˝dugi marš v krotken˝. Znejšli so se tak, ka so se slekli do gat - krotkih hlač, in dugo igrali en marš