Zastrupljeni smo s kulturo, ki jo prenašajo mediji. Zastrupljeni smo dobesedno, skozi hrano, cepiva, vso to sodobno medicino in farmacevtsko industrijo, skozi zrak in vodo, ki nas zastrupljajo, skozi oblačila, ki so prepojena s toksini, ki nato prodrejo v nas skozi kožne pore, skozi embalažo, preko elektromagnetnega onesnaženja, ne od koder nismo napadeni vsi skupaj kot človeštvo. In zato je treba vse to zdaj razčleniti, ukiniti vso tisto »terapijo«, ki se daje bolnikom, da bi jih bilo lažje obvladovati in voditi v degeneracijo. Marko Francišković, Hrvaški džihad
***
Trovani smo kulturom koju prenose mediji. Trovani smo i doslovce, kroz hranu, cjepiva, cijelu tu modernu medicinu i pripadnu farmaceutsku industriju, kroz zrak i vodu nas truju, kroz odjeću koju impregniraju u toksine koji onda prodiru u nas kroz pore na koži, kroz ambalažu, kroz elektromagnetsko zagađenje, nema odakle nismo napadnuti svi zajedno kao čovječanstvo. I zato sad treba da se to sve razbije, da se poništi sva ta "terapija" koja se daje pacijentima da bi bili lakše kontrolirani i vođeni u degeneraciju."
Marko Francišković, Hrvatski džihad