(Nina Šprohar)

Čeprav naj bi Evropska agencija za zdravila (EMA) preko sistema EudraVigilence spremljala varnost zdravil in cepiv ter s pomočjo vseh držav beležila vse domnevne stranske učinke cepiv proti covidu-19, Slovenija očitno o teh Emi zelo pomanjkljivo poroča.
 
Zakaj je poročanje o stranskih učinkih tako pomembno?
Kot so nam pojasnili na Emi, je zbiranje vseh poročil o domnevnih neželenih učinkih zdravil in cepiv "eden od stebrov sistema EU za spremljanje varnosti", zato tako zdravstvene delavce kot tudi paciente pozivajo, naj pristojnim nacionalnim organom poročajo o primerih sumov na neželene učinke, ki so se pojavili po cepljenju. Tudi na podlagi teh dragocenih podatkov Ema redno objavlja varnostne posodobitve za štiri cepiva proti covidu-19, ki so v uporabi v evropskem prostoru.
 
Tudi farmacevtska podjetja morajo vzpostaviti sisteme za zbiranje poročil o domnevnih stranskih učinkih znotraj in zunaj EU ter jih v določenih rokih predložiti agenciji.
 
Ema vsa poročila zbira v informacijskem sistemu EudraVigilance, ki je namenjen tudi analizi domnevnih neželenih učinkov, ki jih povzročijo zdravila, ki so odobrena ali se preučujejo v kliničnih preskušanjih v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).
 
Slovenija Emi poroča rekordno malo
A vse kaže, da Slovenija, kar se tiče poročanja Emi, očitno ne opravlja svojega dela.
 
Pregled baze EudraVigilance v kombinaciji s podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) namreč kaže, da glede na število porabljenih odmerkov Slovenija Emi o stranskih učinkih poroča rekordno malo, celo najmanj v celi Evropi.
 
Za primerjavo smo poleg Slovenije izbrali še štiri države, kjer so uporabljali enaka cepiva (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria in Janssen): Nizozemsko, Avstrijo, Hrvaško in Islandijo.
 
Pregledali smo poročane stranske učinke glede na število porabljenih odmerkov za posamezno cepivo.
 
Pfizer: Še Islandija je sporočila več stranskih učinkov kot Slovenija
Slovenija je do 13. 10. porabila 1.376.696 odmerkov cepiva Comirnaty proizvajalca Pfizer-BioNTech, kar jo uvršča na tretje mesto med izbranimi državami, hkrati pa je Emi sporočila občutno manj stranskih učinkov kot Islandija, ki je porabila le 294.987 doz tega cepiva.

 

Zakaj Slovenija Emi ne poroča o stranskih učinkih? | Žurnal24

Čeprav naj bi Evropska agencija za zdravila (EMA) preko sistema EudraVigilence spremljala varnost zdravil in cepiv ter s pomočjo vseh držav beležila vse domnevne stranske učinke cepiv proti covidu-19, Slovenija očitno o teh Emi zelo pomanjkljivo poroča.