Rojakinje in rojaki, sodržavljanke in sodržavljani!
Priče smo neizmernim krivicam, ki se dogajajo proti nam vsem s strani maloštevilnih na uradnih položajih, ki so bili kupljeni s strani nam sovražno usmerjenih globalističnih samozvanih elit in njihovih vazalov, katerih cilj ni, kot to sami trdijo, naše zdravje, temveč njihova brezmejna oblast nad našimi življenji in nad življenji vseh ljudi na Zemlji.
To tudi sami priznajo in ta svoj načrt opevajo kot »Veliko resetiranje«, kjer naj ne bi smeli odločati niti o lastnih mislih, kaj šele telesih, premoženja pa naj sploh ne bi imeli nobenega.
Tiranija, ki jo uvajajo, temelji na samih lažeh, ki pa jih s pomočjo plačanih ustanov in medijev razširjajo kot sveto in edino resnico.
A mi vemo, da so pri SZO spremenili definicijo pandemije in iz nje izbrisali smrtnost ter se naslonili zgolj na nalezljivost bolezni, brez smrtnosti. Zato so pri nas lahko bolezen, ki ima manjšo smrtnost kot gripa (corona 0,15% - gripa: 0,2%), na podlagi tega zakonsko izenačili s kugo (smrtnost več kot 50%).
Vemo, da je izraz »asimptomatski bolnik«, s katerim strašijo ljudi, izmišljen in v resnici pomeni zdravega človeka, ki ni kužen.
Vemo, da številke »bolnikov« utemeljujejo s postopkom PCR, ki daje v 95% primerih lažne pozitivne rezultate.
Vemo, da se je na podlagi medicinsko napačnih protokolov zdravljenja (ventilator) v bolnicah po vsem svetu pobilo na tisoče ljudi, namesto, da bi jim pomagali z zanesljivimi zdravili, ki so jih države po vsem svetu kljub njihovi učinkovitosti in dolgotrajni siceršnji uporabi (Hidroksiklorokin, ivermectin) prepovedale zaradi pritiskov in pogodb s farmacevtskimi podjetji in bankami in sicer zaradi namena prodaje eksperimentalnih cepiv, ki sicer ne bi dobila dovoljenja za uporabo.
Državniki in uradni strokovnjaki po svetu zaradi pritiskov bank silijo odrasle in otroke v nošenje mask, ki dokazano glede prenašanja virusov niso koristne - so pa hudo škodljive za zdravje, še posebej za dihala.
Obljubljajo, da bi naj bo treba maske nositi večno, enako bi se naj bilo treba večno fizično izogibati drugim ljudem in enako večno se bi naj bilo treba prepuščati eksperimentalnim injekcijam, kar propagirajo kot neizogibno »novo normalnost«, ki bi naj »rešila svet«, v resnici pa bi nas ponižala iz živih ljudi v njihovo predmetno lastnino.
Množično že cepijo s to eksperimentalno genetsko terapijo naše otroke, čeprav so ravno otroci skorajda popolnoma imuni na omenjeno bolezen, imajo pa lahko zelo hude težave z zdravjem po prejemu škodljivih injekcij.
Kot kaže nameravajo pocepiti vse brez izjeme, s pomočjo najrazličnejših pritiskov in prisile in že najavljajo, da se bo »moral« ta njihov prisilni in zelo škodljivi medicinski eksperiment v prihodnje ponavljati večkrat na leto.
Tega jim ne bomo dovolili!
Tega nikoli ne bi dovolili tudi naši predniki, ki so se vedno znova postavljali po robu vsem zgodovinskim krivicam, ki so se jim godile in tega nam tudi naši potomci nikoli ne bi odpustili.
Vedno bolj nas stiskajo v kot in časa za enoten nastop zmanjkuje.
Enoten nastop je pogoj, da se izvijemo iz te globalistične pasti.
V ključnem trenutku, ki prihaja, se moramo kljub različnim pogledom na podrobnosti združeno postaviti za temeljna skupna načela, predvsem za našo svobodo.
Enotnost v skupnem prepričanju, da je svoboda temelj smisla življenja, je predpogoj, ni pa tudi edini pogoj, da nam uspe. Poleg enotnosti potrebujemo tudi temeljno skupno vizijo prihodnosti, ki jo želimo priklicati namesto sprevržene in bolne vizije, ki nam jo ponujajo globalisti preko njihovih agentov, oseb na vodilnih položajih naše države, ki so nas, na kratko rečeno, vse skupaj izdali.
Ti izdajalci, ki sedijo na visokih državnih položajih in izdajajo nezakonite, neustavne in nehumane odloke, s katerimi terorizirajo ljudi, še posebej stare, šibke in otroke, pa tudi vse ostale, pravijo, da nas mučijo in trpinčijo zgolj zaradi našega zdravja, dejansko pa to počnejo zaradi pogodb, ki so jih v našem imenu podpisali z globalisti.
Vse te pogodbe pa se naslanjajo na 3a člen ustave, ki pravi, da »se del suverenosti RS prelaga na mednarodne organizacije, s katerimi se podpišejo takšne pogodbe«, pa tudi, da »se odločitve teh
mednarodnih organizacij v RS uporabljajo tako, kot to določi taista mednarodna organizacija.«
Ta člen je seveda v popolnem naprotju s 3. členom, ki pravi, da ima v RS oblast ljudstvo, to oblast pa izvaja neposredno in posredno z volitvami.
Ker je 3. člen ustave prednosten pred 3a členom (ki je bil mimogrede povedano sprejet neustavno, saj na referendumu leta 2003 obe možnosti, namreč vstopa ali nevstopa v nato in eu nista bili enakovredno prikazani, kar bi bila država sicer dolžna storiti, temveč je investirala 40 milijonov v propagando včlanjenja v ti dve organizaciji, v protiargumente pa nič), ima ljudstvo torej še vedno
svojo večno in neodtuljivo pravico, da oblast v državi izvaja neposredno.
Dejstvo je, da RS temelji na volji ljudstva, na plebiscitu za samostojno državo, kar je v preambuli ustave zapisano kot naša neodtuljiva pravica do samoodločbe. Preambula je nad vsemi ostalimi členi ustave, saj preostala ustava zgolj bolj natančno določa glavno misel, vsebovano v preambuli.
Dejstvo pa je tudi, da ljudstvo te ustave sploh še ni sprejelo. Sprejel jo je le državni zbor sam zase.
Na referendumu še ni bila potrjena. V tridesetih letih obstoja države še ni bilo referenduma, s katerim bi se potrdila naša ustava!
Kdaj pa bo primeren čas za sprejem ustave?
Sedanja uradna oblast naše države od nas ne pričakuje, da bomo kot ljudstvo izvajali svojo oblast, saj na nas sploh ne gledajo kot na žive ljudi, temveč le kot na številke. Ko se združimo in sprejmemo novo, ljudsko ustavo, s tem pokažemo, da smo živo ljudstvo, ki se zaveda svoje odgovornosti in živi ljudje, ki se zavedamo sami sebe in svojih dejanj.
Mi sami smo tisti, ki se moramo odločiti, da se prebudimo kot državljani in se obnašamo kot odgovoren oblastnik, sicer se nam bi lahko zelo hitro zgodilo, da bi postali zasužnjeni v lastnih domovih in ujeti v zanko lastne neodločnosti.
Ko bomo kot ljudstvo sprejemali ustavo, je ne bomo sprejeli takšne, kot je ta v tem trenutku, saj vidimo, kaj nam je prinesla, popolno tiranijo državnih ustanov in njihovih tehnokratov, od oblasti
ljudstva pa ni zapisanega ostalo skoraj nič. V tridesetih letih se ni našlo časa za potrditev ustave na referendumu, se je pa našel čas, da so ukinili vse možne oblike referenduma in vseh ostalih človekovih pravic.
V novi ustavi ne bo več 3.a člena.
V sedanji ustavi je še en člen, ki je v protislovju s 3 členom, ki nam zagotavlja oblast v državi. Ne le en člen, celo poglavje, imenuje se »Ustavno sodišče«.
Naši politiki so nam ob osamosvojitvi obljubljali Švico. Ampak v Švici imajo referendume nekajkrat na leto in lahko odločajo o vseh skupnih stvareh, kot se to za ljudovlado, demokracijo, spodobi. In v Švici nimajo ustavnega sodišča, saj je vrhovni ustavni razsodnik ljudstvo na referendumu.
Danes vidimo, da naše Ustavno sodišče ne ščiti naših ustavnih pravic in svoboščin, ali pa to počne komaj kdaj in še takrat le delno, zelo pomanjkljivo in z veliko zamudo, ukvarja pa se veliko bolj s politiko, kot s pravicami in ustavo, zato bi se lahko bolj upravičeno imenovalo »neustavno« sodišče, kot pa ustavno.
V naši novi ljudski ustavi torej ne more biti več ustavnega sodišča. Ustavna vprašanja lahko rešuje Vrhovno sodišče, v dvomu pa razpiše referendum, tako kot je to urejeno v Švici. Briše se torej
celotno poglavje Ustavnega sodišča (Ustavni členi 160-167) , kjer pa je v ustavi omenjeno, se zamenja z Vrhovnim sodiščem.
V ustavi so še trije členi, ki so moralno sporni, namreč trije členi, ki govorijo o imuniteti poslancev, državnih svetnikov in sodnikov za vsa kazniva dejanja, za katera je zagrožena zaporna kazen manj
kot pet let. Takšni členi so za pošteno ustavo in državo sramotni. Mislite, da je dobro na ta način vzpodbujati kazniva dejanja poslancev v državnem zboru in jih varovati pred sodnim pregonom? V Švici, na primer, uživajo poslanci imuniteto samo in izključno glede besed, izgovorjenih v državnem zboru. Te tri člene (83, 100, 134) je najbolje torej brisati oziroma ustrezno (po »švicarsko«) urediti.
Obstaja še en člen, katerega bi morali najverjetneje spremeniti, namreč člen ( 87), ki definira parlament. Glasi se: »Državni zbor lahko (samo z zakonom) odloča o pravicah in dolžnostih
državljanov.« Veliko bolj smiselno je Državni zbor določiti tako, kot je to določeno v Švici, kjer »Državni zbor izvaja najvišjo oblast v državi, omejeno s pravicami državljanov in pokrajin.«
Člen, ki bi ga bilo koristno enotno dopolniti je ustavni člen, ki govori o zdravstvenem zavarovanju
(51) . Temu členu je treba nujno pripisati našo pravico, da sami odločamo o načinu zdravljenja in o gojenju, pripravi in uporabi zelišč, pripravkov in zdravil.
Še en člen je nujno spremeniti, preden se lahko začnemo pogovarjati o podrobnostih vse državne reforme, ki je nujna, saj se družbene spremembe dogajajo po vsem svetu in naznanjajo tudi povsem drugačen mednarodni ekonomski sistem, zaradi česar moramo hitro ukrepati in oživiti ideje, katerih pri nas še zdaleč ne manjka, se pa niso mogle udejaniti zaradi globalističnih interesov, katerih v preteklosti nismo vedno zaznali.
V ustavnem členu, ki govori o volitvah (80) , je treba ukiniti 4% prag za vstop v Državni zbor, saj je to diskriminacija manjših strank, kar omogoča, da v Državnem zboru že 30 let gledamo ene in iste ljudi.
Če hočemo državo vrniti ljudstvu, moramo vpeljati nazaj ljudske, civilne porote kot obveznost v sodnem sistemu. Sodnik torej vodi postopek, civilna porota pa odloča in sodi. Torej je treba
ustrezno spremeniti obstoječi 128. člen, ki govori o udeležbi državljanov pri izvajanju sodne oblasti.
In seveda moramo spremeniti ustavni člen, ki govori o referendumu (90) in ga ne le vrniti v stanje, kakršno je bilo leta 1991, temveč v njemu zapisati referendumske pravice tako, kot jih imajo zapisane v Švici, da namreč lahko ljudje zbirajo podpise povsod in tudi odločajo o vsem, o ustavnih členih, mednarodnih pogodbah in o vseh zakonih, ki se jih tičejo.
Naše zahteve morajo biti enotne, usmerjene pa tako v sedanjost, kot tudi v bližnjo in daljnjo prihodnost.
Seveda je prav, da zahtevamo takojšnjo ukinitev vseh koronskih ukrepov in predvsem takojšnje prenehanje z uporabo pcr testa kot merodajnega za okužbe ali kužnost in takošnje prenehanje z
razdvajanjem med cepljenimi in necepljenimi in vsiljevanjem kakršnih koli farmacevtskih pogojev.
A dokler ne zahtevamo predvsem ustavnih sprememb in tako dokažemo, da smo odrasli in zreli ljudje, ki razumemo, kar preberemo, nas ne bo nihče niti poslušal, saj ne moremo mižati pri 3a členu Ustave in se hkrati boriti za kakršne koli pravice glede zakonov ali odlokov.
Ne moremo se boriti proti odlokom in se sklicevati na Ustavo, če v taisti Ustavi piše, da mednarodne korporacije ukazujejo in naši politiki ubogajo. Če ne popravimo Ustave, dopuščamo, da nas
legitimirajo kot lastnino Pfeizerja ali Moderne.
Najprej moramo dokazati, da smo zrelo in živo ljudstvo. Ne moremo reči, da se bomo s tem ukvarjali kasneje, ker sedaj je zadnji trenutek, teh 30 let čakanja na pravi trenutek spremembe oz. sprejema prave ustave je odkapljalo v preteklost. Ustava je nad vsem, edino živo ljudstvo je nad Ustavo. Živo ljudstvo pa se zaveda samega sebe in svoje odgovornosti.
S trenutkom, ko se živo ljudstvo odloči, da preneha 3a člen, in to jasno izjavi, ne velja več protokol SZO, kar pomeni, da bodo v bolnišnicah lahko ljudi z gripo dejansko zdravili, država pa bo
prenehala z vsiljevanjem lažnih pcr testov, nezdravih mask ter zdravju škodljivega eksperimentalnega cepljenja. Kdor se bo polnoleten in priseben hotel javiti kot poskusni zajček
farmacevtske industrije, se bo lahko za to svobodno odločil, država pa tega ne sme več vsiljevati.
Ko kot ljudstvo z večino volilnih upravičencev z imenom in priimkom podpremo te ustavne spremembe, se izkažemo kot živo ljudstvo.
Nekdo bo rekel: »Nemogoče, saj za to ni predpisanega nobenega postopka!«
Seveda ne, le kako bi lahko država predpisovala postopke za neposredno izvajanje oblasti? Samo mi kot živo ljudstvo smo tisti, ki lahko predpišemo takšne postopke. Niso samo državni organi
pristojni za izvajanje oblasti, saj so samo naši poslanci. Naše odločitve imajo prednost. Izkazati se moramo zgolj kot razumni ljudje s trdnim prepričanjem in neomajno enotnostjo živega ljudstva.
Polovica volilnih upravičencev je 860.000. Tako je bilo vsaj predno se je začela izvajati kampanja za eksperimentalno genetsko terapijo.
Ne potrebujemo posebnih postopkov, naša organizacija temelji na prvem členu Deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi:
»Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.«
Z enotnostjo in skupno vizijo bomo imeli legitimno podlago za Novo republiko, če ne prej, po prvih volitvah, jasno izražena enotna vizija pa bo tudi upravičen razlog za nove volitve. Na volitvah pa
nastopimo enotno z vizijo že omenjene dogovorjene ustavne reforme kot Koalicija za Novo Republiko. V državni zbor je treba pripeljati vsaj 60 novih ljudi, kar bo izvedljivo, če dobimo
množično podporo pri ljudstvu, kar pa lahko dobimo le z enotnostjo vizije, ki jo izkažemo v veliki večini.
Ti ljudje v novem državnem zboru sprejmejo še uradno ceremonialno novo ustavo in se začnejo po svojih najboljših močeh in z izdatno pomočjo vseh dobronamernih državljanov in strokovnjakov vseh vrst in različnih pogledov ukvarjati z dejanskimi težavami, s katerimi se bomo hočeš nočeš morali soočiti, namreč s popolno preobrazbo družbe in z reformami na vseh področjih.
Temu se ne bo moč izmakniti, izbiramo lahko le med možnostmi, ali bomo v novem svetu svobodni ali sužnji.
Seveda se odločimo, da smo svobodni!
Se lahko to dogovorimo?
Če nam uspe skleniti tak dogovor, imamo možnosti, da svojo vizijo prihodnosti naše države tudi uresničimo in zaživimo končno spet svobodno ter se reševanja težav, ki so jih povzročili globalistični zločinci in njihovi vazali lotimo odgovorno in pod budnim nadzorom ljudstva.
Začne pa se vse skupaj z našo odločitvijo, da neupravičenih in neustavnih ukrepov ne bomo upoštevali, temveč bomo izvajali državljansko nepokorščino do vseh krivičnih odlokov. Jasno in
glasno bomo izjavili, da v celoti sprejemamo našo osebno in kolektivno odgovornost za izvajanje državne oblasti kot živi ljudje živega ljudstva in da imamo enotno vizijo kako to utemeljiti in sicer s sprejemom ljudske ustave s členi po meri ljudstva, za prenovljeno republiko, kjer bo oblast resnično v rokah ljudstva.
Zato pozivamo vse svobodoljubne ljudi, ki se zavedajo svojih odgovornosti kot pripadnikov živega ljudstva in aktivnih državljanov RS, da razširijo ta poziv kolikor je mogoče velikemu številu enakomislečih, da se lahko združimo z enotnim ciljem kot živo ljudstvo, ki se polno zavedamo in sprejemamo svojo odgovornost do države in odgovorno ter z jasno vizijo prihodnosti izvajamo oblast v državi v skladu z naravnim pravom, Deklaracijo o človekovih pravicah in z našo Ustavo, katero sprejmemo na referendumu v obliki, ki jo vsi skupno določimo.
Podpisane izjave zbiramo na OdborzaClovekoveSvoboscine@mail.com , s strani Odbora za človekove svoboščine pa se zavezujemo, da vas obvestimo, ko se bo zbrala dovolj številna podpora in da bomo takrat kopije vseh izjav skupaj poslali na naslednje naslove:
1. Varuh človekovih pravic RS, Dunajska 56, 1000 Ljubljana info(at)varuh-rs.si
2. Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana info.nzs@siol.net
3. Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana urad.vsrs@sodisce.si
4. Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1001 Ljubljana info@us-rs.si
5. Državni svet RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana gp@ds-rs.si
6. Državni zbor RS, Šubičeva ulica 4 p. p. 636, 1102 Ljubljana gp@dz-rs.si
7. Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana gp.uprs@predsednik.si
8. Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana gp.gs@gov.si
***
IZJAVA ŽIVEGA ČLOVEKA, AKTIVNEGA DRŽAVLJANA, PRIPADNIKA ŽIVEGA LJUDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Pri polni zavesti izjavljam, jaz _________________________________,
rojen/a dne____________________ v ____________________,
da kot živ človek v skladu z naravnimi zakoni in s prvim členom Deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi, da se vsi ljudje rodimo svobodni in imamo enako dostojanstvo in enake pravice, obdarjeni pa smo z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje in kot aktivni državljan ter pripadnik ljudstva Republike Slovenije, kateremu pripada po 3. členu Ustave oblast v državi in po preambuli neodtuljiva pravica do samoodločbe, neizpodbitno glasujem, naj se:
1. iz Ustave izbriše 3a člen, ki prelaga dele suverenosti države na mednarodne organizacije.
2. dopolni 51. člen Ustave z zapisano pravico, da lahko sami odločamo o načinu zdravljenja in o gojenju, pripravi in uporabi zelišč, pripravkov in zdravil.
3. izbriše iz ustavnega člena 80 zahteva za 4% prag za vstop stranke v državni zbor.
4. izbriše iz ustavnih členov 83, 100 in 134 imuniteta za vsa kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen manj kot pet let in se namesto tega zapiše, da velja imuniteta samo za besede, izrečene v
državnem zboru.
5. spremeni 87. člen Ustave tako, da se glasi: »Državni zbor izvaja najvišjo oblast v državi, omejeno s pravicami državljanov in pokrajin.«
6. spremeni 90. člen Ustave ( o zakonodajnem referendumu) tako, da se povrne v stanje iz leta 1991, poleg tega pa se pripiše še pravica ljudstva, da zbira podpise povsod in da lahko odloča o vseh
skupnih zadevah, in sicer tako glede ustavnih členov, kot tudi vseh zakonov in mednarodnih pogodb.
7. doda v 128. člen Ustave obveza, da razen v izjemnih primerih, ko to zaradi objektivnih, natančno določenih razlogov ni mogoče (zaščita mladoletnih), na vseh sojenjih postopek vodi sodnik, o sodbi pa odloča civilna porota.
8. izbrišejo iz Ustave členi 160-167, ki govorijo o Ustavnem sodišču, v ustavnih členih 82, 109,
119, 156 pa se pristojnost Ustavnega nadomesti s pristojnostjo Vrhovnega sodišča, ki se v dvomu lahko odloči za referendum.
9. uskladijo vsi dotični zakoni z novo Ustavo.
Datum:_________________ Podpis:__________________________________________________
Kontakt:_________________________________________________________________________