ODGOVORITE JIM:
. PCT je nezakonit, protipraven in ne upošteva 17. člena uredbe (EU) 2021/953.
. Nihče ni dolžan upoštevati PCT-ja, saj se mora PCT izvajati v državah članicah EU samo v času PANDEMIJE!
. PANDEMIJA v Sloveniji NI razglašena.
Ta uredba je v celoti ZAVEZUJOČA in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Tudi če Slovenija razglasi EPIDEMIJO, še vedno ni treba nositi NIKJER MASK še manj pa PCT, dokler ni razglašena PANDEMIJA.
. Začetek veljavnosti te uredbe začne veljati na dan objave v Ur. l. EU. Uporablja se od 1. julija 2021 do 30. junija 2022.
. Javni uslužbenec, ki zahteva PCT je odgovoren za nevestno delo v službi, zlorabo uradnega položaja po 257 in 258 čl. KZ -1
. Prav tako se s to zahtevo krši Nurmberška deklaracija, po kateri je sodišče DOLŽNO KAZNOVATI in skladno s 16. členom Ustave RS v povezavi z 29. členu (genocidno ravnanje posameznika..).
. Vsi državni uslužbenci (zdravniki, policija, inšpektorji, učitelji..) so lahko podvrženi ODŠKODNINSKU TOŽBI na njihovo osebno ime in priimek po 2. odstavku 26. člena USTAVE RS.
.................................
V kolikor kdorkoli od strank zahteva kakršne koli osebne podatke, krši 91. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki pravi:
1) Globa od 4.170 EUR do 12.510 EUR se kaznuje pravna oseba, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
2) Če obdelujejo osebne podatke, ne da bi imeli pravno podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika (8. člen). Z globo od 200 do 800 EUR se kaznuje vsak posameznik, ki stori dejanje iz 1. odstavka tega člena.
POVZETEK: Za vsako fizično ali pravno osebo, ki na podlagi nezakonitih in protiustavnih vladnih ukrepov, krši človekove pravice, se v skladu z veljavno zakonodajo vloži pri pristojnem ODT (Okrozno drzavno tozilstvo) kazenski pregon.
Iz tega ni izvzet NIHČE (natakar, receptor, učitelj, medicinsko osebje, policaj, varnostniki…) TUDI, če se izgovarjajo na to, da samo opravljajo svoje delo tako, kot so jim naročili nadrejeni.
....................................
USTAVA je spisana za ljudstvo, ZAKONI pa za javno upravo. Uredbe in odloki so PODZAKONSKI AKTI.
Zakon mora biti v skladu z USTAVO, podzakonski akti pa v skladu z zakonom IN ustavo.
SVET EUROPE, katere članica Slovenija je in se je s podpisom zavezala k upoštevanju evropske zakonodaje, torej tudi omenjene UREDBE glede izvajanja PCT v celoti: za lažji prehod meja, brez diskriminacije!!! Vsaka druga uporaba je dovoljena le, če je jasno določena v nacionalni zakonodaji, kar pa odloki niso!
PCT je torej PROTIUSTAVEN, NEZAKONIT in se v Sloveniji uporablja v nasprotju z, za Slovenijo zavezujočo, evropsko zakonodajo!