Krystle Cordingley žaluje za svojim sinom Corbynom, ki je umrl 14 ur po cepljenju proti gripi. Bolnišnica je skušala prikriti, kaj se je zgodilo, zdravniki so rekli, da je bila njegova smrt po cepljenju naključje. Končno je eden od poštenih zdravnikov povedal, da je prav cepivo poškodovalo Corbynove možgane in smrt. Opomba: Zborovanje ob svečah je potekalo na pločniku pred mormonsko cerkvijo, ki verjame v cepiva in bi v času žalosti raje odpustila svoje člane, kot pa priznala, da cepiva lahko povzročijo smrt ali invalidnost.

.

Krystle Cordingley mourns her son Corbyn who died 14 hours after a flu shot. The hospital tried to cover up what happened, and doctors said his death following vaccination was a coincidence. Finally one honest MD said, yes, it was the vaccine that caused the severe damage to Corbyn's brain stem. Note: This candlelight vigil was held on the sidewalk outside a Mormon Temple because the Mormon Church believes in vaccines and apparently would rather abandon their members in their time of grieving than admit that vaccines can cause death or disability.

Corbyn Cordingley Dead 14 Hrs After Flu Shot - YouTube

Krystle Cordingley mourns her son Corbyn who died 14 hours after a flu shot. The hospital tried to cover up what happened, and doctors said his death followi...