Žaluj nikar!
Karkoli izgubiš, 
se vrne v drugi vlogi!
Kar iščeš ti,
to išče tebe!

Iz sobe v sobo tavaš.
Ogrlico iz diamantov iščeš,
a ti že visi okrog vratu.

Rumi

(poslovenila Jana Mali)