SLOVENIJA ZLORABLJA KAZENSKO PRAVO IN PSIHIATRIJO 2. del
Društvo CZPNN
OSA

Četrtek, 4. avgust 2016 ob 16:10

KAJ V SLOVENIJI POMENITA BESEDA "AVTORITETA" IN STAVEK  "DOGOVORJENE DRUŽBENE NORME ?"

Javna skrivnost je, da se v Sloveniji vendarle narod zbuja in da, sicer precej pozno, pa vendarle sili k svojem napredku in boljšem jutri svojih otrok, vnukov in pravnukov, kar bo lahko razložili tudi s tem: »Da je boljše pozneje kot nikoli.« Brez dvoma je to tudi namen slovenskega naroda.

Na svoji poti k uresničitvi svojega namena pa slovenski narod ima zelo pereče probleme in ovire, za to ker vodilni predstavniki naroda vsakič trčijo v številne ovire, ki so "spoštovanje avtoritete" in "dogovorjenih družbenih norm." Res je tudi to, da slovenski narod dolgo časa ni vedel v kakšne pravzaprav ovire vselej zadevajo njegovi predstavniki, ko poskušajo uveljaviti  njegovo voljo in promovirati njegove zdrave in nujne demokratične pobude in zahteve za spremembe  totalitarnega režima in za sanacijo njegovih posledic. Ob tem je potrebno vedeti tudi to, da je totalitarni režim podedovan od bivše Jugoslavije in da kot taki še vedno v Sloveniji obstaja, njegove posledice za Republiko Slovenijo in za njen narod, pa so katastrofalne. Vedeti je potrebno tudi to, da slovenski narod živi pod bremenom totalitarizma od leta 1945 dalje in da se tega bremena ne more rešiti. Vsaki poskus slovenskega naroda, da se reši tega bremena, pa preprečita »slovenska avtoriteta« in »dogovorjene družbene norme«, ki jima neverjetno totalitarizem kot taki ustreza.  

NOSILCI »AVTORITETE« SO:

V Republiki Sloveniji lahko rečemo, da so »avtoritete«:

- slivenski notarji,

- odvetniki,

- državni tožilci,

- sodniki in

- državni pravobranilci.

Ti nosilci »avtoritete« so v odnosu na slovenski narod samostojni in neodvisni ter skrajnje nedotakljivi posamezniki oziroma posameznice. Vsaka kritika takih nosilcev »avtoritete« je strogo prepovedana, kar kaže na to, da Republika Slovenija dejansko nima kaj opraviti s pojmom »demokracija« in da je vse drugo kot samostojna in demokratična država, nosilce »avtoritete« pa slovenski narod doživlja kot nekakšno elito čeprav so taki nosilci v resnici nosilci totalitarnega režima, ki niso odgovorni za njegove posledice.  

Taki nosilci "avtoritete"v Sloveniji, se borijo za samoohranitev samih sebe in svojih položajev ter privilegijev. V ta namen pa mučijo in zatirajo slovenski narod, pri čemer za to ne izbirajo svoji sredstev. Z drugimi besedami taki nosilci »avtoritete« zasedajo prostor resnični demokraciji in vztrajno lažejo o tem kako je Republika Slovenija neodvisna, samostojna in demokratična država in kot taka kot nekakšna »visoka članica« sestavni del Evropske unije.

Za ohranjanje samih sebe in svojih nedemokratičnih privilegijev so si nosilci »avtoritete« v Sloveniji ustvarili svoje učinkovite vzvode. Eden od takih vzvodov pa so brez dvoma gnile in samo njima naklonjene »dogovorjene družbena norme« ali z drugimi besedami njihov pravni red, ki kot taki nima kaj opraviti z demokracijo, za katero lažejo, da je v Sloveniji kot taka tudi prisotna.   

V vzvode za obrambo slovenskega totalitarizma brez dvoma sodita tudi slovenska "demokratična policija" in še posebej slovenska "demokratična vojska." Ta dva "demokratična" vzvoda pravzaprav niti sama ne vesta kakšna je njuna vloga v obrambi slovenske "demokratične avtoritete", ampak delujeta izključno po ukazih nosilcev »avtoritete«, njihovo delovanje pa je izključno naperjeno proti slovenskem narodu, ki zaradi tega trpi hudo in nepopravljivo škodo. Ne glede na to, pa nosilci »avtoritete« vztrajno silijo narod, da spoštuje »avtoriteto« in nekakšne »dogovorjene družbene norme« in predstavnike ljudstva preko svojih psihiatrov razglašajo za posameznike, ki imajo psihično motnjo osebnosti na področju »spoštovanja avtoritet in dogovorjenih družbenih norm.« Take »ugotovitve« so zapisane v »ekspertizah« (izvidih in mnenjih) številnih slovenskih psihiatrov, eden od takih pa je brez dvoma psihiater Vanja Fran REJEC iz Ljubljane, ki mu je delanje norcev iz slovenskih državljanov tako zelo v krvi, da to počne tudi sedaj, ko je »zasluženem« pokoju.  

POSEBEN OBRAMBNI MEHANIZEM »SLOVENSKE AVTORITETE«

Za obrambo same sebe slovenska "demokratična avtoriteta" uporablja, ali bolje povedano zlorablja slovensko psihiatrijo, ki ponavadi po nalogu »avtoritete« obračunava z vodji združenj in društev, ki jih ustanavlja slovenski narod kot svojo demokratično in nadzorno obliko nad to »slovensko avtoriteto."

Ta obrambni mehanizem deluje tako, da v trenutku, ko se slovenski narod preko svojih vodij združenj in društev odloči za kritiko slovenske "avtoritete" te predstavnike slovenskega naroda vloži "v svoj predelovalni stroj« za izpiranje možganov. V začetku take akcije so vselej »demokratični« slovenski policisti in slovenski državi tožilci. V teh akcijah pa kot (za)ključni element delujejo slovenska »demokratična sodišča.« Slednja pa pri svojem delu sproti zlorabljajo slovensko »demokratično psihiatrijo«, tako, da vodilne predstavnike najprej s policijo spravijo v pripor, ki je ena od najtežjih oblik zapora. Ko po takem mučenju, ki traja kakšnih 8 dni pripeljejo sodniku kot ključnem nosilcu »avtoritete«. Ko pa se taki nedolžen posameznik pred sodnikom sklicuje na mučenje v pripor in mu pove, da zaradi posledic mučenja tega dne na glavni obravnavi ne more sodelovati, pa sodnik namenoma take razlage posameznika ne akceptira pravilno, ampak tako izjavo pohabi in jo v zapisnik o glavni obravnavi zapiše, kot da je posameznik izjavil »da se ne more sodelovati v postopku«. Na ta način sodnik izda sodno odredbo, s kateri za posameznika odredi sodnega izvedenca psihiatrične stroke in mu naloži dolžnost, da posameznika pregleda in o tem izda svoja »strokovna izvid in mnenje.« Seveda vsi ti elementi take zlorabe psihiatrije, pa gredo na stroške opeharjenega nedolžnega posameznika. Na to sodnik za opeharjenega nedolžnega posameznika odpravi pripor in posamezniku zabiča, da se mora odzvati na poziv psihiatra, sicer da bo pripor ponovno odrejen.

LAHKOTNA ZLORABA PSIHATRIJE    

Na to nedolžen posameznik od psihiatra najprej dobi telefonsko sporočilo v katerem ga psihiater pozove na »pregled« in mu določi dan, datum in leto ter uro pregleda. Namen takega komuniciranja je ta, da se povzroči, da nedolžen posameznik tako telefonsko sporočilo spregleda, ali ga zaradi drugih razlogov ne sprejme in se na poziv psihiatra ne odzove. S tem nastanejo novi razlogi za to, da se nedolžnega posameznika ponovno spravi v pripor in da se nadaljuje njegovo mučenje. Če pa se nedolžni posameznik javi na tako telefonsko sporočilo in zahteva, da se mu po pošti pošlje za pregled pisno vabilo temu sledi pisni poziv, ki se mu ga pošlje po običajni pošti ne priporočeno.

Tako pisno pošiljko psihiater pošlje na napačen naslov nedolžnega posameznika in ne na njegov pravi naslov. To je neizpodbiten dokaz za to, da tudi taka oblika komuniciranja ima namen, da nedolžen posameznik takega pisnega vabila za pregled ne dobi in, da se zaradi tega   ne oglasi na »strokovni pregled« na katerega ga je pozval psihiater. V nadaljevanju to sodniku daje ponovno možnost, da proti nedolžnem posamezniku izda nov sklep o priporu in ga s policijo spravi v pripor ter da se njegovo mučenje nadaljuje.

Če pa nobena od teh intrig psihiatra ne uspe in če se nedolžen posameznik pri njemu oglasi na njegov »strokovni pregled«, pa nastanejo vsi pogoji v katerih psihiater v slabih 30-ih minutah zasluži kar okoli 600,00 EUR, seveda v škodo nedolžnega posameznika. Seveda nedolžni posameznik poleg tega stroška trpi še druge stroške kot so potni stroški in drugi stroški. 

 

»FAMOZNI STROKOVNI PREGLED PRI PSIHIATRU«

Ko se nedolžen posameznik pod grožnjo odreditve ponovnega pripora oglasi pri psihiatru najprej ne more ugotoviti s kom ima opravka, s psihiatrom ali šušmarjem. Morebitni razgovor z psihiatrom se proti volji nedolžnega posameznika tonsko snema. Taki »razgovor« traja 15 do 20 minut, na to nedolžen posameznik lahko odide in si lahko samo misli o tem kakšen neki je to bil to »strokovni pregled« katerega naj bi se ga udeležil. .

"ZLAGANA IN PREPISANA STROKOVNA PSIHIATRIČNA EKSPERTIZA«

Taki kalvariji pa sledi »strokovna psihiatrična ekspertiza«, ki je v pisni obliki, ki sama po sebi ni nobena strokovna ekspertiza, zlasti ni pa taka, da jo lahko psihiater »proda« za ceno okoli 600,00 EUR. Avtor se v tem prispevku izrecno sklicuje na dve »strokovni ekspertizi« sodnega izvedenca za medicino – psihiatra mag. sc. Vanje Frana REJECA in sicer na »strokovno ekspertizo« opravilna št. KPD 37/2008, z dne 12.12.2009 in »strokovno ekspertizo« opravilna št. V K 39962/2011, z dne 17.05.2016.

Slednja »strokovna ekspertiza pa je bila prepisana iz prejšnje. 

V svoji »strokovni ekspertizi«, z dne 17.05.2016 je uvodoma navedeni imenovani psihiater naredil tako število vsebinskih napak, da taka ekspertiza ne more služiti svojemu, že tako nepotrebnem namenu. V delu ekspertize »Trenutno duševno stanje« je psihiater zapisal:

1.    Preiskovanec pride v spremstvu članov društva (CZPNN op. avtorja), ki med razgovorom prisluškujejo na drugi strani vrat in jih pri tem podpisani (psihiater op. avtorja) zasači.

2.      Preiskovanec je trezen, urejene zunanjosti, vsestransko orjentiran in se v pogovor vrže spontano.

3.      Do referenta (psihiatra op. avtorja) je vljuden, se pa nespoštljivo izraža o sodnici.

4.      Odklanja pogovor o osebni zgodovini, ki pa jo kljub temu po drobcih sicer podaja, poudari okoliščine sedanje sodnega postopka.

5.      Miselni tok je formalno urejen, primernega tempa in vsebinsko KOHERENTEN.

6.      V pripovedi ne razodeva katerekoli od vsebinskih moten mišljenja, se pravi niti precenjenih misli, niti prisilnih motenj ali blodenj.

7.      Spominske sposobnosti so dobre, brez vrzeli, dovolj natančno povzema tudi razgovr z referentom (psihiatrom op. avtorja) ob srečanju 2009.

8.      Moten spodobnosti osredotočenja ni odkriti.

9.      Čustvovanje je v srednji legi, v kontaktu je poudarjeno prijazen in tudi v situacijah, ko izraža nezadovoljstvo, čustveno povsem obvladan.

10.  Razumske sposobnosti so v okvirju dobrega povprečja, DETERIORIZACIJE ni ugotoviti.

11.  Osebno je EKSTRAVERTIRAN, ASERITIVEN, s posameznimi nanašalnimi potezami, pretirava v ocenjevanju lastne pomembnosti.

12.  Uporablja obrambne mehanizme MANIPULATIVNOSTI, RELATIVIRANJA, OBRAČANJA V NASPROTJE.

13.  Znamenj za evidentno zlorabo alkohola ali drugih opojnih substanc ni odkriti.

 

DELNO ZLAGANA IN PREPISANA »STROKOVNO PSIHIATRIČNO MENJE« 

V temu delu pa avtor dobesedno citira pomemben del zlaganega in prepisanega psihiatrovega »strokovnega mnenja«, ki se dobesedno glasi:

citat - Psihiatrična preiskava pri obdolžencu ni odkrila znamenj prave duševne bolezni v smislu SHIZOFRENIJE, ČUVSTVENE MOTNJE S PSIHOTIČNIM OBELEŽJEM, TUDI NE DUŠEVNE MANJRAZVITOSTI, pač pa dobro povprečno razumsko opremljeno osebnost, moteno na področju odnosa do avtoritet in na področju spoštovana dogovorjenih družbenih norm – konec citata.  

PREPROSTA RAZLAGA UGOTOVLJENE OSEBNOSTI

(kot motene osebnosti na področju odnosa do avtoritet in  dogovorjenih družbenih norm)

Če "prevedemo" tako psihiatrovo ugotovitev iz njegove ekspertize iz strokovnega jezika v preprost jezik, ki ga razume slovenski narod, pa bi se taka ugotovitev psihiatra brala na sledeči način: 

"Neumen je vsakdo, ki ponižno ne spoštuje slovenske notarje, odvetnike, državne tožilce, sodnike in državne pravobranilce ter, ki ne spoštuje slovenskega pravnega reda."

Tako »(ne)strokovno psihiatrično mnenje« je v naprej določeno mnenje, ki je rezervirano za vsakogar, ki si drzne nosilce avtoritete v Sloveniji, to so slovenski notarji, odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci. To pomeni, da gre za pet družbenih segmentov, katerih so predstavniki izključno odgovorni za propad slovenske države in za vzdrževanje totalitarizma v njej. Do takega menja se pride le, z lopovščino in s zlorabo psihiatrične stroke v korist nosilcev »avtoritete« v Sloveniji in vzdrževalcev njenega inkriminiranega pravnega reda kot takega.

CZPNN  

Zadnje objave

Wed, 26. May 2021 at 02:51

152 ogledov

ALI SLOVENSKO USTAVNO SODIŠČE SPLOH OBSTAJA
V naslednjih petnajstih dnevih bomo objavili eden od škandalov, ki jih je zagrešilo Ustavno sodišče Republike Slovenije ki daje vtis kot da sploh nebi obstajalo.

Thu, 29. Oct 2020 at 15:24

1057 ogledov

ČUDNO JE TO VSE SKUPA
---------- Forwarded message ---------Od: Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>Date: V pon., 28. sep. 2020 ob 19:10Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Cvetka Smrekar <cveta.smrekar@gmail.com>, Edita Pleško <edita.plesko@gmail.com>, <jelka_MIKLAVCIC@t-2.net>, <natalija.jovanovic@gmail.com>, Katja Kolman <katya.kolman@gmail.com>, <klemen.polona@gmail.com>, Alenka Pozvek <alenka.pozvek@gmail.com>, <arh.brane90@gmail.com>, Boštjan Medja <bostjan.medja@gmail.com>, Marija Ambrozic <marija.ambro@gmail.com>, <mojca.stojan@gmail.com>, Slavko Ogrin <ogis.slavko@gmail.com>, jure odar <jureodar@gmail.com>, Rade Stanić <czpnn1@gmail.com> ---------- Forwarded message ---------Od: Levc B. <levc.moonrider@gmail.com>Date: pon., 28. sep. 2020 12:43Subject: Fwd: Fw: Jože P. Damjan in Janez JanšaTo: Aljoša ptt <aljosa.ab@gmail.com>, ANDREJ crni <andrej.akoth@gmail.com>, ANDREJA N.Vas <andreja.krizanic@pb-begunje.si>, ANDRO <a.avsenik@gmail.com>, Andy-Berty <articek.andrej@gmail.com>, ANJA Ažman <anja.azman@gmail.com>, Armin B. <arminbesic69@gmail.com>, Bajželj T. <tomaz.bajzelj@gmail.com>, BETKICA <srbkinja.86@gmail.com>, Bojan O. <bojan.omovsek@gmail.com>, BOJANA <p.bojana66@gmail.com>, Borut Kokelj <borut.kokelj@gmail.com>, borutpraprotnik <borutpraprotnik@gmail.com>, BRGLEZ <bojan.brglez@telemach.net>, BUDA <berce.boris@gmail.com>, CBEWCA <cbewca@gmail.com>, Cveto Kvasnik <kvasnik.cveto@gmail.com>, Danila v. <vidicdanilabb@gmail.com>, DARINKA L <darinka.livrin@gmail.com>, DARKO O <darko34@gmail.com>, Drice <drice_z@yahoo.com>, ERIK B. <erik.beton@gmail.com>, ETS-podopca <ets.podobnik@gmail.com>, EVA F <eva.faganel@gmail.com>, F DELAVEC <fdelavec@gmail.com>, GREGA A <grega.avgustin@gmail.com>, Grega Kocjan <gregor.kocjan@gmail.com>, Jana Bajželj <jana.bajzelj@os-naklo.si>, janez.kanoni <janez.kanoni@amis.net>, Jani švab <janez.svab@telemach.net>, Janko š <janko.skrbina@gmail.com>, JOŽI ARH <jozi.arh@gmail.com>, Justin G.ptt <gregorjustin@gmail.com>, Karel Begunski <karel.mocilnik@yahoo.com>, KATJA sku <katja.sku@gmail.com>, KAČA <janez.tusar@gmail.com>, KENE S <slavc.kene@gmail.com>, Klavde-t <klavdina@gmail.com>, KSENIJA R <ksenjar@gmail.com>, LAPI <lapi34@gmail.com>, lavrič marjana <lavricmarjana@gmail.com>, lenac b. <bostjan.lenac@gmail.com>, Ljuba Ropret <ropret.ljuba@gmail.com>, MAJA Kocjan <majakocjan.maja@gmail.com>, MARE gasilc <mare.ambrozic@gmail.com>, MARE mot <grascak@gmail.com>, Marija Kuhar Zd B. <kuharmarija04@gmail.com>, Marjan Skumvac <marjan.skumvac@gmail.com>, Marko Vidic <vidic1.marko@gmail.com>, Marta Strugar <marta.strugar@gmail.com>, Mateja pristov <mateja1502@gmail.com>, Matjaz-mimovrste <matjaz.mark@gmail.com>, MATJAŽ VIDIC <matjazvid@gmail.com>, MATJAŽ- džo <matjaz.pangerc@siol.net>, MAČEK MITJA <mmacek620@gmail.com>, MELITA O <melita.ostrbenk@gmail.com>, MIHA Žbogar <miha@zbogar.com>, MIMI erce <mimi.erce@gmail.com>, Mira Jazbec <jazbec.m@gmail.com>, MIRA postojna <611.mira@gmail.com>, Mirjana jensterle <mirjana.jensterle@gmail.com>, NIKA VAHTAR <nikavahtar@yahoo.com>, Nika.šk.loka <nika.komerc@gmail.com>, PANGI <primozpangerc6@gmail.com>, PAVEL B <jpb689@gmail.com>, PETER B <peterboskin@gmail.com>, Petra mlinarič Mail <petra.mlinaric0@gmail.com>, PETRA Z <pzorman@gmail.com>, RAJKO B. <rajko.baskovc@gmail.com>, RENATA REŠ.P. <repeurevc@gmail.com>, rok.repovz <rok.repovz@gmail.com>, RokGorse <rokgorse@hotmail.com>, Sašo bratec <107rak@gmail.com>, SEBA Z <szormanster@gmail.com>, SEJKO <bogdan.znidar@komunala-radovljica.si>, SIMON Okna <jojoteam.simon@gmail.com>, Simona ptt <spiber@gmail.com>, SONJA s. <sonja.stare@gmail.com>, SPELA <spela.poka@gmail.com>, STANKA P <stankapraprotnik@gmail.com>, Staša-guma <facastasa@gmail.com>, Suzana V.B. <suzanabrajnik@gmail.com>, TERAN <teran.matjaz@gmail.com>, Tjaša f. <tferjan@gmail.com>, TRČEK <matjaz.trcek@gmail.com>, Urška zupan <urska.zupan1@telemach.net>, UČO <uco.terzic@hotmail.com>, VALTER D <valter.dragan@gmail.com>, vidic.miran <vidic.miran@gmail.com>, VILIromi <c.devil.ko@gmail.com>, ZMAGO <spindlerzm@gmail.com>, Črt Kanoni <crtkanoni@gmail.com>, Črt praprotnik <pracrt@gmail.com>, Špela Jeklar <spelajeklar@gmail.com> Napovedal je tudi, da bodo "globoko državo v prihodnjem mandatu ali dveh, če eden ne bo dovolj, razgradili in nadomestili z državo druge republike, z državo dokončane tranzicije". "Glasovati za SDS pomeni glasovati za politično silo, ki se zavzema za normalno državo," je sklenil Janša. To je bilo na slavnostni akademiji... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sicer pa: Vprašajmo se, kakšne koristi imajo tisti, ki še vedno podpirajo to bando - ali kaj pomislijo na svoje otroke in vnuke? Saj ta in prihodnje generacije nimajo nobene prihodnosti in za to so krivi tisti, ki še vedno uničujejo našo lepo domovino. Ko vidiš spodnje številke, spoznaš, da nas nekdo namenoma uničuje - v povezavi in v imenu koga? Tole je eden od komentarjev na članek Kdo je omogočil tajkunska posojila? na Siolovem portalu. Ljudje se obkladajo z rdečkarji in fašisti, ampak cifre v enem komentarju so zanimive in potrjujejo besede Dr.Jože P. Damijana:   POGLEJMO resnico in dejstva..., ko je ivan grobar prevzel kraljevanje:  Saldo trgovinske bilance -26,8 mio EUR oktober 2004Saldo tekočega računa plačilne bilance 71,1 mio EUR oktober 2004Mednarodne rezerve 6.579,8 mio EUR 30.11.2004Devizne rezerve 7.377,7 mio EUR 30.11.2004Neto zunanji dolg 1.209,0 mio EUR 31.10.2004Bruto zunanji dolg 15.097,0 mio EUR 31.10.2004 POGLEJMO resnico in dejstva...potem, ko je ivan grobar pokopaval 4 leta ubogo Slovenijo:Saldo trgovinske bilance -251,9 mio EUR oktober 2008Saldo tekočega računa plačilne bilance -271,7 mio EUR oktober 2008Mednarodne rezerve 743,4 mio EUR 30.11.2008Devizne rezerve 633,6 mio EUR 30.11.2008Neto zunanji dolg 8.480 mio EUR 31.10.2008Bruto zunanji dolg 40.043 mio EUR 31.10.2008 za tiste neuke / ve se, kdo to je /, ki ne bodo znali si ta komentar razložiti, zgolj kratek povzetek:Saldo trgovinske bilance v MINUS se je povečal za 225,1 milionovSaldo tekočega računa plačilne bilance se je iz PLUSA povečal v MINUS za 342,8 milionovMednarodne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 5.836,4 mio EURDevizne rezerve so se ZMANJŠALE torej potrošile za 6,744,1 mio EURNeto zunanji dolg se je POVEČAL za 7.271 mio EURBruto zunanji dolg se je POVEČAL za 24.946 mio EUR --------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.Jože P. Damijan*VSO TO BANDO JE POTREBNO RAZGNATI ZA VEČNO !*Dr. Jože P. Damijan, ekonomist: "Na provladnih protestih Zbora za republiko je predsednik vlade Janez Janša izrekel nekaj krepkih 'bistroumnih nesmislov'. Denimo, da je največja težava Slovenije več milijardna bančna luknja, ki jo sestavlja 16 povezanih konglomeratov, večinoma v lasti članov Foruma 21. (...) Je možno, da je Janša za trenutek izgubil prištevnost? Ta bančna luknja je namreč nastala izključno v državnih bankah in nastala je izključno v času 2005-2008, ko je te državne banke nadzirala vladna koalicija pod vodstvom Janeza Janše...**Dejstvo tudi je,da tedanja Janševa vlada ni želela prodati deleža v NLB, s čimer je tedaj izgubila 640.- Mio. EUR, z vsemi dosedanjimi dokapitalizacijami in bodočo 2 milijardno dokapitalizacijo te iste banke, pa bo skupna izguba davkoplačevalcev znašala 3,5 milijarde EUR ! Našega, tvojega in mojega davkoplačevalskega denarja !!!**Leta 2005 sta Janša in SDS vlada aktivno pomagala Bavčarju in Šrotu pri prevzemu Merkatorja, pri čemer sta jima državna KAD in SOD še dala posojila za prevzem !!!**Kaj nam torej hoče Janša dopovedati ???????????**DAJMO SE VSI ZAMISLITI NAD POČETJEM TE KLIKE POKVARJENE !!! **NE BOMO SE JIH REŠILI NITI NA LEP NITI NA GRD NAČIN.**REŠIMO SE JIH LAHKO SAMO TAKO, DA JIH OD - VOLIMO !!!**Malo ljudi je prebralo ta članek, zato ga pošlji vsem, ki jih poznaš, ta članek mora zakrožiti po celi Sloveniji** !* -- l.p. LeOn

Tue, 14. Jan 2020 at 17:27

1873 ogledov

ODHOD VELIKEGA BORCA
https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/255873

Sun, 8. Sep 2019 at 22:56

2226 ogledov

KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
Po skoraj treh letih zavlačevanja, se je Slovensko Vrhovno sodišče le skilavilo in s svojo "Sodbo v imenu ljudstva" z dne: 04.04.2019 opravilna št. I Ips 39962/2011 (V K 39962/2011) odločilo o moji zahtevi za varstvo zakonitosti z dne 16.02.2017. Ker je odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije bila zame negativna, so zato nastali pogoji, ki mi dovoljujejejo vložitev ustavne pritožbe pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ki bo vložena v roku, to je najpozneje dne 23.10.2019, s čemer se bo utrdila nadaljnja pot za pritožbo, ki bo (če bo to potrebno) vložena pri Evropskem sodišču za človekove pravice v Strazburgu.  CZPNN

Sat, 10. Mar 2018 at 23:36

3301 ogledov

NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
Na sedež društva CZPNN smo prejeli dokaj zanimivo pismo nekega gospoda, ki se v svoji vsebini glasi: I. Iz zanesljivih virov sem prejel  informacijo, da kranjska sodnica Marjeta Dvornik prijateljuje in hodi na kavo z znanim kriminalcem Dinom Lalićem, ki je bil večkrat že zaprt. To je menda znano tudi NPU. Prav ona je bila tista, ki je oprostila roparja na poštarja, čeprav je bil dobljen pri dejanju. Sodba je bila kasneje razveljavljena, krivdo pa je valila na policijo in tožilstvo. Prav ona je tudi zavrnila izročitev za tistega ruskega tajkuna, ki je bil kasneje dejansko tudi spuščen in ki ga kljub sodni  odredbi niso izročili Nemčiji, kot je bilo zahtevano. Pri njej je tudi zastarala zadeva proti močnemu nemškemu podjetniku in še kaj…….   II. Povem Vam še še, da Kranjsko  sodišče veselo krši tudi delovno pravno zakonodajo. Višje delovno in socialno sodišče je namreč že konec leta 2015 sprejelo stališče, da sodniku na ustavno zakonit način preneha službeno razmerje šele z vročitvijo obrazložene odločbe sodnega sveta, ne pa že z dnem odločitve oz. potrditve ocene na seji sodnega sveta, torej za nazaj. To v primeru mojega brata, da mu je službeno razmerje prenehalo še predno je bila odločba pravnomočna in izvršljiva, sa ga je  odjavilo iz vseh zavarovanj, torej toliko prej, še pred  vročitvijo obrazložene sodne odločbe, zoper katero je bilo šele možno vložiti pravno sredstvo. Posledično to pomeni, da mu protipravno niso izplačali zaostale plače in tudi ne zakonite odpravnine, glede nato, da sem se v nadaljuvanju  dejansko upokojil. Nezakonito stanje je kranjsko sodišče  vleklo kar naprej, čeprav je bilo jasno stališče Višjega sodišča že predhodno  znamo. S tem v zvezi bo v teh dneh podan zahtevek na kranjsko sodišče po izplačilu zaostale plače in odpravnine, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Me zanima, če bodo vztrajali na nezakoniti kršitvi, saj je slednje prekršek. V tem primeru jim seveda sledi tožba na delovno sodišče, kjer jim bodo nastali še dodatni stroški. Ki seveda ne gredo neposredno iz njihovega žepa. Vidiš, če moj brat nebi bil pravnik in zadeve ne bi našel in preštudiral, bi se mirno izmaknili obveznosti. Žalostno je to, da  je sodišče prvo, ki mora spoštovati zakonodajo in bi moralo tako ugotovljeno nezakonitost odpraviti že po uradni dolžnosti. Sicer pa je zadeva glede prenehanja sodniške funkcije že na evropskem sodišču - to je prvi primer, da sodnik toži Slovenijo. Druga zadeva, zaradi kršitve ustavnih pravic pa bo tudi kmalu vložena. Še to: Špela Koleta je ena od kandidatk za višjo sodnico v  Višjem sodišču v Ljubljani, prav tako Marjeta Dvornik. Sliši se, da naj menda nimata možnosti za napredovanje ker naj bi to mesto bilo rezervirano za za  Srečka Škerbeca. Res so pokvarjeni, zato so se znebili mojega brata, ker je bil preveč suveren in ni tulil v njihov rog. Nekaj bo že dosegel v kratkem, končni epilog pa na evropskem sodišču. Žal krivci ne bodo odgovarjali.

Wed, 10. Jan 2018 at 20:28

2988 ogledov

NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
Sovenska politika je tako nevarno dvolična, da je zelo nevarno, da za seboj v propad ne potegne slovensle države. To je uspelo dokazati poslancu Dr. Vinku Gorenaku kar je razvidno tudi iz priložene objave v nadaljevanju.    http://nova24tv.si/slovenija/politika/govor-poslanca-gorenaka-ki-bo-sel-v-zgodovino-zakaj-ahmad-zakaj-pri-njemu-cloveski-vidik-in-pravno-dopustno-dejanje-pri-nekaj-sto-enakih-primerih-pa-ne/ Dr. Vinko Gorenak je do te mere povozil Miroslava Mira Cerarja, ki je ta zagitovo šel domov polnih gat. Če pa je Miroslav Miro Cerar karkoli po svoji materi, hvala bogu že pokojni Zdenki Cerar, utegne Dr. Vinko Gorenak končati pod streli narčenega morilca. Temu utegne slediti aretacija in zaprtje nadomestnega morilca natančno tako kot v zadevi Dr. Milka Noviča.

Zadnji komentarji

Prijatelji

branka vranicDajana  Babiččuk kobalMiran  PetermanFeri LainščekLaščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleStoyan Svet

NAJBOLJ OBISKANO

SLOVENIJA ZLORABLJA KAZENSKO PRAVO IN PSIHIATRIJO 2. del