Pridelava čebeljih pridelkov je eden izmed osnovnih ciljev čebelarstva. JSSČ je decembra 2016 izdala knjižico z nasveti o pridelavi medu, cvetnega prahu in propolisa. Večina rezultatov prikazanih knjižici, je nastala v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije, delno pa so rezultati nastali tudi v okviru Programa javne svetovalne službe v čebelarstvu.
 
Na ČZS je za tiste čebelarje, ki knjižice še niste prejeli, na voljo še nekaj izvodov. Število je omejeno. Knjižico prejmete  v tajništvu ČZS.  
 
Knjižico najdete tudi na spletni strani: http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=14&sif_file=objave_podrobno&sif_parent=8069


Andreja Kandolf B., Svetovalka 

Čebelarska zveza Slovenije