Kar nekaj želja je bilo, da bi snemali predavanje predavateljice iz Poljske in potem predavanje objavili na spletu ČZS, da bo dosegljivo širši čebelarski javnosti.

Odločili smo se, da snemanje poizkusno izvedemo in bomo to potem predvajali na spletu ČZS.

Boštjan Noč, predsednik ČZS

Čebelarska zveza Slovenije

Kar nekaj želja je bilo, da bi snemali predavanje predavateljice iz Poljske in potem predavanje objavili na spletu ČZS, da bo dosegljivo širši čebelarski javnosti.