Od 13. decembra 2016 je obvezna označba hranilne vrednosti na živilih. V primeru čebeljih pridelkov so izjeme glede označbe hranilne vrednosti vsi primarni čebelji pridelki  (med, cvetni prah, matični mleček, surov propolis) in pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % alkohola.

Uredba navaja, da so izjema lahko tudi obrtno proizvedena živila, ki jih proizvajalec majhnih količin proizvodov dobavlja neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim maloprodajnim podjetjem, ki dobavljajo neposredno končnemu potrošniku.

Pravilnik, ki bo določal izjeme, še ni sprejet, zato čebelarji, ki prodajate mešanice čebeljih pridelkov (npr., med, cvetni prah, matični mleček, propolis; med s suhim sadjem) bodite pripravljeni in spremljajte obvestila na to temo. Živila, ki bodo dana v promet ali označena do 13. decembra se lahko tržijo do odprodaje zalog.