Dejan Židan: 

Z ministrico sva ustanovila delovno skupino za ustanovitev mednarodnega izobraževalnega centra za čebelarstvo. Ustanovitev pričakujeva v letu 2017. Skupino vodi Tanja Strniša, namestnica pa je Andreja Lakota. V delovni skupini so še strokovnjaki MIZŠ, MKGP, ČZS, CPI, KIS in UK BF.


Vir; https://www.facebook.com/dejan.zidan?fref=nf