Čebelarska zveza Slovenije bo tudi v letošnjem letu organizirala seminar o računovodstvu za čebelarska društva, ki bo zajemal informacije o novostih oz. spremembah s področja predpisov, pripravi letnih poročil in poročanju na AJPES / DURS. Poleg že omenjenega »ustaljenega« seminarja, ki ga enkrat letno organiziramo za čebelarska društva, bomo srečanje nadgradili še s predstavitvijo primera dobre prakse pridobivanja finančnih sredstev iz proračuna občine za delovanje čebelarskega društva. Na seminar ste vabljeni vodstva čebelarskih društev.
 
Seminar bo izveden na sedežu ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica v četrtek, 09. 02. 2017:

15.30 – 16.00: Primer dobre prakse pridobivanja finančnih sredstev iz proračuna občine za delovanje čebelarskega društva  (primer dobre prakse sofinanciranja ČD v občini Žirovnica bo predstavil župan g. Pogačar)
16. do 19.15: Seminar o računovodstvu za čebelarska društva (ga. Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek) 


Boštjan Noč, predsednik ČZS

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si