Zahvala podpredsedniku ČZS g. Francu Šmercu, novi podpredsednik ČZS g. Anton Tomec

Kot ste čebelarji v večini že seznanjeni, je z koncem leta 2016 dolgoletni tajnik ČZS g. Anton Tomec odšel v »penzijo«. Slovenskemu čebelarstvu je v teh letih dal veliko in njegove sledi bodo dolgotrajne. Sam imam štiri podpredsednike, ki odlično opravljajo naloge, za katere jih zadolžim. Že ob nastopu tega mandata je moj dolgoletni podpredsednik g. Franc Šmerc povedal, da sprejema vlogo podpredsednika samo za eno leto, saj mu zdravstveno stanje ne dopušča opravljanja te odgovorne naloge. G. Franc Šmerc je vsa ta leta odlično opravljal to delo in se mu iz vsega srca globoko zahvaljujem. Franci, bil si enkraten, postala sva kolega, prijatelja. Tvoje sledi na področju, ki si ga pokrival, bodo ostale in na to si lahko ponosen. Hvala ti!
Prav zaradi zgoraj napisanega sem UO ČZS na seji decembra predlagal, da zamenjam dosedanjega podpredsednika g. Šmerca z Antonom Tomcem. UO je moj predlog podprl. Tako bo v naslednjem obdobju eden od mojih podpredsednikov tudi dosedanji tajnik g. Anton Tomec. Izvajal bo naloge, za katere ga bom pooblastil, predvsem s področja čebelarskega turizma, kulturne dediščine, področje pravnih aktov ČZS in bedel nad shemo kakovosti Slovenski med.


Boštjan Noč, predsednik ČZS

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si