Čebelarska zveza Slovenije vabi k oddaji ponudbe za izvedbo dela programa za promocijo kmetijskih proizvodov, za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med z zaščitenim poreklom in Kraški med z zaščitenim poreklom
PREDMET JAVNEGA NAROČILA je:
1. Priprava idejne zasnove in komunikacijske strategije, ki bo zagotavljala načrtno in učinkovito komuniciranje ter prispevala k uresničevanju ciljev programa.
2. Oblikovanje prepoznavne celostne grafične podobe in komunikacijskih gradiv (vključno z izdelavo spletne strani), ki bodo temelj za opaznost promocijskih sporočil in uspešno nagovarjanje širše javnosti.
3. Javnomnenjska raziskava trga in spremljanje učinkov za evidentiranje doseženih rezultatov na začetku, na sredini in na koncu projekta ter primerjalna analiza.
Pri izvedbi se morajo upoštevati vse zahteve in smernice razpisa Enjoy it`s from Europe (http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_en.htm), še posebej za produkcijo gradiv in splošna pravila za izvajanje evropskih projektov.

Razpisna dokumentacija obsega:
1. Povabilo ponudnikom
2. Dodatna pojasnila za pripravo ponudbe
3. Priloga 1: Prijavni obrazec
4. Priloga 2: Predračun
5. Priloga 3: Vzorec pogodbe

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v prilogah sporočila.

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si