V lanskem in letošnjem letu  smo v okviru programa, Javne svetovalne službe v čebelarstvu slovenskim čebelarjem predstavili spletni program za preverjanje poslovnih in podjetniških odločitev v čebelarstvu.

Spletni program je namejen analiziranju  sposobnosti čebelarja, kot so tržna, družbena, tehnološka in proizvodna usmerjenost, preverja tudi ali je čebelar pri svojem delu ustvarjalen in ali je dober organizator. Gre za analizo sposobnosti, ki kažejo, na katerem področju je čebelar v prednosti  na katerih področjih je šibkejši. Z zavedanjem svojih sposobnosti in slabosti čebelarji lažje  organizirajo celoten proces pridelave medu ter ostalih čebeljih pridelkov in izdelkov. Čebelar kot dober organizator vključi v proces pridelave in predelave ostale družinske člane. Pomembno je tudi, da so opravila razdeljena tako, da vsak, ki je zadolžen za določeno opravilo, to opravilo z gotovostjo postori. V čebelarstvu je pripravljenosti sodelovanja družinskih članov ali prijateljev zelo pomembna.  Vemo, da mora biti čebelar zelo sposoben, saj poleg tega, da pozna delo s čebelami – od priprave čebel na pašo, do tega, da obvlada tehnologijo, spremljanja pašne razmere, do opravil kot so točenje, zdravljenje ...V jesenskem času pa nastopi čas za trženje čebeljih pridelkov in izdelkov in s tem najpomembnejši čas, ko se čebelarji posvetijo prodaji. Čebelar mora imeti sposobnosti komuniciranja s kupci, če želi biti uspešen. Tako, da  mora biti vsak čebelar tudi dober organizator in podjetnik.

Program tako omogoča analizo čebelarstva in njegove poslovne uspešnosti, kamor spada tudi analiza velikosti čebelarstva, delovne intenzivnosti, kapitalske zmogljivosti, nivoja potrebnega znanja, naložbene zmogljivosti. V okviru programa se preverja tudi poslovna uspešnost čebelarstva, ki prikazuje kazalce finančne stabilnosti,trajnostnega razvoja, delovnega okolja, inovativnosti in dobička.

Naslednji sklop se nanaša na analizo okolja v katerem čebelar deluje. Okolje je za marsikaterega čebelarja zelo pomembno in odločilno, saj ga zaznamuje z dejstvi ali bo v okviru lokacije / okolja v katerem čebelari možna širitev ali povečanje čebelarstva. Ta del se ukvarja z vprašanji: kaj pričakujete od bližnje prihodnosti, kakšni bodo trendi cen vaših proizvodov, poleg tega še: kakšni bodo trendi cen vlaganj, ki so potrebni za delovanje čebelarstva, kateri so glavni razvojni dogodki v družbi, ki bi lahko vplivali na prihodnost vašega čebelarstva?

Program je zasnovan tako, da čebelarji (podjetniki) temeljito proučijo svoje poslovanje, okolje in sami sebe. V naslednjem letu pričakujemo posodobljeno verzijo programa, s katero vas bomo seznanili. Program bo omogočil lažje in natančnejše preverjanje strateškim odločitev.
Naj medi.

NatašaKlemenčič Štrukelj

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si