Na ČZS smo se odločili, da bomo izdali "foto zbornik" obiskov čebelarskih društev v okviru projekta Svetovni dan čebel .... 206 obiskov, od vsakega obiska po 2-3 fotografije...
Cilj je , da ga izdamo do 20. maja.
 
Boštjan Noč, predsednik ČZS

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si