Razmišljam,  da  ob "svetovnem dnevu čebel" nujno rabimo še svetovno čebelarsko himno. Predlagam, da objavimo mednarodni razpis za svetovno čebelarsko himno.
Povabimo  Apimondio k sodelovanju pri pripravi razpisa in izboru himne.
Menim, da morava z ministrom Dejanom Židanom obiskati sedež Apimondie v Rimu in  jim osebno predstavit pobude Slovenije ter jih povabit k aktivnemu sodelovanju.

Boštjan Noč, predsednik ČZS

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si