Čebelarska zveza Slovenija  je dala pobudo ministru Dejanu Židanu , da bi letalskemu prevozniku ADRIA predlagali, da ima v svojih letalih katalog z vsemi 22.  SLOVENSKIMI v EU zaščitenimi kmetijskimi pridelki in živili. To bi bila tudi dobra promocija Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo in ostalih zaščitenih medov iz Slovenije. (kraški in kočevski)

ČZS se zdi, da so letala odlično mesto za promocijo Slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil. In ker je ADRIA »SLOVENSKI« prevoznik bi bilo tudi prav, da promovira SLOVENSKO hrano. 
Izdelati bi bilo potrebno posebno brošuro v več jezikih, kjer bi bili ti proizvodi tudi predstavljeni . 

Seveda pa bi bilo potem nujno, da se vsi ti proizvodi dobijo v prodajalnah na samem letališču.

Boštjan noč, predsednik ČZS

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si