Letošnje 38. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev bo 9. maja 2015 v prostorih OŠ Metlika, Šolska ulica 7, 8330 Metlika. Rok za prijavo na letošnje srečanje in tekmovanje je potekel 5. aprila 2015, zato se neprijavljeni tekmovanja ne bodo mogli udeležiti.
Tekmovanje za vse težavnostne stopnje bo po sklepu delovne skupine za TMČ potekalo v pisni obliki iz treh tematskih sklopov: teoretično znanje s področja čebelarstva, prepoznavanje medovitih rastlin ter delo s čebelami. Vprašanja bodo sestavljena na podlagi učbenika Marije Mlaker Šumenjak Čebela se predstavi (2011). Tematski sklop vprašanj o prepoznavanju medovitih rastlin bo letos obsegal: 1. prikaz vzorca rastline v učilnici ter z njim povezana izbirna vprašanja; 2. gradivo z mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev (IMYB), ki ga najdete v datoteki: »Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK«, objavljeni na spletni strani za čebelarske krožke, ter z gradivom povezana izbirna vprašanja; 3. slike iz učbenika Čebela se predstavi ter z njimi povezana izbirna vprašanja. Na nižji stopnji ne bo vprašanj iz gradiva z mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, prav tako ne bo preverjanja znanja latinskih imen rastlin. Na srednji in višji stopnji bodo izbirna vprašanja o pravilnem latinskem imenu na podlagi slovenskega imena rastline in izbirna vprašanja o pravilnem slovenskem imenu na podlagi latinskega imena rastline. Vsa vprašanja iz sklopa medovitih rastlin se bodo nanašala samo na rastline, ki so predstavljene v učbeniku Čebela se predstavi. Vprašanja za tematski sklop delo s čebelami bodo sestavljena na podlagi didaktičnega pripomočka osnovnega in nadgrajenega kompleta slikovnih satov, in sicer s slikami v testni poli z izbirnimi vprašanji o: 1. prepoznavanju satov, 2. urejanju satov, 3. osnovni odbiri ter 4. izločitvi starega satja. Na nižji stopnji bodo samo vprašanja o prepoznavanju satov.
Zaradi vmesnega programa, ki vključuje ogled krajevnih znamenitosti, udeležence prosimo, da se primerno oblečejo in obujejo, s seboj pa naj imajo tudi nahrbtnike in dežnike, če bi deževalo. V okviru sklepne prireditve bomo razglasili tudi zmagovalce natečaja za najlepšo poslikavo panjske končnice.
 
8.00–9.00: Zbiranje in prijava tekmovalcev in spremljevalcev v prostorih šole
8.00–9.30: Zajtrk
9.30–9.50: Pozdravni nagovor v športni dvorani
9.50–10.00: Razporeditev po učilnicah
9.50–10.45: Posvet mentorjev čebelarskih krožkov v kulturnem domu
10.00–10.45: Tekmovanje v prostorih šole
11.00–14.00: Kosilo za udeležence tekmovanja oz. ogled krajevnih znamenitosti – izmenično
14.00–15.00: Sklepna prireditev z razglasitvijo rezultatov v športni dvorani
15.00: Odhod proti domu

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si