Obveščamo vas, da so člani Čebelarskega društva Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in HESS ob Dnevu zemlje v sredo, 22. 4. 2015, posadili 30 sadik lipe. Ideja sajenja lip je bila še toliko bolj aktualna, saj ima sevniška občina v svojem grbu narisano lipovo drevo.  
Priprave na sajenje lip so se pričele že nekaj mesecev preje na sestanku predstavnikov ČD Sevnica z županom Občine Sevnica gospodom Ocvirkom. V nadaljevanju so predstavniki Občine Sevnica uspeli zagotoviti finančna sredstva za nabavo in sajenje lip. Glede nato, da je bilo na območjih akumulacijskih jezov HE Krško, HE Blanca in HE Boštanj za sajenje še nekaj prostih mest, smo se odločili da ta mesta poskušamo zapolniti.
Člani ČD Sevnica smo v sodelovanju s predstavniki Infre naredili načrt sajenja, pri tem pa smo morali upoštevati tudi vse omejitve, ki veljajo za vzdrževanje nabrežin akumulacijskih jezov HE.  
Vse aktivnosti so bile načrtovane tako, da bi lipe posadili ob Dnevu zemlje, kar nam je na koncu tudi uspelo. Lokacije sajenja lip smo porazdelili sorazmerno na celotnem obrežju akumulacijskih jezov na reki Save in sicer od meje z občino Krško v Kladju do naselja Kompolje. V Kladju smo posadili 5 lip, na Dolnjem Brezovem 11 lip, v Sevnici 7 lip, v Boštanju 4 in na Kompolju 3 lipe.
Glede na veliko količino posajenih dreves in zelo težavnega terena brez strojne pomoči pri sajenju ni šlo. Z delom smo pričeli ob 9.00 uri in končali šele ob 18.00 uri. Na koncu delovne akcije smo bili vsi skupaj izredno veseli, da nam je uspelo drevesa brez večjih težav posaditi v celoti.
Člani Čebelarskega društva Sevnica smo se prav tako tudi obvezali, da bomo za posajena drevesa skrbeli tudi v naprej, dokler bodo potrebovala dodatno nego (zalivanje, pletje in košnja okolice dreves).
Na koncu se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste našo pobudo podprli in omogočili sajenje lip. Tukaj bi posebej izpostavil predstavnike Občine Sevnica, HESS in Infre. V nadaljevanju bi se zahvalil predstavnikom podjetja Terraplant in strojniku Pompe Vladimirju za izvedbo sajenja. Zahvala pa seveda velja tudi članom ČD Sevnica, ki so pomagali pri sajenju lip, v nadaljevanju pa bodo tudi skrbeli za posajena drevesa (zalivanje, pletje, košnja..)
Andrej Bobek, član UO ČD Sevnica in pobudnik ter vodja akcije

Dodatne informacije in fotografije o dejavnostih ob dnevu Zemlje v občini Sevnica:http://www.obcina-sevnica.si/news/602/15/Tudi-v-obcini-Sevnica-pocastili-dan-Zemlje

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si