Glasilo Slovenski čebelar št. 4, april 2015 bo v sredo 1.4. Strnjen pregled vsebin najnovejše številke si lahko ogledate >tukaj.
Uredništvo SČ

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si