V prilogi so priporočila občinam za sajenje medovitih rastlin, ki smo jih posredovali občinam.
Čebelarska društva naprošamo, da svoje župane in svetnike na to opozorijo.

Čebelarska zveza Slovenije

vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu 01/ 729 61 10, 040 436 515 lidija.senic@czs.si