Zaradi dodatnih vzdrževalnih del, ki so trajala precej dlje, kot smo načrtovali, je bila platforma zaprta večino nočnega časa - do pete ure zjutraj. 

Za izpad se opravičujemo