Prometne nesreče, v katere je vključena divjad, so vse bolj pogoste in velikokrat se končajo tragično. S prilagojeno vožnjo bi jih večino lahko preprečili.

undefined