Odlikuje jih nizek delež napak v prvem letu lastništva in pa majhni (oziroma nični) stroški za njihovo odpravo.

undefined