vir: detajl fotografije ing. Skaberne-ja iz Podkorena iz zbirke dediščine Slovenskega etnografskega muzeja

komentarji