Kmetijski odbor Državne Dume je sprožil zakonsko iniciativo, s katero bodo ovrednotili kazensko odgovornost za vse, ki bodo proizvajali, distribuirali in prodajali GSO hrano. 

Po načrtu zakona, podprtega tudi s poslanci iz Liberalno demokratske stranke, je odbor vztrajal da se aktivnosti povezane z GSO okarektirizira in izenači z aktivnostmi, ki lahko pripeljejo do ogrožanja življenja ljudi. 

Odbor je vztrajal, da se te aktivnosti izenačijo s terorističnimi dejanji. Povsem konkretno je odbor vztrajal, da je ogrožanje človeških življenj, povezan z GSO, smatrano kot teroristično dejanje.

To pomeni, da bo proizvodnja, distribucija ali prodaja GSO izdelkov obravnavana kot teroristično dejanje. Po navedbah ruskega kazenskega zakonika (205. člen) je za takšna kazniva dejanja zagrožena zaporna kazen v obodboju 15 do 20 let ali dosmrtna zaporna kazen. 

vir: pravda

 

 

Zabranjeno kopiranje!

ZABRANA U RUSIJI: GMO hrana smatra se za terorizam! Lobisti i distributeri idu u zatvor!

Pоlјоprivrеdni оdbоr Držаvnе Dumе pоkrеnuо је zаkоnsku iniciјаtivu dа sе utvrdi krivičnа оdgоvоrnоst zа svе kојi budu prоizvоdili,