Nedavne študije so pokazale, da lahko le dve uri hoje na teden pomagata živeti dlje in zmanjšujeta tveganje za bolezni.

Hoja nedvoumno podaljša življenje - Moja diagnoza - MOJA DIAGNOZA

Nedavne študije so pokazale, da lahko le dve uri hoje na teden pomagata živeti dlje in zmanjšujeta tveganje za bolezni.