Si želite pomagati tistim, ki bodo vašo pomoč z veseljem sprejeli? Potem je vključitev v prostovoljno delo za vas prava rešitev. Prostovoljstvo je torej kakršno koli delo, ki ga posameznik opravlja po svoji svobodni volji, ne da bi pri tem pričakoval kakršnokoli materialno korist. Delo opravlja v dobro drugih in v splošno korist skupnosti.

Prostovoljstvo dviguje kakovost življenja celotne družbe - Moja diagnoza - MOJA DIAGNOZA

Si želite pomagati tistim, ki bodo vašo pomoč z veseljem sprejeli? Potem je vključitev v prostovoljno delo za vas prava rešitev. Prostovoljstvo je torej…