Številka 112 pomeni klic v sili in velja za vse evropske države. Torej gre za dogovorjeno in skupno številko, na katero kličemo brezplačno. Pri tipkanju številke v telefon in mobilnik ne potrebujemo uporabljati dodatnih omrežnih številk. V določenih državah Evrope poleg omenjene številke lahko uporabljamo še druge, nacionalne številke za klice v sili. Klicni centri, ki sprejemamo klice v sili, so skorajda povsod usposobljeni tudi za klice v tujih jezikih.

Veste, kako in zakaj poklicati 112? - Moja diagnoza - MOJA DIAGNOZA

Številka 112 pomeni klic v sili in velja za vse evropske države. Torej gre za dogovorjeno in skupno številko, na katero kličemo brezplačno. Pri tipkanju...