Samomor oziroma prostovoljno in namerno dejanje, s katerim nekdo konča lastno življenje, je tragičen dogodek in pusti težke čustvene posledice na njihovih bližnjih in tudi na tistih, ki so poskus samomora preživeli.

O samomoru - Moja diagnoza - MOJA DIAGNOZA

Samomor oziroma prostovoljno in namerno dejanje, s katerim nekdo konča lastno življenje, je tragičen dogodek in pusti težke čustvene posledice...