Anamarie Fuhrmann vztraja pri delu, izobrazbi in skrbi za kondicijo.

Anamarie Fuhrmann: "Zmoreš to!" - Vztrajam

Anamarie Fuhrmann vztraja pri delu, izobrazbi in skrbi za kondicijo.