Zagotovili bomo, da bodo tudi javni uslužbenci odgovarjali za slabo delo. Z dosledno uvedbo načela odgovornosti bomo vzpostavili učinkovit javni sektor, ki bo resničen servis držaljanom. Javne uslužbence, ki dobro delajo, bomo nagradili, tiste, ki delajo slabo, pa odpustili. #verjamem

Šoltes bi odpustil večino javnih uslužbencev?

Piše mi na moj FB zid  (plačal Zuckerbergu) :)
Zagotovili bomo, da bodo tudi javni uslužbenci odgovarjali za slabo delo. Z dosledno uvedbo načela odgo