Da bi Mercator kar prek noči zamenjal vse slovenske produkte, na katere so kupci navajeni, je poslovni samomor. Po drugi strani pa je zamenjava slabših produktov z boljšimi poslovno smiselna odločitev. Del slovenskih produktov bo zagotovo zamenjan s tujimi, ampak samo v primeru, da bo tuji produkt boljši kot slovenski.

K vragu, prodajte že zombi podjetja in odrežite pijavke!

Sprva objavljeno na Portalu Plus, 25.6.2014 Nacionalni interes je imeti delujočo pravno državo, fleksibilen trg dela, višje plače zaradi nižjih davko