VZPOREDNA VESOLJA ?

Oddajabram1b2 Cej, dne 2017-05-04 ob 09:54:19

https://uploads.publishwall.si/imgsmedium_2/2017/05/03/publishwall_resized_1493830483_6414706.jpg

V nam poznanem vesolju je cca 1.647.599 zaznanih galaksij?  Koliko vesolij je v  /Vseobsežni večno sedanji vesoljni samobitnosti /? Ne ve se in po mojem mnenju  nikoli ne bo nihče spoznal tega dejstva.Po mejem smo Zemljani pred veliki odkritji in spoznanji,kljub temu nam bo večno sedanja Vseobsežna vesoljna samopojavnost ostala neodkrita skrivnost,ki jo bomo lahko razumeli samo s pojmom VSEOBSEŽNA vesoljna samobitnost. Skozi kaj jo lahko razumemo? Samo skozi osnovni masno,energetski, t.časovno ,prostorski elementarni delec,ki nam bo razložil tudi samo enotno večno sedaj isto vseobsežno vesoljno samozakonitost,ki enako zaobjema tudi življenje Ta pa človeka samega postavlja na sam vrh svoje vseobsežne večno sedanje vesoljne samobitnosti in njenje vseobsežne samomanifestacije.

Zgodovina

Pojem kvanta je vpeljal nemški fizik Max Planck (1858–1947) v letu 1900. Ugotovil je, da telesa energijo lahko oddajajo in sprejemajo samo v nezveznih količinah, ki jih je imanoval kvanti. Samo na ta način je lahko pojasnil sevanje črnega telesa. O svojih ugotovitvah je poročal 14. decembra 1900 Nemškemu fizikalnemu društvu in je s tem prvič uvedel kvantizacijo. Pred tem so domnevali elektromagnetno valovanje za zvezen pojav.

Primeri kvantov

Po mojih spoznanjih je bi Max Planck bližje dokončnemu odkritju enotne vseobsežne vesoljne samozakonitosti od Einsteina.

Vedno moram zapisati enotno vseobsežno večno sedanjo vesoljno samozakonitost,da bi se moja razlaga sploh lahko razumela. !   Xmept* = Rmept* > EM T.O. A/O < Amept* =Xmept*   Xmept*= Celotna vseobsežna vesoljna samobitnost in vsak njen individualni samoizraz-samomanifestacija: mase-energije,prostora,t.časa, * življenja. EM je elektromagnetna sila T.O. =skupna ničelna točka večno sedanjega samozlivanja Rmept*realaizirane  in Amept* akumulirane vrednosti .A/O pokaže na cikličnost samozlivanja med Rmept* in Amet* kjer je vsak konec Omega sočasno nov začetek zlivanja Alfa.Puščici > < pomenita smer zlivanja  na skupno T.O. Rmept in Amept in sočasno rotacijo v nasprotnih smereh. Vsak osnovni delec Xmept* je sestavljen iz Rmept* in  Amept* isto je z vseobsežnim vesoljem.Pozor-če osnovn delec izvzamemo iz njegovega vezja z drugimi delci se bo navzven izražal kot poenotena vrednost Xmept*,če je delec v vezju se lahko naprej.nazaj v tem vezju sočasno izraža nasproti drugim delcem kot Rmept* in kot Amept* vrednost-hermafroditska narava osnovnega delca.Iz tega vzroka je osnovni delec Xmept* nedeljiv.Vedno se bo izražal v navezju z drugimi delci z obema vrednostima,če ni v vezju pa kot poenotena vrednost Xmept*.Če bi zadevo poenostavili bi lahko rekli vsak delec je sočasno se4stavljen iz materije in antimaterije ki se sočasno večno sedaj ciklično samozlivata,kar je osnovna večno sedanjega vesolnjega samodelovanja,samohranitve,samozadostnosti in samobitnosti.Življenje ima na to elementarno vesolno ciklično samozlivanje kjer je vsak konec cikla nov začetek ! odgovor v življenjski samoreprodukciji vrst,kjer osebek zamenja nov osebek vrste.Življenje je enako večno sedanji vesoljni samopojav,kot sta njegova masa energija,prostor,čas.V opisanem ni nobene relativnosti,ker je čas in vsaka Xmept* večno v dimenziji sedaj.Vi lahko vidite nek pojav v vesolju kasneje kot drug opazovalec,toda vedno ga boste opazili ko se boste nahajali v dimenziji sedaj tako tisti,ki je bliže pojavu,kot tisti ki je bolj oddaljen od pojava oba se bosta v trenutku svoje zaznave pojava nahajala v dimenziji sedaj,ker druge dimenzije sploh ni.

Sedaj bom obrazložil kako razumeti planete,satelite,asteroide,črne luknje,galaksije,osončja itd.Povedal sem vsak Xmept* pojav se lahko sočasno izraža v navezi z drugimi Xmept pojavi kot Realizirana in sočasno kot Akumuirana mept.Če vzamemo Luno-luna se v vezi nazaj izraća nasproti Zemlje kot Akumulirana vrednost mept v navezi naprej meteori,asteroidi pa kot Realizirana vrednost mept.Dvojnost izraza.Xmept.Po tem načelu se veže celotno vseobsežno vesolje in enako kvarki v osnovnem delcu.Zakaj je v vesolju takšno vezje med Rmept in Amept zato ,,,da to lahko večno sedaj samodeluje,je samozadostno in samohranitveno.Rotacija je posledica odboja ali vleka v vezju Rmept* in AMept*.Rmept in Amept imata medsobojno silo vleka dočim imata Rmrpt - Rmept in Amept.-Amept silo odboja.Da se lahko neko telo vrti Xmept* morata nanj delovati obe sili 1.sila vleka in 2. sila odboja. Vse v esolju se  večno sedaj samovrti in iz tega vzroka cikličnosti vserobsećžno vesolje sočasno večno sedaj umira in se samorojeva. Če ste bili pozorni ste lahko ugotovili,da vrednost Rmept* in Amet* zagotavljata življenjsko reprodukcijo ker dva R-R moška ali A -A ženska gena ne moreta ciklično samoreproducirati življenjske vrste,ker med njima deluje odbojna sila, sta nezdružljiva..V vesolju deluje samo ena  sila in to je sila EM vleka in odboja.Nobene gravitacije,nobene šibke ali močne jedrska sile samo EM sila vleka in odboja.Črne luknje so popolnoma nerazumlive,kot so nerazumljive vezi znotraj galaksij. Galaksije so največja vesoljna individualna telesa XMept*.Toliko o tem upam,da se me sedaj da razumeti? Na vesolje moramo gledati kot na vseobsežno kvantno vezje polje.Planck je bil blizu resnice in ni bil sanjač kot Einstein.Einstein razen poenotenja mase energije ni ničesar bistvenega   odkril.M= EC2 ali E= MC2 pa še v to enostavno enačbo je vrinil svetlobno hitrost na kvadrat,kar je absurd..Podobno neumnost danes fiziki  počnejo v Cernu.Odkriti želijo nekaj, kar se ne da deliti.Higgsov bozon so njihove bedarije,ki kažejo na njihovo samovšečnost in edino željo po Nobelovi nagradi..Človeška samovšečnost nima meja žal tudi vem zakaj in poznam vzrok. Danes je z nami tako ,,kot bi nedorasel otrok trdil,da je odrasla oseba.

Nekateri trdijo,da obstajajo vzporedna vesolja....,Obstajajo !!ker  je večno sedanja Vesoljna samobitnost Vseobsežna,vendar tudi njim vlada ista enotna vesoljna samozakonitost !

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
9
abram1b2 Cej
0
May 04, 2017
Zim Zelen :)* 7#
Ne vsi. Sam proti zabavi nimam nič.:)*
#9
abram1b2 Cej
0
May 04, 2017
haapy yack :)*
Zakaj si mi všeč? Veliko znanja znaš obrniti na humorno stran,pa kljub temu poveš veliko. :)*
#8
Zim Zelen
0
May 04, 2017
#5 res je, en velik dolgčas bi bil. Pri vsem tem je najboljše to, da je zabavno :-)
#7
haapy yack
1
May 04, 2017
hoj
Ja rešitve so pred nosom zakaj bi iskali ne vem kako daleč merjeno s svetlobno hitrostjo. Najbrž čas ne obstaja.
Slokca zgor je kot velikonočno kozmično jajce.
Eksplozijski rumenjakec. Kozmično jajce. V spodnjem delu jajca je po domače pekel zaradi počasnih in težkih svetov.
Vice so nekje v sred jajca in tam so prenavljajoči se svetovi. Evo na vrh kozmičnega jajca pa se nahajajo nebesa, hitri lahki svetovi.
Sranje se bo zgodilo, ko bo nekdo to kozmično jajce razbil. In iz zmešnjave pekla, vic in nebes bo nastal omleta. Če bo to za žret pa trenutn noben ne ve.
alalujainbuhpotanapres
boditevcvetju
#6
abram1b2 Cej
0
May 04, 2017
Zim Zelen:)*
Ali ne bi bilo žalostno ,če bili vsi istega mnenja? :)D
#5
Zim Zelen
1
May 04, 2017
Tole presega moje dojemanje vesolja/vesolj.
Samo še matematični model se doda in rešeno bo vprašanje vesolj.

(zadostuje mi videnje s prostim očesom ob jasnih nočeh:)
#4
abram1b2 Cej
1
May 04, 2017
Radmila :)*
Dober zapis ! .Anti materija Amept* ne more obstajati samostojno, kot ne more Rmept* V vsakem X mept* se v njegovi vezi naprej nazaj izražata obe vrednosti,to je nujno da teče EM tok,cikilično samozlivanje ,samozadostnost,samodelovanje.Če delec izvzamemo iz vezja se navzven izraža kot poenotena vrednost obeh Rmept+Amept..

Rmept* krogla Amet* kocka je iz vezja ponenoteno geometrijsko telo obeh sočasnih vrednosti kocke-krogle. Z vsem drugim se lahko strinjam z Aisho.Hvala za tvoj prispevek! :)*
#3
Radmila Čučak
0
May 04, 2017
Abram....ali to pomeni, da se akumulirana in realizirana vrednost vesolja zlivata preko kvantnega zero point polja, saj fiziki domnevajo da strunice skačejo z ogromno hitrostjo iz materije v nematerialno vesolje in nazaj

indigo otrok Aisha Dean je najmanjši delček materije imenovala **partiki** (delček). O tem je povedala: partiki so delci zavestne vibrirajoče energije, ki nenehno kroži med stanjem bi-polarnega svetlobnega izžarevanja (skalarni stoječi valovi) in omni-polarne zvočne vibracije. Partiki je ultra majhen zavesten delec EM energije v vsem, kar je manifestirano. Partiki deluje kot mini samo-obnavljajoči se fisij-fuzija generator. Skozi to dinamiko partiki delčki oblikujejo in vzdržujejo EM polja zvočnih frekvenc in svetlobnih spektrov v kozmosu.

V enem fotonu obstaja 800 milijard milijard partiki delcev. So znotraj in izza vseh materialnih delcev. so delci primarne energije kozmosa, ki sestavljajo vso materijo, anti-materijo, temno materijo in ne snovne substance.

Partiki delčki so omni polarni, kar pomeni da imajo lahko negativno, pozitivno, nevtralno ali nobeno polariteto. Skozi notranjo polarizacijo in replikacijo, ustvarjeno skozi samo-sproženo fisijo in fuzijo, partiki delček proizvaja dva pod-delčka kristalinske morfogenetske snovi, ki je matrica za ritem utripanja skozi katerega se manifestirata delček materije in anti-delček anti-materije.

Nenehno poteka proces razbijanja na delček in anti-delček, medtem ko se istočasno replicira originalni delček *partiki* s procesom notranje fuzije. Replikacija služi za ohranitev vzorca originala, med tem ko delček in anti-delček pritegujeta druge *partiki* delčke iz kvantnega Polja Enosti

Delček in anti-delček sta nato magnetno s silo privlačnosti pritegnjena skupaj v procesu fuzije in združita se z repliko originalnega delčka *partiki* iz katerega sta nastala (moja opomba. to je verjetno delček temne materije, ki ga ti imenuješ akumulirana vrednost).

Partiki delček deluje kot mini fuzija-fisija generator. Vzdržuje EM frekvenčna polja, ki gradijo neštete univerzume in vse strukture.

Iz partiki delčka nastane delček materije, ki se počasneje giblje in ima le polovico elektro-tonalne sile, kot njegov dvojček anti-delček anti-materije. Elektro-tonalna sila je elektrificiran zvok. zato delček utripa polovico počasneje kakor anti-delček, kvanti delčki so sestavljeni iz parov delčkov in anti-delčkov.

Anti-materija sestavlja vzporedno vesolje, kjer delčki vibrarajo dvakrat hitreje kakor delčki v našem materialnem vesolju

Ritem utripanja *partiki* delčkov je ritem širjenja in krčenja energije. V tem procesu se delčki spreminjajo v svetlobo izžarevajoče skalarne valove (fisija...širjenje, sila odboja) in nazaj v tri-tonske zvočne vibracijske valove (fuzija...krčenje, sila vleka).

Tako energija ciklično utripa med manifestiranim (opomba, kar ti imenuješ Rmept) in nemanifestiranim stanjem ( kar ti imenuješ Amept). Partiki delček (opomba: temna materija?) se v procesu fisije razcepi na delček, ki se manifestira v našem vesolju ter na anti-delček, ki se manifestira v vzporednem vesolju anti-materije.

Nato se oba : delček in anti-delček zlijeta nazaj v prvotni *partiki delček (opomba: temne materije??).

To je izjemno hitro in večno trajajoče utripanje energije, ki prihaja iz zavesti Izvora All That Is
#2
abram1b2 Cej
0
May 04, 2017
Srčno upam,da se mojo razlago da razumeti.
#1
abram1b2 Cej
abram1b2 Cej
Objavil/a 2017-05-04 09:54:19 (May 04, 2017)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ONESNAŽAVANJE NAŠEGA PLANETA -VSAK STRAH JE ODVEČ
SINTEZA UMA IN RAZUMA JE Vedno ČLOVEK
NE LOČUJE NAS VESOLJNA ZAKONITOST, LOČUJEJO NAS NAŠE OSEBNE ŽIVLJENJSKE VIZIJE
FAKTOR -TRPEČA ALI BOJEVITA CERKEV
30 LET SLOVENCI MEŠAMO MEGLO IN IZGUBLJAMO LASTNO DRŽAVO
VPRAŠLJIVI OPISI PRAVKAR ODKRITE ČRNE LUKNJE IN EINSTEINOVE RELATIVNOSTI
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj