Statistika Covid-19 2022

OddajSas Vnv, dne 2022-01-15 ob 09:25:02

Avtomatični prevod strani https://johnplatinumgoss.com/covid-statistics-2022/

Zahvala za povezavo https://publishwall.si/mozetic.uros

Statistika Covid-19 2022

Ta slika ima prazen atribut;  njeno ime datoteke je image-3.png

Smrti zaradi Covid-19 – Anglija in Wales – Analiza glede na že obstoječe razmere 2020 in Q1-Q3 2021

Tabela prikazuje število smrtnih primerov s Covid-19, ki jih je ONS poročalo leta 2020, analizirane po starostnih skupinah (navedeni sta samo dve široki starostni skupini).

Tabela kaže, da je bilo le 2 % smrti pri osebah, mlajših od 64 let, pri ljudeh brez zabeleženih predhodnih stanj in le 11 % pri osebah, starih 65 let in več, ni imelo nobenih predhodnih stanj.

Tisti, ki so umrli s Covid-19, so imeli v povprečju po skoraj dva obstoječa predpogoja.

87 % vseh smrti je bilo pri tistih z že obstoječimi boleznimi, 79 % teh je bilo pri ljudeh, starih 65 let in več.

Prebivalstvo Anglije in Walesa je 59,5 milijona

Povezava do podatkov: tabela 1a in tabela 2 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela prikazuje podatke o smrti zaradi Covid-19, ki jih je ONS poročal v 1., 2. in 3. četrtletju 2021, analizirano po starostnih skupinah (navedeni sta samo dve široki starostni skupini).

Tabela kaže, da je bilo le 4 % smrti pri osebah, mlajših od 64 let, pri ljudeh brez zabeleženih predhodnih stanj in le 10 % pri osebah, starih 65 let in več, ni imelo nobenih predhodnih stanj.

Tisti, ki so umrli zaradi Covid-19 v prvih treh četrtletjih leta 2021, so imeli v povprečju več kot dve bolezni.

86 % vseh smrti je bilo pri tistih z že obstoječimi boleznimi, 75 % teh je bilo pri ljudeh, starih 65 let in več.

Prebivalstvo Anglije in Walesa je 59,5 milijona

Povezava do podatkov: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela prikazuje število smrtnih primerov s Covid-19, ki jih je ONS poročalo leta 2020, analizirane po starostnih skupinah (navedeni sta samo dve široki starostni skupini).

Tabela prikazuje število že obstoječih stanj, ki so jih zabeležili tisti, ki so umrli s Covid-19, v času smrti.

Skoraj tretjina (31 %) ljudi, ki so vključeni v uradno število umrlih zaradi Covid-19, je že v času smrti trpela s 3 že obstoječimi boleznimi.

Po ONS: »Tukaj opredeljujemo že obstoječe stanje kot zadnje zdravstveno stanje, omenjeno v prvem delu smrtnega lista (neposredno zaporedje dogodkov, ki vodijo do smrti), ko je zapisano v spodnji vrstici do in zato jasno pred , koronavirus (COVID-19); in vse omembe v drugem delu, ki so neodvisni dejavniki, ki prispevajo k smrti. Omembe utrujenosti in 'starosti' (z oznakami ICD-10 R53, R54) so ​​bile izključene.« Ni preveč jasno?!

Povezava do podatkov: Tabela 2 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela prikazuje število smrtnih primerov s Covid-19, ki jih je ONS poročalo v 1.–3. četrtletju 2021, analizirane po starostnih skupinah (navedeni sta samo dve široki starostni skupini).

Tabela prikazuje število že obstoječih stanj, ki so jih zabeležili tisti, ki so umrli s Covid-19, v času smrti.

Skoraj tretjina (32 %) ljudi, ki so vključeni v uradno število umrlih zaradi Covid-19, je že v času smrti trpela s 3 že obstoječimi boleznimi.

Povezava do podatkov: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela prikazuje število smrtnih primerov s Covid-19, ki jih je ONS poročalo leta 2020, analizirane po starostnih skupinah (navedeni sta samo dve široki starostni skupini).

Tabela prikazuje najpogostejša že obstoječa stanja, ki so bila zabeležena pri tistih, ki so umrli s Covid-19, v času smrti.

V povprečju je vsaka oseba že trpela s skoraj dvema že obstoječima stanji

Povezava do podatkov: Tabela 2 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela prikazuje Smrtne žrtve s Covid-19, ki jih je ONS poročalo v 1., 2. in 3. četrtletju 2021, analizirane po starostnih skupinah (navedeni sta samo dve široki starostni skupini).

Tabela prikazuje najpogostejša že obstoječa stanja, ki so bila zabeležena pri tistih, ki so umrli s Covid-19, v času smrti.

V povprečju je vsaka oseba trpela zaradi več kot dveh že obstoječih stanj

Povezava do podatkov: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela prikazuje število smrtnih primerov, ki jih je ONS poročalo o Covid-19 v letu 2020, analizirane glede na kraj smrti.

Tabela kaže, da so v bolnišnicah zabeležili večino smrti zaradi Covid-19.

V povprečju je vsaka oseba, vključena v smrti zaradi Covid-19 leta 2020, že trpela zaradi skoraj dveh že obstoječih bolezni

Povezava do podatkov: Tabela 3a

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela prikazuje Smrtne žrtve s Covid-19, ki jih je ONS poročalo v 1., 2. in 3. četrtletju 2021, analizirane glede na kraj smrti.

Tabela kaže, da so leta 2020 v bolnišnicah zabeležili večino smrti zaradi Covid-19.

V povprečju je vsaka oseba v Q1-Q3 2021, vključena v smrti zaradi Covid-19, že trpela zaradi več kot dveh obstoječih bolezni

Povezava do podatkov: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales -2020 in Q1-Q3 2021

Iz tabele je razvidno, da je v prvih treh četrtletjih 2021 zaradi Covid-19 umrlo več mladih kot v letu 2020. Ti mlajši so imeli tudi več obstoječih predpogojev kot leta 2020.

Ali so nekatera od teh že obstoječih stanj v času smrti s Covid-19 povezana s samo injekcijo Covid-19?

Prebivalstvo Anglije in Walesa je 59,5 milijona

Glej sorodne objave zgoraj

Povezava do podatkov: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Anglija in Wales

Tabela kaže, da je bilo 87 % vseh smrti zaradi Covid-19 pri ljudeh z enim ali več že obstoječimi boleznimi.

88 % vseh smrti s Covid-19 je bilo pri osebah, starih 65 let in več.

Samo 12 % smrti s Covid-19 je bilo pri osebah, starih 64 let ali manj; 9 % teh smrti pri mlajših ljudeh je bilo pri tistih z enim ali več že obstoječimi boleznimi.

Prebivalstvo Anglije in Walesa je 59,5 milijona

Glej sorodne objave zgoraj

Povezava do podatkov: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/preexistingconditionsofpeoplewhodiedduetocovid19englandandwales

Neželeni učinki po injekcijah Covid-19 – Primerjava razlik med spoloma december / januar 2022

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENSKAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (1 OD 17)
Zakaj regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročajo injekcije Covid-19?
Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?
ZDA – VAERS – VSI PROIZVAJALCI – 31. december 2021 – Tabela prikazuje število prijavljenih posameznikov (primerov) po spolu (US VAERS)
Oglejte si tudi analizo po spolu vseh proizvajalcev v EUDRAVIGILANCE: https://t.me/robinmg/13436
Povezava do Ta rezultat iskanja:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=SEX&EVENTS=ON&VAX=COVID19

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (2 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – MODERNA – 1. JANUAR 2022 – TABELA PRIKAZUJE SKUPNE POROČANE NEŽELENE UČINKE VKLJUČNO S SMRTI (MODERNA)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (3 ​​OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – MODERNA – 1. JANUAR 2022 - TABELA PRIKAŽE ŠTEVILO LJUD, KI JE POROČALO O POŠKODBI/SMRTI (PRIMERI -MODERNA)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (4 OD 17)

EUDRAVIGILANCE – MODERNA – 1. JANUAR 2022

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

Tabela prikazuje analizo odstotka vseh poškodb (vključno s smrtnimi žrtvami) po zdravstvenem sistemu in spolu za MODERNO (EU)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (5 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – PFIZER – 1. JANUAR 2022 – TABELA PRIKAZUJE SKUPNE POROČANE NEŽELENE UČINKE VKLJUČNO S SMRTI (PFIZER)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (6 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – PFIZER – 1. JANUAR 2022 - TABELA PRIKAŽE ŠTEVILO LJUD, KI JE POROČALO O POŠKODBI/SMRTI (PRIMERI – PFIZER)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (7 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – PFIZER – 1. JANUAR 2022

Tabela prikazuje analizo odstotka vseh poškodb (vključno s smrtnimi žrtvami) po zdravstvenem sistemu in spolu za PFIZER (EU)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (8 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – ASTRAZENECA – 1. JANUAR 2022 – TABELA PRIKAZUJE SKUPAJ PRIJAVLJENIH NEŽELENIH UČINKOV, VKLJUČNO S SMRTI (ASTRAZENECA)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (9 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – ASTRAZENECA- 1. JANUAR 2022 - TABELA PRIKAZUJE ŠTEVILO LJUD, KI JE POROČALO O POŠKODBI/SMRTI ( PRIMERI -ASTRAZENECA)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (10 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – ASTRAZENECA- 1. JANUAR 2022

Tabela prikazuje analizo odstotka vseh poškodb (vključno s smrtnimi žrtvami) po zdravstvenem sistemu in spolu za ASTRAZENECA (EU)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (11 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – JANSSEN – 1. JANUAR 2022 – TABELA PRIKAZUJE ŠTEVILO LJUD, KI JE POROČALO O POŠKODBI/SMRTI ( PRIMERI – JANSSEN)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (12 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – JANSSEN – 1. JANUAR 2022 – TABELA PRIKAZUJE SKUPNE POROČANE NEŽELENE UČINKE, VKLJUČNO S SMRTI (JANSSEN)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (13 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE –JANSSEN- 1. JANUAR 2022

Tabela prikazuje analizo odstotka vseh poškodb (vključno s smrtnimi žrtvami) po zdravstvenem sistemu in spolu za JANSSEN (EU)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (14 OD 17)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – VSI PROIZVAJALCI – 1. JANUAR 2022 – TABELA PRIKAŽE SKUPAJ NEŽELENIH UČINKOV/POROČANIH O SMRTI (VSE ZNAMKE)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (15 OD 17)

VSI PROIZVAJALCI -EUdraVigilance

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

EUDRAVIGILANCE – VSI PROIZVAJALCI – 1. JANUAR 2022. TABELE PRIKAZANE ODSTOTEK VSEH PRIJAVLJENIH POŠKODB/SMRTI PO SPOLU IN ZDRAVSTVU (VSE ZNAMKE)

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#


NESOrazmerna ŠKODA PRI ŽENAH IN DEKLETKAH Z INJEKCIJO COVID-19 (16 OD 17)

PFIZER- VIGIACCESS (BAZA PODATKOV WHO ADR)

Zakaj vse regulativne agencije ne preiskujejo škode, ki jo povzročijo injekcije Covid-19?

Zakaj še posebej ne raziskujejo vzrokov za nesorazmerno škodo, ki jo ženskam in dekletom povzročijo injekcije Covid-19?

Slika prikazuje analizo poročil glede na spol v Vigiaccesss (zbirka podatkov WHO o škodi) -PFIZER

Povezava do podatkov: www.vigiaccess.org

Povezava do slike in analize / podrobnosti: https://www.howbad.info/gender.html

Craig-Paardekooper

Nesorazmerno število neželenih učinkov pri ženskah in dekletih po injekcijah Covid-19.

Podatki EUdraVigiance – 1. januar 2022

Tabela prikazuje odstotek poškodb moških in žensk po zdravstvenem sistemu za Moderno, Pfizer in AstraZeneca.

Nekatera glavna področja razlik med zdravstvenimi sistemi vključujejo:
• motnje mišično-sketalnega sistema in vezivnega tkiva
• motnje živčnega sistema
• bolezni kože in podkožja

Dodatne podatke in informacije lahko najdete v objavah neposredno zgoraj

Povezava do podatkov: https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

Neželeni učinki in smrtni primeri v Združenem kraljestvu, kot jih je poročal MHRA 22. decembra (objavljeno 6. januarja 2021)

Združeno kraljestvo

Najnovejše neželene reakcije in smrtni primeri v Združenem kraljestvu do 22. decembra 2021 po MHRA po eksperimentalnih injekcijah Covid-19 (objavila MHRA -6. januarja 2022).

MHRA v Združenem kraljestvu zdaj poroča o skupno 1.913 smrtnih primerih in skoraj 1,4 milijona poškodovanih več kot 420.000 ljudi.

Poročilo MHRA ni jasno, vendar se zdi verjetno, da so zgoraj omenjene smrti in poškodbe le tiste po 1. ali 2. odmerku injekcije Covid-19, dane odrasli osebi.

Opomba: MHRA poroča, da je 30,5 tisoč ljudi prijavilo škodo po obnovitveni injekciji in da je prijavljenih več kot 2,5 tisoč primerov poškodbe otroka po injekciji Covid-19. Vendar MHRA ne razkriva nobenih podrobnosti o smrti in poškodbah, o katerih so poročali bodisi zaradi obnovitvenih injekcij ali odmerkov, danih otrokom, navajajo le številke primerov, tj. število prizadetih otrok/odraslih.

Samo 1-10 % prijavljenih primerov

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Najnovejši neželeni učinki in smrtni primeri v Združenem kraljestvu do 22. decembra 2021 po MHRA po eksperimentalnih injekcijah Covid-19 (objavila MHRA - 6. januarja 2022)

Razume se, da ti podatki najverjetneje izključujejo škodo, o kateri so poročali po obnovitvenih odmerkih in odmerkih za otroke, za katere so navedene samo številke primerov, in bi tako vključevali samo škodo zaradi odmerkov 1 in 2, danih odraslim.

Poroča se le o 1-10 % primerov

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo – najnovejši ADR – 22. december 2021

Samo prvi in ​​drugi odmerek:

24 dodatnih smrti v zadnjem tednu. Do danes je umrlo 1913 ljudi

V zadnjem tednu so poročali o skoraj 29.000 dodatnih poškodbah. Do danes je bilo poškodovanih skoraj 1,4 milijona

Skoraj 10.000 dodatnih ljudi poroča o poškodbi v zadnjem tednu. Več kot 421.000 ljudi je zdaj poročalo o poškodbah po injekcijah.

Odmerki, ki se dajejo samo otrokom:

120 dodatnih primerov v zadnjem tednu. Skupno 2,5 tisoč primerov do danes

Z ekstrapoliranjem smrti na podlagi stopnje škode na skupno število injekcij prvega in drugega odmerka skupaj bi lahko število smrti pri otrocih znašalo 72.

Tudi z eno metodo ekstrapolacije je zdaj lahko 8.360 poškodb otrok

MHRA (glej stran 24 njihovega tedenskega poročila na spodnji povezavi) je zdaj navedlo, da je 44 otrok poročalo o poškodbi miokarditisa/perikarditisa /povezanega po injekciji Pfizer in 1 po injekciji Moderna.

Upoštevajte tudi: zgornje ekstrapolirane številke temeljijo na številu danih injekcij in ne na številu ljudi, ki so prejeli prvi ali drugi odmerek, če bi izračun temeljil na številu injiciranih ljudi, bi bila stopnja smrtnosti in število poškodb skoraj dvakrat tako visoke kot tiste, ki so bile ekstrapolirane zgoraj, morda še višje glede na ranljivost »poživitvene« in otroške populacije.

Poživitveni odmerki:

V zadnjem tednu so poročali o 8.070 dodatnih primerih poškodb. Skupno 30,5 tisoč primerov do danes po poživitvenih injekcijah

Po eni metodi ekstrapolacije bi bilo smrtnih primerov, ki temeljijo na stopnji škode na skupnem znesku prvega in drugega danega odmerka, pri tistih, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, 613.

Z ekstrapolacijo je bilo zdaj morda 100.146 poškodb pri tistih, ki so prejeli obnovitveno injekcijo

Upoštevajte tudi: zgornje ekstrapolirane številke temeljijo na številu danih injekcij in ne na številu ljudi, ki so prejeli prvi ali drugi odmerek, če bi izračun temeljil na številu injiciranih ljudi, bi bila stopnja smrtnosti in število poškodb skoraj dvakratna tako visoko.

Oglejte si tudi zgornjo objavo o tem, zakaj so bile smrti in poškodbe za odmerke, dane otrokom, in obnovitvene odmerke ekstrapolirane: 

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

Tabela prikazuje smrtne primere v Združenem kraljestvu, o katerih poroča in ekstrapolira podatke MHRA.

Če predpostavimo, da smrt in poškodbe zaradi obnovitvenih injekcij niso vključeni v podrobna tedenska poročila proizvajalca MHRA, bi bilo skupno 454 tisoč primerov, skupno število smrti bi lahko bilo 2598 ali več, skupne poškodbe pa skoraj 1,5 milijona ali več.

Za nadaljnjo razlago potrebe po ekstrapolaciji glejte zgornje objave

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

VSA POROČILA

MHRA je poročala o neželenih učinkih in smrti

– Poročila za vse proizvajalce injekcij Covid-19 v Združenem kraljestvu, ki zajemajo najnovejše razkrite poškodbe in smrtne primere (verjetno gre za smrti in poškodbe, povezane samo s 1. in 2. odmerkom samo pri odraslih) do 22. decembra 2021, ki jih je objavil MHRA 6 . januarja 2022

Samo 1-10 % poškodb in smrtnih žrtev je kdaj prejelo podporne dokaze za to izjavo o 1-10 %, lahko najdete na tej objavi tukaj: https://t.me/robinmg/13010

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

Zgornja tabela prikazuje skupno število odmerkov injekcij Covid-19, danih v sedmih dneh do 22. decembra 2021 po MHRA.

Opomba: vlada zagotavlja zaokroženo število za odmerke, ki jih daje proizvajalec, vendar posebne številke za tiste, ki se dajejo skupaj v Združenem kraljestvu in v vsaki od štirih držav.

21,8k (prejšnji teden 236k) prvega in drugega odmerka so dobili otroci v zadnjih sedmih dneh

Dani obnovitveni odmerki so prikazani v spodnji objavi

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

MHRA navaja, da je bilo v Združenem kraljestvu danih skoraj 31,7 milijona (prejšnji teden 25,5 milijona) obnovitvenih injekcij/tretji odmerek injekcij

Vlada zdaj tudi meša znamke odmerkov: (glej: https://t.me/robinmg/9509 )

Po MHRA je več kot 54 % ljudi v Združenem kraljestvu z drugim odmerkom prejelo obnovitveno injekcijo. Zavzem je v povprečju precej nižji na Severnem Irskem in višji od povprečja na Škotskem.

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

MHRA zdaj v svojem tedenskem posodobljenem poročilu poroča o številu ljudi, poškodovanih zaradi injekcije Covid-19 "Booster".

V svojem zadnjem poročilu do 22. decembra MHRA navaja, da je bilo prijavljenih 30.500 poročil o poškodbah po "poživitvenih" injekcijah, ni podanih informacij, ali katero od teh poročil vključuje tudi primere, ko je oseba umrla po obnovitvenih injekcijah Covid-19.

Možne smrti in poškodbe so bile ekstrapolirane v zgornjih objavah (za obnovitvene odmerke in odmerke za otroke), ki so lahko podcenjene glede na možen učinek tretje injekcije pri odraslem ali 1 ali 2 injekciji pri otroku. Poleg tega ekstrapolacija temelji na številu danih odmerkov in ne na številu ljudi, ki so prejeli odmerek, s spremembo na ljudi in ne na odmerke bi to lahko podvojilo ekstrapolirane smrti in poškodbe

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

Tabela prikazuje odstotek ljudi (odraslih in otrok) s prvim odmerkom in tistih z drugim odmerkom v vsaki od štirih držav in tudi na splošno v Združenem kraljestvu.

77 % (prejšnji teden 77 %) populacije (odrasli in otroci) je prejelo prvi odmerek injekcije Covid-19, 71 % (prejšnji teden 70 %) pa drugi odmerek.

 4,4 milijona ljudi je prejelo prvi odmerek, drugega odmerka pa še niso prejeli. Nekaj ​​več kot 70 tisoč manj kot prejšnji teden.

Povezava do ocen prebivalstva: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2019estimates

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

Tabela prikazuje število primerov neželenih učinkov po državah po injekcijah Covid-19, o katerih je MHRA poročala in jih razkrila do 22. decembra 2021, kot jih je objavila MHRA 6. januarja 2022.

Vsaka oseba (poročilo/primer) poroča v povprečju o več kot 3 poškodbah.

Zgornja tabela bo verjetno vključevala samo primere pri odraslih po prvem ali drugem odmerku injekcije Covid-19. Za nadaljnjo razlago si oglejte zgornje objave

 Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

Tabela prikazuje podrobnosti, ki jih je zagotovil MHRA o skupnem prvem in drugem odmerku, ki se zdaj daje v Združenem kraljestvu

Na splošno po MHRA 91 % (prejšnji teden 91 %) vseh tistih, ki so prejeli prvi odmerek injekcije, je zdaj prejelo tudi drugo injekcijo.

Opomba: vlada zagotavlja zaokroženo število za odmerke, ki jih daje proizvajalec, vendar posebne številke za tiste, ki se dajejo skupaj v Združenem kraljestvu in v vsaki od štirih držav.

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

SAMO PFIZER

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v Združenem kraljestvu, o katerih so poročali in razkrili MHRA do 22. decembra (MHRA jih je objavila 6. januarja 2022) samo za injekcije Pfizer.

Za vse proizvajalce skupaj je bilo skupno 1913 smrti, o katerih je poročala MHRA, skupaj s skoraj 1,4 milijona poškodb, ki jih je utrpelo več kot 421.000 ljudi (povprečno 3,3 poškodbe na osebo) po eksperimentalnih injekcijah Covid-19. Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

SAMO ASTRAZENECA

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v Združenem kraljestvu, o katerih so poročali in razkrili MHRA do 22. decembra (MHRA jih je objavila 6. januarja 2022) samo za injekcije AstraZeneca.

Za vse proizvajalce skupaj je bilo skupno 1913 smrti, o katerih je poročala MHRA, skupaj s skoraj 1,4 milijona poškodb, ki jih je utrpelo več kot 421.000 ljudi (povprečno 3,3 poškodbe na osebo) po eksperimentalnih injekcijah Covid-19. Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

SAMO MODERNA

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v Združenem kraljestvu, o katerih je MHRA poročala in jih razkrila do 22. decembra (objavila jih je MHRA 6. januarja 2022) samo za injekcije Moderna.

Injekcije Moderna predstavljajo 3 % vseh injekcij v Združenem kraljestvu, vendar skoraj 7 % vseh neželenih poročil

Za vse proizvajalce skupaj je bilo skupno 1913 smrti, o katerih je poročala MHRA, skupaj s skoraj 1,4 milijona poškodb, ki jih je utrpelo več kot 421.000 ljudi (povprečno 3,3 poškodbe na osebo) po eksperimentalnih injekcijah Covid-19. Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Združeno kraljestvo

VSI PROIZVAJALCI VBRIZGOVA – UK

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v Združenem kraljestvu, o katerih so poročali in razkrili MHRA do 22. decembra (objavljeno s strani MHRA 6. januarja 2022) za vse proizvajalce injekcij Covid-19 .

Za vse proizvajalce skupaj je bilo skupno 1913 smrti, o katerih je poročala MHRA, skupaj s skoraj 1,4 milijona poškodb, ki jih je utrpelo več kot 421.000 ljudi (povprečno 3,3 poškodbe na osebo) po eksperimentalnih injekcijah Covid-19. Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Upoštevajte, da naj bi to krilo samo škodo odraslim zaradi prvega in drugega odmerka injekcije Covid-19 in izključilo kakršno koli škodo, povzročeno otrokom ali tistim, ki so prejeli obnovitveno injekcijo, za nadaljnjo razlago glejte zgornje objave.

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

UK – ŠKODA ZA OTROKE – INJEKCIJE COVID-19

MHRA zdaj v svojem tedenskem posodobljenem poročilu poroča o številu otrok, ki so bili poškodovani zaradi injekcij Covid-19. Vse 3 britanske blagovne znamke za injekcije se zdaj dajejo otrokom.

Ni jasno, ali so ti primeri škode vključeni v skupne neželene dogodke in smrti, o katerih poroča MHRA za Združeno kraljestvo.

V svojem zadnjem poročilu MHRA navajajo, da je bilo do 22. decembra objavljenih 2.546 poročil o škodi otrokom po injekciji Covid-19.

Z ekstrapolacijo smrti na podlagi stopnje škode na skupno število injekcij prvega in drugega odmerka skupaj bi lahko število smrti pri otrocih 72. Tudi po isti metodi ekstrapolacije je zdaj lahko 8.360 poškodb otrok.

Oglejte si dodatno razlago v zgornjih objavah

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Tabela prikazuje ekstrapolirano število smrti in poškodb otrok na podlagi številk primerov, ki jih je MHRA podala v svojem poročilu (glej stran 16), ki je na povezavi spodaj.

MHRA je zagotovila enako tudi za tiste, ki so prejeli poživitvene injekcije (glejte strani 16-17 poročila MHRA, na povezavi spodaj)

Ali je to razlog, da so se smrti, ki jih je razkrila MHRA, v zadnjih tednih upočasnile, ker ne kažejo škode zaradi ojačevalnikov ali injekcij, ki jih daje otrokom s poročili proizvajalca. Sporočite nam, kaj mislite, poročilo na spodnji povezavi Povezava do poročila MHRA:

Protein Spike v injekciji Covid-19 je prionu podobna beljakovina


US VAERS -24. december 2021 - Parkinsonova bolezen

Spike Protein je prionu podobna beljakovina.

189 primerov Parkinsonove bolezni po injekcijah Covid-19 v ZDA VAERS

Izguba vonja je zgodnji simptom Parkinsonove bolezni in je povezana tudi s Covid-19.

"Parkinsonova bolezen se pogosto začne v črevesju kot imunska reakcija na prionske beljakovine, ki jih proizvajajo patogeni," Dr Stephanie Seneff

Po injekcijah Covida so poročali o številnih težavah s prebavili

Parkinsonova bolezen, povezana s cepivom COVID-19, signal prionske bolezni v zbirki podatkov o neželenih dogodkih rumenega kartona v Združenem kraljestvu: https://scivisionpub.com/pdfs/review-of-covid19-vaccines-and-the-risk-of-chronic-adverse -dogodki-vključno-nevrološka-degeneracija-1616.pdf

Poroča se le o 1% -10% primerov

Naravni pomočniki: »Učinki naravnih polifenolov na beljakovinske agregate pri Alzheimerjevi in ​​Parkinsonovi prionom podobnih boleznih«: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926816/

Povezava: Iskanje VAERS ( https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Parkinson%27s+disease+%2810061536%29&SYMPTOMS%5B%27s+Parkinsone +psihoza+%2810074835%29&SYMPTOMS%5B%5D=Parkinsonska+kriza+%2810048868%29&SYMPTOMS%5B%5D=Parkinsonova+hoda+%2810056242%29&SYMPTOMS%5B%5D=Parkinsonova+kriza+%2810048868%29&SYMPTOMS%5B%5D=Parkinsonovka+hoda+%2810056242%29&SYMPTOMS%550%29%550000000000000000000 %2810034010%29&SYMPTOMS%5B%5D=žilni+parkinsonizem+%2810068100%29&SYMPTOMS%5B%5D=Wolff-Parkinson-White+sindrom+%2810048015%29&B%2000000000000000000000000000000000000000% =COVID19 )


ZDA VAERS -24. december 2021 - Creutzfeldt-Jakobova bolezen

Spike Protein je prionu podobna beljakovina.

31 primerov Creutzfeldt-Jakobove bolezni po injekcijah Covid-19 v ameriški VAERS.

Novinar Marc Doyer, žena, je po drugi injekciji cepiva Pfizer razvila prionsko bolezen: https://news.in-24.com/lifestyle/tv/148758.html

Poroča se le o 1% -10% primerov

Naravni pomočniki: »Učinki naravnih polifenolov na beljakovinske agregate pri Alzheimerjevi in ​​Parkinsonovi prionom podobnih boleznih«: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926816/

Povezava: Iskanje VAERS ( https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Creutzfeldt-Jakob+disease+%2810011384%29&SYMPTOMS%5B%5DrebfeldanttJakoV +bolezen+%2810064199%29&VAX=COVID19 )


ZDA VAERS -24. december -Alzheimerjeva bolezen

Spike Protein je prionu podobna beljakovina.

“ Vsebuje 6 glicinskih zadrg (GxxxG), značilen podpis prionov. Človeški prionski protein vsebuje 15, amiloid beta (povezan z Alzheimerjevo boleznijo vsebuje le 4)" Dr Stephanie Seneff

Primeri Alzheimerjeve bolezni po injekcijah Covid-19 v ameriški VAERS

Poroča se le o 1% -10% primerov

Naravni pomočniki: »Učinki naravnih polifenolov na beljakovinske agregate pri Alzheimerjevi in ​​Parkinsonovi prionom podobnih boleznih«: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926816/

Povezava: Iskanje VAERS ( https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Demenca+Alzheimer%27s+type+%2810012271%29&SYMPTOMS%5B%a5D +Alzheimer%27s+tip%2C+z+delirijem+%2810012294%29&SIMPTOMI%5B%5D=Zgodnji+nastanek+družinska+Alzheimerjeva%27s+bolezen+%2810078036%29&VAX= COVID19


US VAERS – vprašanja v zvezi s prioni – 4. december 2021

Tabela kaže, da je bilo 6,75-krat več poročil o Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (prionska bolezen CJD) pri VAERS po injekcijah Covid-19 v približno dvanajstih mesecih kot vseh poročil o CJD pri vseh cepivih v zadnjih 32 letih in več kot enem in V tem obdobju so poročali o polkrat več težavah s poslabšanjem spomina zaradi injekcij Covid-19 v primerjavi z zadnjimi 32 leti.

4.266 ljudi (skoraj 35-krat več) je poročalo o izgubi vonja po injekcijah Covid-19, pri čemer je to v zadnjih 32 letih prijavilo le 122 ljudi zaradi vseh cepiv.

Izguba vonja je zelo močan pokazatelj prihodnje Parkinsonove bolezni

Zgornja slika iz predstavitve dr. Stephanie Seneff tukaj: https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/stephanie-seneff-covid-vaccines-disease/

Naravni pomočniki: »Učinki naravnih polifenolov na beljakovinske agregate pri Alzheimerjevi in ​​Parkinsonovi prionom podobnih boleznih«: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926816/


Povzetek predstavitve dr. Stephanie Seneff o prionski bolezni po injekcijah Covid-19. Povezava na povzetek (skupaj s predstavitvijo dr. Seneff) na sliki je na voljo približno 22 minut na tej povezavi: https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/ stephanie-seneff-covid-cepiva-bolezen/

Vprašanja in odgovori, ki sledijo predstavitveni objavi po 22 minutah, so vredni pozornosti v smislu pridobivanja razumevanja, zakaj toliko ljudi doživlja glavobole in druga nevrološka stanja po injekcijah Covid-19 ter težave, povezane s srcem.

Sorodna objava o poročanju o poškodbah živčnega sistema po injiciranju

Dr. Seneff v svoji predstavitvi na zgornji povezavi na kratko obravnava tudi vprašanje izločanja ali prenosa in uporabo ivermektina za poškodbe zaradi injiciranja Covid-19.

Naravni pomočniki: »Učinki naravnih polifenolov na beljakovinske agregate pri Alzheimerjevi in ​​Parkinsonovi prionom podobnih boleznih«: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926816/


Prionska bolezen po injekcijah Covid-19

Injekcije Covid-19 povzročijo močan vnetni odziv, ki lahko povzroči otekanje možganov in poškodbe CNS. Celice, ki so izpostavljene sporočilu za tvorbo spike proteina, bodo proizvedle eksosome, napolnjene z mikroRNA. Te mikroRNA so zelo močne nadzorne signalne molekule, ki bodo povzročile, da imunske celice povzročijo vnetni odziv. Človeška mikroglija v možganih ponotranji mikroRNA, kar vodi do tega močnega vnetnega odziva.

Povzetek:

"Predlagamo, da je genski produkt SARS-CoV-2, Spike, sposoben spremeniti eksosomski tovor gostitelja, ki se prevaža v oddaljena neokužena tkiva in organe in lahko sproži katastrofalno imunsko kaskado v osrednjem živčnem sistemu (CNS).

Celice, okužene s SARS-CoV-2 Spike, sprostijo znatno količino eksosomov, napolnjenih z mikroRNA, kot sta miR-148a in miR-590. mikroRNA se ponotranji s človeško mikroglijo in zavira izražanje ciljnega gena USP33 (Ubiquitin Specific peptidase 33) in nižje ravni IRF9.

Celične ravni USP33 uravnavajo čas pretoka IRF9 z deubikvitilacijo.

Naši rezultati tudi kažejo, da absorpcija modificiranih eksosomov učinkovito uravnava glavni pro-vnetni profil ekspresije genov TNFα, NF-κB in IFN-β.

Ti rezultati razkrivajo stransko pot poškodbe osrednjega živčevja, ki jo posreduje SARS-CoV-2, s hiperaktivacijo človeške mikroglije. Naši rezultati poskušajo pojasniti tudi zunajpljučne disfunkcije, opažene v primerih COVID-19, ko aktivna replikacija virusa ni podprta.

Ker so bili Spike gen in mRNA v veliki meri uporabljeni za razvoj cepiva; poznavanje imunskega odziva gostitelja na spike gen in beljakovine ima velik pomen.

Naša študija zato ponuja nove in ustrezne vpoglede v zvezi z vplivom gena Spike na premikanje gostiteljskih mikroRNA preko eksosomov, da sproži nevrovnetje.

Povezava: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.656700/full

Drugi sorodni dokumenti, na katere se sklicuje dr. Seneff:

Nukleozidno modificirana mRNA cepiva inducirajo močan odziv T folikularnega pomočnika in B zarodnega centra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29739835/

Študija, ki je pokazala, da je ponavljajoča se izpostavljenost antigenu (tuji protein) z imunizacijo povzročila povečano dovzetnost za izpostavljenost prionskim beljakovinam: https://europepmc.org/article/PMC/3233904

Ali bi lahko Spike Protein v Moderni, cepiva Pfizer povzročila krvne strdke, vnetje možganov in srčne napade?: https://childrenshealthdefense.org/defender/moderna-pfizer-vaccines-blood-clots-inflammation-brain-heart/

Interakcije beljakovin SARS-CoV-2 z amiloidogenimi beljakovinami: možni namigi za nevrodegeneracijo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33789211/

SARS-CoV-2 Spike poslabša popravilo poškodb DNK in zavira rekombinacijo V(D)J in vitro: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/

Parkinsonova bolezen, povezana s cepivom COVID-19, signal prionske bolezni v zbirki podatkov o neželenih dogodkih rumenega kartona v Združenem kraljestvu: https://scivisionpub.com/pdfs/review-of-covid19-vaccines-and-the-risk-of-chronic-adverse -dogodki-vključno-nevrološka-degeneracija-1616.pdf

Naravni pomočniki: »Učinki naravnih polifenolov na beljakovinske agregate pri Alzheimerjevi in ​​Parkinsonovi prionom podobnih boleznih«: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926816/

Primere Guillain-Barrejevega sindroma, o katerih poročata in razkrivata MHRA in US VAERS – december 2021

Združeno kraljestvo

MHRA poroča in razkrije primere Guillain-Barrejevega sindroma po injekcijah Covid-19

Prijavljenih je le 1% -10%: https://t.me/robinmg/13435

Več o Guillain-Barre sindromu https://www.nhs.uk/conditions/guillain-barre-syndrome/

Povezava do podatkov: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

ZDA

Primeri Guillain-Barrejevega sindroma, o katerih so poročali in razkrili ameriški VAERS po injekcijah Covid-19

Prijavljenih je le 1% -10%: https://t.me/robinmg/13435

Več o Guillain-Barre sindromu https://www.nhs.uk/conditions/guillain-barre-syndrome/

Povezava do podatkov: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS=Guillain-Barre+syndrome+%2810018767%29&VAX=COVID19

ZDA

33 primerov Guillain-Barrejevega sindroma pri otrocih, o katerih so poročali in razkrili ameriški VAERS po injekcijah Covid-19

Prijavljenih je le 1% -10%: https://t.me/robinmg/13435

Več o Guillain-Barre sindromu https://www.nhs.uk/conditions/guillain-barre-syndrome/

Povezava do podatkov: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS=Guillain-Barre+syndrome+%2810018767%29&VAX=COVID19&WhichAge=range&LOWAGE=1

Primeri neželenih učinkov v Združenem kraljestvu pri otrocih in po obnovitvenih injekcijah Covid-19 – 15. december 2021

Zgornja tabela prikazuje najnovejše razpoložljive številke po MHRA, objavljene 24. decembra 2021 in že objavljene na kanalu na Boxing Day

Najnovejši tedenski podatki v Združenem kraljestvu o poškodbah in smrti zaradi injekcij Covid-19 so bili pričakovani 30. ali 31. decembra , vendar je videti, da je MHRA morda vzela podaljšan božični odmor!

Na podlagi najnovejšega poročila MHRA zdaj predvidevamo, da podrobna poročila PDF za vsakega proizvajalca ne vključujejo podrobnosti o škodi, ki je bila storjena otrokom ali tistim, ki so prejeli tretji odmerek/poživitveno injekcijo. Zdi se, da njihovo tedensko posodobljeno poročilo, prikazano v spodnji objavi, to zagotavlja le kot del njihove pripovedi.

Zaprosili smo za jasnost v zvezi s tem prek zahteve FOI (odgovora še ni prejel), zato moramo glede na nejasnost domnevati, da številke v tedenskih poročilih MHRA ne vključujejo teh dodatnih poškodb

Ker MHRA ne zagotavlja ničesar razen številk primerov (tj. število prizadetih posameznikov) in ne števila utrpelih poškodb ali dejansko smrti, ki so se zgodile, smo to ekstrapolirali na podlagi škode za vse odrasle pri prvem in drugem injiciranju kot tudi prikazano v spodnji objavi

Povezava do ADR Združenega kraljestva s strani MHRA:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Tabela prikazuje ekstrapolirano število smrti in poškodb otrok na podlagi številk primerov, ki jih je MHRA podala v svojem poročilu (glej stran 16) na spodnji povezavi.

Enako je zagotovil tudi za tiste, ki so prejeli poživitvene injekcije (glejte strani 16-17 poročila MHRA, povezano spodaj)

Povezava do poročila MHRA: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1043829/Coronavirus_vaccine_-_summary_of_Yellow_Card_reporting_15.12.2021_ALVRMM

Najnovejši neželeni učinki in smrtni primeri v EU, Združenem kraljestvu in ZDA po injekcijah Covid-19 - december - januar 2022

EU/ZDA/Združeno kraljestvo – 59.158 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in skoraj 9,4 milijona poškodb, ki jih zdaj poroča več kot 2,7 milijona ljudi – december 2021.

Povezava do podatkov ADR ZDA: https://www.openvaers.com/covid-data

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

Povezava do ADR Združenega kraljestva s strani MHRA:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Skupna škoda in smrtni primeri zaradi injiciranja zaradi okužbe s Covid-19 v EU, Združenem kraljestvu in ZDA (december 2021)

EU do 1. januarja 2022 – 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

Poleg tega so v ozadju Vigibase (spletnega mesta o neželenih učinkih, ki ga sponzorira WHO), ki je dostopno le zdravstvenim delavcem in ki so plačani, skrivajo dodatne poškodbe in smrtne žrtve za EU.

Povezava do Vigibase: https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/know-more-about-vigibase/

Odkrivajo se tudi dokazi o izbrisu primerov iz kakršnega koli razloga.

Poleg tega, ker so te injekcije še v poskusnem obdobju, so nam povedali, da so številni neželeni učinki v EU prijavljeni neposredno farmacevtskim podjetjem.

V EU se izvajata tudi dve drugi cepivi Covid-19, in sicer Sputnik V in Peking CNBG. Do zdaj je bilo apliciranih na milijone odmerkov vsakega od njih in baza podatkov EU o neželenih dogodkih trenutno ne vključuje ničesar o teh dveh cepivih.

Upoštevajte, da zgoraj prikazane številke za smrtne žrtve EUdra predstavljajo največje število v bazi podatkov. Baza podatkov je strukturirana tako, da je možno, da so smrti zabeležene več kot enkrat. Evropska agencija za zdravila kljub zahtevam o tej zadevi ne daje jasnosti. Številke EU in druge najdete tudi tukaj: https://healthimpactnews.com/

V Združenem kraljestvu do 15. decembra 2021 -1.889 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 1,3 milijona poškodb, o katerih poroča skoraj 412.000 ljudi - na shemo rumenih kartonov MHRA.

Poleg tega razumemo, da se injekcija Janssen distribuira v Združenem kraljestvu, znotraj zasebnih klinik, in MHRA ne beleži nobenih neželenih dogodkov.

Poročila Združenega kraljestva se ne seštevajo vsak teden, kar kaže, da se poročilo na nek način spreminja.

MHRA je povedala, da imajo precejšen zaostanek podatkov, ki jih je treba še vnesti, vsi prav tako delajo od doma in ne sprejemajo svojega delovnega mesta ter tudi ne razdeljujejo rumenih kartonov v tiskani obliki bolnišnicam, ki niso pošiljale spletnih poročil.

Poleg tega, ker so te injekcije še v poskusnem obdobju, so nam povedali, da so številni neželeni učinki v Združenem kraljestvu sporočeni neposredno farmacevtskim podjetjem.

Predstavitev Tess Lawrie v začetku junija, ki se osredotoča predvsem na ADR v Združenem kraljestvu: https://ebmcsquared.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Yellow+Card+Report_June+21.mp4

Povezava do ADR Združenega kraljestva s strani MHRA:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

Podatke iz MHRA je v uporabniku prijazni obliki posredoval UK Column. Tukaj je povezava: https://yellowcard.ukcolumn.org/yellow-card-reports

Tudi na Daily Skeptic tukaj: https://dailysceptic.org/2021/11/08/vaccine-safety-update-17/

ZDA do 24. decembra 2021 – 21.002 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 4,8 milijona poškodb, o katerih poroča več kot 1 milijon ljudi – na zbirko podatkov VAERS.

V ZDA se je zapisal žvižgač, ki navaja, da je bilo v ZDA prikritih na tisoče smrti zaradi injiciranja Covid-19 in da so navedene številke podcenjene za faktor 5. Tukaj je povezava do pravkar vloženih sodnih dokumentov : glej stran 41 za izjavo Whistleblowers: https://fossaorg.files.wordpress.com/2021/07/m-for-pi-file-stamped.pdf

Poleg tega se za Vigibase (spletno stran o neželenih učinkih, ki jo sponzorira WHO) skrivajo dodatne poškodbe/smrti za Ameriko, ki je dostopna samo zdravstvenim delavcem in ob plačilu pristojbine. Povezava do Vigibase: https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/know-more-about-vigibase/

Upoštevajte tudi, da se odkrijejo dokazi o izbrisu primerov

VAERS je dejal, da ima še precejšen dnevnik podatkov, ki jih je treba vnesti. To je lahko razlog, da smo opazili veliko povečanje števila smrtnih žrtev v samo obdobjih enega ali dveh dni.

Poleg tega, ker so te injekcije še v poskusnem obdobju, so nam povedali, da so številni neželeni učinki v ZDA prijavljeni neposredno farmacevtskim podjetjem

Povezava do podatkov ADR ZDA: https://www.openvaers.com/covid-data

Več podatkov o poročilih VAERS najdete tudi tukaj: https://ammtwitter.wordpress.com/

Te visoke številke in smrtni primeri zaradi cepiva so običajni?

Od njegove uvedbe leta 1968 so dali milijarde odmerkov zdravila proti tetanusu, od takrat je bilo zabeleženih 36 smrti in manj kot 15 tisoč neželenih dogodkov. Glejte komentarje Tess Lawrie o tem približno 45 minut na https://ebmcsquared.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Yellow+Card+Report_June+21.mp4

Cepivo proti prašičji gripi je v ZDA ubilo nekje od 25 do 53 ljudi in poškodovalo 4000 ljudi, potem ko je bilo danih 45 milijonov injekcij, preden je bil ta program cepljenja umaknjen, pri čemer so mnogi tožili vlado za odškodnino za povzročene poškodbe.

https://academic.oup.com/aje/article/175/11/1129/140385

https://edition.cnn.com/2009/HEALTH/04/30/swine.flu.1976/index.html

Oglejte si nekaj zgodovine tukaj: https://newsvoice.se/2021/05/the-swine-flu-of-1976-cbs-news-60-minutes-with-mike-wallace/

Za nadaljnji kontekst o številu smrtnih primerov, o katerih so poročali, si oglejte številke, o katerih so poročali v prejšnjih letih na tej in naslednjih objavah: https://t.me/robinmg/13071

Vse številke v vseh geografskih območjih so premajhne

Vlade povsod so v preteklosti ugotavljale, da o številnih primerih neželenih učinkov nikoli ne poročajo in da so resnične številke od 10 do 100-krat več. Tukaj je nekaj dokazov, ki to podpirajo:

UK – MHRA – dokaz o premajhnem poročanju

Oglejte si približno 28 minut na UKC https://www.ukcolumn.org/ukcolumn-news/uk-column-news-24th-may-2021

https://web.archive.org/web/20190724002340/https://www.gov.uk/drug-safety-update/yellow-card-please-help-to-reverse-the-decline-in-reporting- domnevnih neželenih učinkov na zdravilo

https://www.gov.uk/drug-safety-update/yellow-card-please-help-to-reverse-the-decline-in-reporting-of-suspected-adverse-drug-reactions

ZDA – VAERS: dokazilo o premajhnem poročanju:

19 zelo odmevnih znanstvenikov in statistikov ter njihovo delo na tem: https://www.regulations.gov/comment/CDC-2021-0089-0024?fbclid=IwAR2sw0b3V1oKFhbwYNoBGTyyGg6fllOxmvJkLqEGGxc9TaztI

Študija Harvard Pilgrim, ki kaže, da so poročali tudi o samo 1 % neželenih dogodkov: https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system

Nadaljnji dokazi o premajhnem poročanju

EU do 1. januarja 2022 – 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

Zgornja tabela prikazuje povzetek poškodb in smrtnih žrtev v zbirki podatkov o neželenih učinkih EU po proizvajalcu, starosti in spolu

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

EU do 1. januarja 2022 – 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

Tabela prikazuje povzetek vseh težav, o katerih je zdravstveni sistem poročal po injekcijah Covid-19, kot jih je predložila EMA.

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

Tabela prikazuje odstotek poškodb v bazi podatkov EU o neželenih dogodkih, ki so na dan 1. januarja 2022 razvrščene kot »resne« ali » neresne«.

Glejte tudi tabelo v spodnji objavi: 70 % vseh težav, povezanih z imunskim sistemom, je resnih, 93 % vseh težav z nosečnostjo je resnih in 72 % vseh težav s srcem je resnih.

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

Tabela prikazuje število poškodb po zdravstvenem sistemu v bazi podatkov EU o neželenih učinkih od 1. januarja 2022, kot je opredeljeno kot »resno« ali »neresno« v tej zbirki podatkov.

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

Tabela prikazuje odstotek poškodb po kategorijah v podatkovni zbirki EU o neželenih učinkih od 1. januarja 2022, kot je opredeljeno kot »resno« v bazi podatkov EudraVigilance

Podatki kažejo, da je bilo 80 % vseh prijavljenih srčnih težav, povezanih z Moderno, resnih, 66 % vseh prijavljenih krvnih bolezni AstraZeneca resnih in 86 % vseh s Pfizerjem povezanih hepatobilarnih motenj resnih

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

ZDA do 24. decembra 2021 – 21.002 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 4,8 milijona poškodb, o katerih poroča več kot 1 milijon ljudi – na zbirko podatkov VAERS.

67 % vseh prijavljenih smrtnih primerov, povezanih z injiciranjem, je bilo po injekcijah Pfizerja, Pfizer predstavlja približno 58 % vseh injekcij, danih v ZDA (razen tretjih odmerkov/poživitev).

Povezava do podatkov ADR ZDA: https://www.openvaers.com/covid-data

ZDA do 24. decembra 2021 – 21.002 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 4,8 milijona poškodb, o katerih poroča več kot 1 milijon ljudi – na zbirko podatkov VAERS.

7 % vseh poškodb, o katerih so poročali po injekcijah, je sledilo Janssenovim injekcijam, Janssen predstavlja manj kot 3 % vseh injekcij, danih v ZDA (razen tretjih odmerkov/poživitvenih sredstev).

Povezava do podatkov ADR ZDA: https://www.openvaers.com/covid-data

EU/ZDA/Združeno kraljestvo – 59.158 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in skoraj 9,4 milijona poškodb, ki jih zdaj poroča več kot 2,7 milijona ljudi – december 2021.

Tabela prikazuje analizo vseh smrti, o katerih so poročali proizvajalci injekcij v EU, ZDA in Združenem kraljestvu

Povezava do podatkov ADR ZDA: https://www.openvaers.com/covid-data

EUdraVigilance pokriva države EGP in tudi nekatere države zunaj EGP. Povezava do baze podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

Povezava do ADR Združenega kraljestva s strani MHRA:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions

EU

Samo Pfizer – po Eudravigilance -1 . januar 2022

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v EU, o katerih je poročala in razkrila EUdravigilance za injekcije Pfizer Covid-19

EU do 1. januarja 2022 – skupno 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

Povezava do podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

EU

Samo AstraZeneca – Po Eudravigilance -1 . januarja 2022

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v EU, o katerih je poročala in razkrila EUdravigilance za injekcije AstraZeneca Covid-19

EU do 1. januarja 2022 – skupno 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

Povezava do podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

EU

Samo Moderna – Per Eudravigilance -1 . januar 2022

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v EU, o katerih je poročala in razkrila EUdravigilance za injekcije Moderna Covid-19

EU do 1. januarja 2022 – skupno 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

Povezava do podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

EU

Samo Janssen – Per Eudravigilance -1 . januar 2022

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v EU, o katerih je poročala in razkrila EUdravigilance za injekcije Janssen Covid-19

EU do 1. januarja 2022 – skupno 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

Povezava do podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

EU

Vsi proizvajalci Covid-19 – Po Eudravigilance -1 . januar 2022

Zgornja tabela prikazuje najnovejše neželene učinke in smrtne primere v EU, o katerih je poročala in razkrila EUdravigilance za vse proizvajalce injekcij Covid-19

EU do 1. januarja 2022 – skupno 36.267 smrti zaradi injiciranja Covid-19 in več kot 3,2 milijona poškodovanih, o čemer poroča več kot 1,3 milijona ljudi na zbirko podatkov EudraVigilance.

Povezava do podatkov: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/

Najnovejše številke US VAERS z dne 24. decembra 2021 – samo vzorec poškodb

Število smrtnih primerov v VAERS je zdaj doseglo 21.002 zaradi hospitalizacij po injekcijah Covid-19, ki zdaj skupaj znašajo skoraj 111.000. V VAERS je zdaj registriranih več kot milijon poročil o škodi zaradi injiciranja Covid-19.

https://openvaers.com/covid-data

Najnovejše številke US VAERS z dne 24. decembra 2021 – samo vzorec poškodb.
 
Zdaj poročajo o več kot 3.400 spontanih splavih, skupaj z več kot 10.000 srčnimi napadi in več kot 22.000 primeri miokarditisa in perikarditisa. Skoraj 36.000 ljudi je zdaj trajnih invalidov, skoraj 24.000 pa jih je po injekciji Covid-19 (še vedno) v življenjski nevarnosti.
 
Povezava: https://openvaers.com/covid-data

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
Sas Vnv
Sas Vnv
Objavil/a 2022-01-15 09:25:02 (pred 1 dnem)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Več kot 15.000 zdravnikov in znanstvenikov doseglo soglasje o cepljenju otrok in naravni imunosti ...
IN, ČE NE BI VEDELI, DA GRE ZA LETO 2010 IN H1N1 ...
Tožba, ki jo financira ICAN, je razveljavila obvezno cepljenje proti COVID-19 za šole v San Diegu!
Iniciativa slovenskih zdravnikov: Pater Karel Gržan ter odprto pismo
Romana Brzin obiskuje lokacije festivala in niza zmage. Ali izvajalci sploh vedo, kaj se dogaja???
Frančišek je leta 2021 izvedel dva tajna srečanja z Albertom Bourlo, izvršnim direktorjem Pfizerja ...
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
januar 2022
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj