Omrežje 5G in COVID-19 cepiva z grafenoksidom in nano kovinskimi delci

Oddaj5G Network, dne 2022-09-12 ob 09:33:09

STROKOVNO POROČILO O EMISIJAH USMERJENEGA ENERGETSKEGA SEVANJA PETE GENERACIJE (5G) V KONTEKSTU CE3IV, ONESNAŽENIH Z NANOMETALI, KI VKLJUČUJEJO CO3ID-19 Z GRAFITNIMI ANTENAMI IZ ŽELEZOVEGA OKSIDA
MARK STEELE, 28. Januar, 2022

*

Vir: https://www.weebly.com/uploads/1/3/7/4/137404875/mark_steele_expert_report_-_5g_radiation_emissions_in_context_of_nanometal-contaminated_vaccines_inc_c-19___antennas.pdf?fbclid=IwAR10wAwlx0EI0-euckiGOOhpHXqnBhIixQ4F7YTeBLIubCXpv9hTeuwG5f0

*

Pripravljeno na zahtevo mednarodnih pravnikov.
Pripravil Mark Steele, glavni tehnološki direktor (CTO), Reevu (HUD) Head Up Display Company in SaveUsNow.


1. UVOD
To strokovno poročilo pišem kot britanski inženir, izumitelj, pisec patentov in znanstveni raziskovalec orožja; inženir z ozadjem znanosti o materialih in izumitelj prvih binokularnih optičnih valov, orožnih sistemov za opazovanje, infrardečih toplotnih slikovnih zaslonov, molekularnih reaktorjev, obdelave signalov in zasnovo pretvornikov, če jih naštejem le nekaj.

*
Kot glavni tehnološki direktor (CTO) v podjetju, ki je zasnovalo in dalo na trg prvi mednarodno odobren izdelek head up display (HUD) na svetu, ki je bil akreditiran s številnimi nagradami za inovacije, a kar je še pomembneje, reguliran z številnimi mednarodnimi priznanimi standardi, vključno z (DOT) Ministrstvom za promet ECE 22.05, kot tudi ANSI in drugi, establišment pa se je zanašal name pri vzpostavitvi mednarodnih standardov za sisteme HUD za razširjeno resničnost (AR) in virtualno resničnost (VR).

*


Cyber ​​Command USA je bil seznanjen z mojim strokovnim znanjem in me je posebej prosil za nasvet v zvezi z nenavadno zasnovo anten 5G, nameščenih po ZDA. Bil sem zelo srečen, da je bila večina (vendar ne vse) mojega dela na področju raziskav in razvoja izdelkov opravljena zunaj zakonodaje o uradni tajnosti (OSA). Deloval sem kot priča in podal izjave v več sodnih primerih, s čimer sem izpostavil pomanjkanje kakršnih koli verodostojnih dokazov, da sta omrežje 5G s svetlečimi diodami (LED) in načrtovana nevronska povezava z omrežjem 5G varni. To vključuje nano metamaterialne tehnologije, ki kontaminirajo cepiva, ki niso zakonita in kršijo številne mednarodne in domače zakone. Sodnik Nolan je na Crown Court v Newcastlu izjavil, da je treba "o tveganju 5G razpravljati" in da "je to demokracija in ima javnost pravico vedeti". Dokazi, ki sem jih predstavil sodišču, so premagali poskus lokalnih oblasti in akterjev v Britanskem establišmentu, da me utiša, da ne bi predložil objavljenih znanstvenih dokazov o tveganjih, ki jih predstavljajo za javnost in okolje iz urbanega radarskega omrežja 5G in njegov končni namen. Neuspela sodna tožba, ki so jo sprožile lokalne oblasti, je povzročila oglaševalski vihar, ki je pomagal poudariti dejanska tveganja uvedbe 5G po vsem svetu, pa tudi popolno pomanjkanje skrbnosti regulatorjev, ki dovoljujejo to uvedbo 5G.

*

Moje sodelovanje pri več raziskovalnih in razvojnih projektih zajema celotno mojo delovno kariero in vključuje nekatere občutljive narave zaradi omejitev zakona o uradni tajnosti 1911 in zato jih ne morem razkriti v javni domeni; dovolj je reči, da je to delo pripeljalo do razumevanja pogodb ministrstva za obrambo (DOD), razdelitev projektov oblikovanja izdelkov za orožje in orožje z usmerjeno energijo (DEW), katerega obstoj je bil do nedavnega prikrit in včasih zanikan.

*
Oblasti še vedno ne priznavajo uporabe orožja za usmerjeno mikrovalovno sevanje s strani neznanih akterjev na veleposlaništvih ZDA na Kubi, Kitajskem in v Rusiji, znane kot havanski sindrom. Havanski sindrom nosi vse znake emisij mikrovalovnega sevanja, zaradi katerih so žrtve med drugimi poškodbami utrpele znatno in nepopravljivo nevrološko škodo. Vlada ZDA tega orožja v zadnjem času ni mogla obdržati v tajnosti, in je sprejela predlog zakona o odškodninah žrtvam osebja veleposlaništva.

*


Ameriške obveščevalne agencije v svojih komunikacijah z rusko vlado potrjujejo, da so že vedeli za obstoj in zmogljivost mikrovalovnega sevalnega orožja in njihov poziv domnevnim ruskim nasprotnikom je bil za prenehanje uporabe tega orožja proti njihovim veleposlaništvom.

*


Moje raziskovalno področje zajema tudi druge zasliševalne in oborožitvene sisteme na bojišču, vključno s Lethal Autonomous Weapons Systems - Smrtonosnimi avtonomnimi oborožitvenimi sistemi (LAWS).
Avtonomna podvodna vozila (AUV), zaznavanje svetlobe in določanje razdalje (LIDAR), tehnologije faznih radarskih nizov, vključno s 5G za sledenje platformam orožja, kot tudi biološka sredstva na bojišču in zunaj njega, ki se vse bolj uporabljajo v civilnem okolju, vključno s tehnologijami za prepoznavanje obrazov, avtonomna električna vozila, brezpilotna letala, nobeden od njih ni bil v celoti okoljsko ocenjen za škodo zaradi njihovih emisij sevanja za širšo javnost ali divje živali.


2. URBANI RADAR 5G, IONIZIRAJOČE SEVANJE IN KRITIČNA INFRASTRUKTURA TVEGANJA


5G je za razliko od vseh drugih generacij (G) telekomunikacij tehnično opredeljen kot urbana radarsko usmerjena energija v zraku, kar zahteva, da je antena zasnovana tako, da povzroči fokusirano energijo v zraku za visokohitrostno stiskanje podatkov v in iz anten, zasnovanih za pošiljanje in sprejemanje usmerjene energije prek teoretičnega kolimiranega in koherentnega signala.

*


Val, ki tvori žarek v emisiji glavnega režnja, krši smernico Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) 61 V za največjo izpostavljenost 6 minut.

*
Ta smernica ICNIRP je v nasprotju z resolucijo Sveta Evrope (COE) 1815 in evropsko smernico iz leta 2016, ki potrjujeta objavljeno strokovno pregledano znanstveno mnenje, da mora biti vse nad 600 mV/m omejeno na kratkoročno in dolgoročno izpostavljenost ne sme biti večja od 200 mV/m. To je za velikostni red nižje od smernice ICNIRP za 6 minut in 61.000 mV, kar je biološka vrednost pri kuhanju. ICNIRP je splošno priznana kot "ujeta agencija", kot je bilo potrjeno na italijanskih sodiščih.

*

Široko gibanje beam wave pri več kot 13,6 V povzroči pozitivno naelektrenje zraka, ki je škodljivo za vse biološko življenje na znatnih razdaljah od sevanja antene do območja zaznavanja tarče, kot je zmogljivost strojne in programske opreme 5G ter je pravi razlog, da se ta oprema in se je v veliki meri uporabljala na bojišču kot radar za skeniranje okolja in orožje z usmerjeno energijo (DEW) za namen motenja in onesposobljavanja strojne opreme sovražnika, pa tudi bioloških sredstev, tj. ljudi.


Običajno zasnova antene 5G uporablja večjo vhodno moč in usmerjen izhod za zagotavljanje osredotočenih visokozmogljivih signalov stiskanja podatkov, merjenih v vatih ali elektronvoltih. Letalska industrija, vključno z Boeingom in Airbusom, je nedavno izrazila pomisleke glede 5G zaradi njegove zmožnosti ogrožanja potniških letal, ki nimajo vojaških tehnologij za ublažitev v civilnem okolju, da bi zaščitili svoje pilote ali sisteme za nadzor letenja pred usmerjenimi emisijami energije.


Telekomunikacijska industrija in drugi regulativni organi nenehno zanikajo pravi namen in obstoj nevarnosti sevanja, ki jih predstavlja uvedba tehnologij 5G; so aktivno zavajali javnost z izdajanjem dokazljivo lažnih sporočil za javnost prek lokalnih in nacionalnih medijev ter z dajanjem lažnih izjav na sodiščih v neuspelih poskusih diskreditacije strokovnjakov, vključno z mano, čeprav so jim lastne obveščevalne agencije svetovale, da eksperimentalna tehnologija proti škodi, ki je ni mogoče zavarovati, je bila in je izjemno nevarna za varnost države.

*

»Backhaul« v kontekstu 5G je izraz, ki se uporablja za tehnološki napredek, ki omogoča zasliševanje in dvig podatkov iz več naprav in okolij hkrati; z drugimi besedami, vohunjenje po celotnem območju, ne pušča nobene možnosti za zasebnost. Zmožnost zasliševanja in digitalizacije zbranih obveščevalnih podatkov krši številne zakone o človekovih pravicah. Ta patent (II.7), eden od številnih, ki potrjujejo zmožnost zasliševanja zvočnih in glasovnih emisij skozi zgradbe za zbiranje podatkov o nič hudega sluteči populaciji z uporabo elektromagnetnih sistemov strojne in programske opreme, so vsi del obsežne zbirke orodij 5G. Prevlada spektra v omrežju 5G od pod 3 GHz do 300 GHz predstavlja resnično tveganje za telesne poškodbe zaradi frekvenc z višjo energijsko vrednostjo fotonov, ki so koherentne emisije sevanja, katerih vpliv trenutno ni znan, ker niso testirani in dokazano varni, kot tudi nezavarovani, z ravnmi emisij sevanja, ki presegajo tisto, kar so si zamislili prejšnji tehnologi. Smernice ICNIRP vrednosti sevanja veljajo samo za oddajnike z eno anteno in ne upoštevajo velikega povečanja in množenja naprav za oddajanje sevanja, predlaganih v vseh mestih za omrežje 5G, ki je namenjen medsebojnemu povezovanju vsega hkrati z uporabo zelo kompleksnega, biološko strupenega in predvsem moduliranega mikrovalovnega sevanja.

*

Vlade po vsem svetu uvajajo 5G v vseh mestih brez kakršne koli obvezne predhodne analize vplivov na okolje ali javnega zavarovanja za instrumente škode (II.9), zaradi česar je postavitev celotnega omrežja nelegalno in nezakonito dejanje oblasti, ki delujejo avtoritativno pri dovoljevanju znanih biološko strupenih ionizirajočih in neionizirajočih emisijah sevanja za neoviran dostop do okolja. Telekomunikacijske družbe na splošno same potrjujejo, da izpolnjujejo (zastarele) smernice ICNIRP, kar jim omogoča, da te smernice kršijo brez sankcij, saj ni regulatornih organov, ki bi neodvisno ocenjevali upoštevanje smernic ICNIRP.

*
To so iste smernice ICNIRP, za katere se je izkazalo, da povzročajo slabo zdravje in raka pri splošni populaciji v bližini obstoječih omrežij 4G. Nadaljnji zaskrbljujoči dejavnik je, da je telekomunikacijska industrija, odgovorna za uvedbo potrdila, da ni izvedla nobene znanstvene raziskave in zato nima trenutno objavljenih znanstvenih raziskovalnih podatkov o dejanskem vplivu omrežij 5G na okolje. Neodvisne raziskovalne študije na to temo zavračajo industrijo in vladno propagando o varnosti omrežja 5G.

*
Vladne agencije, ki so zadolžene za zaščito prebivalstva pred potrjenimi rakotvornimi lastnostmi neionizirajočega in ionizirajočega sevanja, niso uspele zagotoviti regulativnega okvira varnostnih standardov ali smernic za zaščito okolja, s čimer so nič hudega slutečo javnost izpostavile stopnjam sevanja, ki so škodljivi in ​​nevarni za življenje.

*
Resna kritična infrastrukturna tveganja so bila v nereguliranem hitenju za uvedbo omrežja 5G prezrta. Industrija in vladni regulatorji po vsem svetu so prezrli številna resna znanstveno ugotovljena tveganja, ki izhajajo iz množične zgostitve 5G, interneta stvari (IOT) in letal SMART, internetnih komunikacij v električnem omrežju, mestnih antenskih sistemov, ki zahtevajo kvadraturno amplitudno modulirane (QAM) mikrovalovne oddajnike sevanja velikega spektra. Kanadsko mobilno omrežje je leta 2018 podpiralo približno 33.000 velikih stolpov, visokih do 60 metrov. Novi protokol 5G bo zahteval veliko več, višje sevanje emisij beam wave z uporabo natančno lociranih stolpov po kanadskih mestih - ocenjenih 273 000 - na precej nižji višini z bistveno večjimi energetskimi zahtevami po električnem omrežju.

*
Propagandna pripoved industrije in agencij, ki trdijo, da ta omrežja 5G porabijo manj energije, je očitno napačna. Ogromno povečanje števila anten iz masivnih anten z več vhodi in več izhodi (MIMO) za 5G ter mini in mikro relejna omrežja ter večja uporaba podatkov v napravi zahtevajo nadaljnjo porabo energije v vatih. Radar za neprekinjeno skeniranje, ki ni na zahtevo in je namenjen zaznavanju ciljnega območja, neprekinjeno deluje z dodanim prekrivanjem več beam waves z višjo energijo, ki jih ustvarijo antene za oddajanje izven faze. Ti osredotočeni visokoenergijski beam waves, ki delujejo v večjem delu spektra, uporabljajo višje energijske vrednosti fotonov v stisnjenem milimetrskem valovnem spektru za zagotavljanje visokozmogljivih podatkovnih snopov po mestnih območjih in so razlog, da je letalska industrija zelo zaskrbljena zaradi tveganj za njihove komunikacijske sisteme, ki so ključnega pomena za ohranjanje varnosti letal v zraku.

*
Načrtovane in trenutno nameščene masovne antenske instalacije 5G prispevajo k vedno večjim potrebam po več energije za proizvodnjo povečanega prenosa podatkov z emisijami sevanja po mestih. Znano je, da emisije mikrovalovnega sevanja zvišujejo temperaturo, kar prispeva k življenjsko nevarnim učinkom povišanja temperatur v mestih. Vplivi toplotnih otokov so opredeljeni kot velika urbana območja, na katera vpliva povišanje mestnih temperatur, za katere je Agencija za varstvo okolja (EPA) priznala, da povzročajo škodljive vplive na zdravje in povečano porabo energije.

*
Poraba energije na toplotnih otokih povečuje povpraševanje po klimatskih napravah za hlajenje zgradb. V oceni študij primerov, ki zajemajo lokacije v več državah, se je povpraševanje po električni energiji za klimatske naprave povečalo za približno 1–9% za vsako povišanje temperature za 2 °F. Države, kjer ima večina stavb klimatskih naprav, kot so ZDA, so imele največji porast povpraševanja po električni energiji. Toplotni otoki prispevajo k višjim dnevnim temperaturam, zmanjšanemu nočnemu hlajenju in višjim stopnjam onesnaženosti zraka. To pa prispeva k smrti zaradi vročine in boleznim, povezanim z vročino, kot so splošno nelagodje, težave z dihanjem, vročinski krči, toplotna izčrpanost in toplotni udar, ki ni smrten.

*

Mikrovalovno sevanje bo vplivalo tudi na veliko število molekularnih struktur v materialih, kar povečuje nevarnost požara v zgradbi. To je posledica ogljikovodikovih elementov v zgradbah, ki se porušijo zaradi moduliranega mikrovalovnega sevanja, kar povzroči lokalno segrevanje in razgradnjo materialov. Mikrovalovno sevanje bo pri določenih frekvencah vzbudilo molekule vode in če vlage ni na voljo, bodo druge manj hlapne molekule absorbirale sevanje in se začele segrevati. Zato se lahko vsak material, ki se je izsušil, pregreje in lažje vname v mikrovalovnem polju, kar je vrsta polnjenja. Tveganja, povezana z emisijami sevanja 5G, so posledica predlagane masne zgostitve in prevladujočega spektra emisij sevanja. Prav tako lahko kateri koli kovinski predmet v mikrovalovnem polju kaže dielektrične lastnosti, ki lahko povzročijo iskrenje, kar bi lahko povzročilo požar; to je posledica kopičenja nabitih delcev, energije, ki proizvaja koncentrirano električno polje na robu kovine.

*

Vse to so znanstveni pojavi, ki so jih regulatorji in industrija prezrli, najbolj zaskrbljujoča, neprepoznana in neregulirana težava pa je utrujenost materialov, ki jo povzroča nenehno bombardiranje kompresije podatkov 5G in fokusiranih (QAM) moduliranih mikrovalovnih energijskih polj. 5G zahteva veliko bolj zapleteno in osredotočeno stiskanje podatkovnih paketov energije. Možnosti specifične frekvence, ki med drugim povzroči razpad molekularnih struktur trdnih gradbenih materialov, neprecenljivih umetnin, ni mogoče preceniti zaradi trenutno neraziskanih navzkrižnih vplivov tako visokih ravni energije v zračno modulirane emisije sevanja. Ta kakofonija onesnaženosti z mikrovalovnim sevanjem bi lahko povzročila resne okvare večje kapitalske opreme, vključno z električnim omrežjem. Trenutna kritična infrastruktura ni bila nikoli ocenjena ali zasnovana s to vrednostjo pulznih vibracij, energije v zraku, dodano izračunu utrujenosti materialov in končni pričakovani življenjski dobi vzpostavljene infrastrukture, vključno z električnim omrežjem.
Odkrili so tudi nepotrebno latentno kapacitivnost moči, vgrajeno v strojno omrežje 5G SMART IOT. To veliko kapacitivnost bi zlahka uporabili za morebiten napad z elektromagnetnimi impulzi (EMP) na mesta in prebivalstvo.
To bi bilo odvisno od znane medsebojne povezljivosti in oddaljenega dostopa omrežja, v katerega je mogoče zlahka vdreti, do vseh emisijskih naprav v zgrajenem sevalnem omrežju 5G.

*
Operacijski sistemi 5G so že bili ogroženi in bi lahko predstavljali veliko varnostno tveganje, saj lahko EMP povzročijo velike motnje v elektromagnetnih komunikacijskih sistemih, električnem omrežju in strojni opremi elektronike; Emisije EMP običajno prihajajo iz virov, vključno s Soncem in številnimi razvitimi orožji.

*
Pokazalo se je, da elektromagnetni pulzni val pri testiranju jedrske bombe povzroča velike motnje električnega omrežja na velikih razdaljah. Nekaj ​​podobnega se je zgodilo ob vklopu 5G v Južni Koreji aprila 2019: povzročil je številne mestne požare zaradi dokumentirane okvare transformatorjev električnega omrežja. Južnokorejska vlada in mediji so to predstavili kot vzrok gozdnih požarov v petih ločenih mestih hkrati po vsej državi, ko je bil vklopljen 5G, vendar ta domnevni vzrok ne pojasnjuje motenj električnega omrežja in uničenja kritične strojne opreme električnega omrežja. Tveganja EMP, ugotovljena v ZDA, kažejo, da ta vrsta slabo regulirane tehnologije 5G predstavlja potencialno tveganje po vsem svetu.

*
Telekomunikacijska pripoved za 5G je le kritje za njegovo dejansko prihodnjo zmogljivost in namen, kar potrjuje popolna odsotnost raziskav o okoljskih tveganjih in zavarovanje odgovornosti za škodo. Prihodnja domena za bojni prostor in tekoča uvedba tehnološkega napredka 5G vključujeta orožje 5G za bojevanje v mestih, krajih in na podeželju. Domena vključuje tehnologije psihološkega vojskovanja, vključno z nadzorom in širjenjem informacij prek družbenih medijev, da bi prikrili pravi namen 5G kot sistema vojskovanja. Prostor misije pete generacije predstavlja novo okolje, v katerem bodo potekale prihodnje operacije. Kompleksnost domene še povečujejo nenadzorovani in nedefinirani akterji, ki usmerjajo ali vplivajo na pripoved. Največji izziv novega prostora je popolna erozija konceptov sovražnika in same vojne. Nasprotnik bo veliko bolj dvoumen in vojskovanje bo postalo zahrbtna divjad, namenjena degradaciji od znotraj in ne napadu od zunaj.

*
Sile za posebne operacije že razpravljajo o priložnostih in tveganjih omrežij IOT 5G, z atentati prek ZAKONOV, ki se lahko uporabijo za odstranitev ciljnih posameznikov. »Sprejetje metamateriala je bilo največje v komunikacijah, antenah in radarskih sistemih, s povezanimi aplikacijami za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) za označevanje, sledenje in lociranje. Prehod na komunikacije 5G in izjemne radarske zmogljivosti bodo še pospešili razvoj, komercialna prodaja pa naj bi do leta 2030 presegla 10 milijard dolarjev letno. Metamateriali so sestavni del prihodnjih visokozmogljivih, visokoimpedančnih, nizkoprofilnih, konformnih in fraktalnih anten za komunikacijske in radarske sisteme. Obstaja ogromen potencial za prelomne premike v vojaških komunikacijskih in radarskih sistemih prek metamaterialov. Vsekakor, ko bodo metamateriali bolj integrirani v antenske tehnologije, bodo zmanjšali sistemske stroške, omogočili manjše naprave z zmanjšanimi zahtevami po energiji, omogočili nove oblike in faktorje oblike ter zagotovili bolj agilne zmogljivosti oblikovanja in oblikovanja žarkov.«

*
Vojaški industrijski kompleks po vsem svetu še predobro pozna prednosti uporabe elektromagnetnih oborožitvenih sistemov za zasliševanje na bojišču, namreč 5G, in to že od pojava tehnologije med drugo svetovno vojno. Kar dobro razumemo, je ogromno objavljenih znanstvenih podatkov, ki kažejo škodljive učinke sedanjih telekomunikacijskih omrežij na zdravje in okolje. 5G dodaja celo vrsto dodatnih tveganj za okolje in zdravje prebivalstva.
To ni argument, ki bi mu zdaj lahko oporekali; načrtovanje asimetričnega, nekonvencionalnega vojskovanja po mestih bi moralo biti zelo zaskrbljujoče, zlasti za civilno prebivalstvo, če bi postalo tarča orwellovskega tehnokratskega, fa3ističnega režima. Kdo bi nadzoroval vohunski urbani zasliševalni radar in usmerjeno energijo v sistemih zračnega orožja?

*
V obrambni industriji se trenutno razpravlja o številnih priložnostih, ki se osredotočajo na zmožnost mestnih omrežij 5G za označevanje prebivalstva z metamaterialnimi antenami, medtem ko so resni pomisleki in tveganja navidezno prezrti. Te agende in prihodnji načrti predstavljajo veliko tveganje za državljanske svoboščine, kritično infrastrukturo in pravno državo.

*


3. METAMATERIALI CEPLJENJA, MAGNETNA POLJA KONTAMINACIJE NANODELCEV

*
Številne študije so pokazale, da ce3iva vsebujejo strupene kovinske kontaminante, vključno z "nerazložljivimi" stopnjami kontaminacije z nanometali.

*
Ta pojav še zdaleč ni nerazložljiv, če bi raziskovalci, ki so izvedli to študijo, poznali cilje obrambne industrije in sestavine metamateriala, ki jih je mogoče uporabiti za izboljšanje urbanih tehnologij zasliševanja 5G, kot tudi različne druge razvojne projekte nano materialov.

*
Kovine so skoraj povsod radarsko reflektivne in so zato vidne za uporabo kot sredstvo za zaznavanje predmetov. »Wetware« je ime, dano biološkim strukturam, ki delujejo v prostoru na bojišču, ki jim je veliko težje slediti in jih izslediti ali napasti z uporabo LIDAR, RADAR ali DEW. Kovine so močni odbojniki elektromagnetnih valov in omogočajo izboljšano zaznavanje in ločljivost s tehnologijami zasliševanja na bojišču. Posebne kovinske oblike v polimerih se lahko uporabljajo zaradi njihovih dielektričnih lastnosti za odklon in absorpcijo odboja in zasliševalne zmogljivosti trenutnih radarskih sistemov.
Vendar brez uporabe te natančne oblike in polimerne inkapsulacije kovinska kontaminacija v obliki metamaterialov omogoča višjo ločljivost tarče. Ko je tehnologija ce3iva proti covidu-19 vbrizgana v telo, je ciljna pridobitev opreme veliko bolj natančna in tehnološko polje se lahko uporabi za zbiranje biometričnih podatkov. Predvideva se, da bodo nosljive in prenosne elektronske naprave, ki se trenutno uporabljajo za povezavo osebe z oblakom, zaradi teh in nadaljnjega tehnološkega napredka postale odveč. Nadzorno omrežje Neuralink uporablja vsajene antene nano tehnologije, ki lahko zbirajo takšne podatke in jih naložijo v oblak; te inovacije so daleč zunaj faze načrtovanja in so del prihodnjega prostora bojišča.

*
Raziskava dr. Roberta O. Younga potrjuje, da so bile injekcije Co3id-19 v celoti polnjene z metamateriali, in sicer z grafitom in nanodelci železovega oksida.
To šokantno odkritje potrjuje naša lastna raziskava, ki smo jo izvedli na žrtvah, pa tudi na tisoče videoposnetkov, ki prikazujejo emisije elektromagnetnega sevanja; skupaj z magneti in kovinskimi predmeti, ki reagirajo na mestu vboda cepljenih s ce3ivom proti Covid-19. Drugi uporabljeni biomarkerji vključujejo SM-102, ki je toksičen fosfolipid, prisoten v ce3ivih Moderna Covid-19, sintetični luciferin, ki izboljša luciferazo za bioluminiscenčno slikanje.
Luciferine je mogoče aktivirati z uporabo elektromagnetnega sevanja, da se ustvari bioluminiscenca subjekta. Tehnologije za prepoznavanje obrazov, ki so del nabora orodij tehnologije 5G, se lahko nato uporabijo za sledenje in izsleditev kontaminiranega subjekta v okolju.

*

Smrtni primeri in znatne biološke poškodbe prebivalstva, ki jih je povzročila medicinska intervencija eksperimentalnega mRNK ce3iva proti covidu-19, so zdaj dokumentirani v skoraj tisoč objavljenih znanstvenih člankih. Injekcije Co3id-19 so zdaj med drugim povezane s strjevanjem krvi, miokarditisom, perikarditisom, trombozo, trombocitopenijo, anafilaksijo, Bellovo paralizo, Guillain-Barréjevim sindromom in rakom. To potrjujejo neovrgljiva znanost in podatki britanske agencije za zdravje in varnost, ki jih je zbrala vlada, ki kažejo, da ce3iva proti co3id-19 niso varna in so neučinkovita.

*
4. SIMPTOMI KORONAVIRUSA COVID-19, KI GA POVZROČI SEVANJE


Veliki večini prebivalstva po vsem zahodu, zlasti tistemu iz skupnosti Five Eyes, anglosferske obveščevalne zveze, ki jo sestavljajo Avstralija, Kanada, Nova Zelandija, Združeno kraljestvo in Združene države, so brez njihove vednosti vbrizgali antene iz nano metamateriala in bodo na žalost utrpeli povečano stopnjo umrljivosti zaradi lokaliziranih odbojnih emisij sevanja mestnega radarja 5G. Vse znane simptome koronavirusa lahko pripišemo onesnaženosti z ionizirajočim in neionizirajočim sevanjem.

*
5G je bil v številnih objavljenih dokumentih opredeljen kot dejanski vzrok pandemije, katere začetek je sovpadel z vklopom omrežja 5G v provinci Wuhan, katere prebivalstvo je bilo pred tem cepljeno z obveznim cepljenjem proti gripi. 5G ima potencial za zagotavljanje ravni ionizirajoče energije, ki bi povzročile zatiranje imunskega sistema, zaradi česar bi bilo telo izpostavljeno tveganju bolezni.

*
 Kitajska je podpisnica konvencije o biološkem orožju (BWC) od leta 1985, leta 1993 pa je Wuhanski inštitut za biološke proizvode razglasila za eno od osmih raziskovalnih ustanov biološkega bojevanja, ki jih zajema BWC. Vsak posameznik, ki dela na tem mestu, je zakonsko zavezan, da ne razkrije nobenih skrivnosti, ki nastanejo med njegovim delom v tem objektu, in zato ne more govoriti o tem javno. Laboratorij Wuhan National Biosafety Level 4 (BSL-4) je posvečen raziskavam hudih bolezni. Ima najvišjo stopnjo biološke varnosti in zajema številne biotoksine in nezakonito pridobitev funkcijskega razvoja biološkega orožja SARS-Cov-2 ter je bil vir začetnih podatkov o patogenih za obstoj Covid-19 in posledični odziv mednarodnega farmacevtskega poslovanja za program cepljenja. Naključje je, da s testom PCR nikoli ni bilo mogoče identificirati virusa ali patogena in je temeljna osnova za zapore po vsem svetu, ki so bile z velikim učinkom uporabljene za teroriziranje svetovnega prebivalstva in da je edina strategija preživetja uporaba tehnologije biološkega orožja, ki se predstavlja kot cepivo.

*
Center za nadzor bolezni (CDC) je spremenil test PCR kot diagnostično orodje, potem ko je bil zlorabljen, kar je dokaz njegove namerne uporabe za ustvarjanje strahu in stiske med napačno obveščenim prebivalstvom.
Raziskovalcem in zdravnikom po vsem svetu so vlade in njihovi zastopniki zapirali usta, jim grozili in jih sramotili v medijih ter jih diskreditirali kot teoretike zarote, ko so govorili o nasprotovanju tej transglobalistični agendi. Veliko Barringtonovo deklaracijo, ki jo je podpisalo več kot 800 000 podpisnikov, so prezrli in zaničevali tisti, ki spodbujajo svojo terorizirajočo pripoved. Brez vesti je bilo prezrto, da bi prebivalstvo na Zahodu terorizirali, da bi sodelovalo pri največjem nezakonitem medicinskem eksperimentu v svetovni zgodovini.

*


5. ČLOVEŠKO POVEČANJE POVEČUJE UMRLJIVOST V POLJIH SEVANJA 5G


Človeško povečanje in njegova tako imenovana biološka izboljšava že tvori del širše digitalno povezane svetovne agende vlad in obrambne industrije.
Presenetljivo je, da se v predstavniških demokracijah po vsem svetu to dogaja brez javnega posvetovanja, z ničelno javno razpravo predlaganih udeležencev te ideološke, tehnološke in politične agende.

*
Lahko se domneva, da je edini razlog, zakaj tehnokratska elita, vključno z gonilnimi silami Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) in Združenih narodov (ZN) s svojo Agendo 2030, za skrivanje te agende digitalno povezanega sveta pred javnostjo ta, da bi obsodili in zavrnili sodelovanje pri tem. Čeprav obstajajo očitne, resne pravne in zakonite posledice, ki obkrožajo to agendo, se je treba osredotočiti na pravne posledice dovoljenja uporabe biološko škodljivih tehnologij, ki bodo imele škodljiv vpliv na zdravje, okolje in umrljivost. Trenutno ni nobenih verodostojnih varnostnih podatkov ali raziskav, ki bi kazale, da je uporaba te tehnologije varna. Še en šokanten primer izdelka, ki je prišel na trg brez optičnih varnostnih standardov ali testnih protokolov, so slušalke za navidezno resničnost (VR). Kljub dejstvu, da je umetno optično sevanje znana nevarnost za okolje in ljudi, te slušalke zahtevajo povečavo optičnega sevanja kot zaslon mrežnice in potrjujejo popolno neupoštevanje varnosti in zakona. Nadalje, tehnologija nevronske povezave navzgor zahteva vstavljanje ali vbrizgavanje nano metamaterialov, ki imajo zmogljivost antene, v možgane in telesa ljudi po celem planetu.

*
V objavljeni literaturi je bilo že dokazano, da nano materiali povzročajo škodljive biološke učinke, ki povzročajo celično smrt in morebitne težave s plodnostjo.

*
Predlagano je, da se nano antene uporabljajo za sprejemanje in odzivanje z uporabo koherentne kompresije podatkov QAM v telesu, brez kakršnih koli ustreznih varnostnih podatkov, s čimer se ustvari populacija entitet emisij sevanja, ki bi pod določenimi pravnimi definicijami postale električne naprave in zato ne bi bile razvrščene kot človek. Raven energije iz teh predlaganih koherentnih signalov od in do anten, nameščenih v telesu in možganih, bo povečala celične poškodbe zaradi vplivov sevanja, ki prihaja od zunaj telesa, za katerega se je že izkazalo, da je genotoksično.

*

Modulacijske ravni iz mobilnih komunikacijskih naprav z nizko močjo, ki delujejo v neionizirajočem energijskem spektru, so pokazale, da povzročajo reaktivne kisikove spojine (ROS) in so genotoksične za živali v največji izvedeni neodvisni študiji, študiji Nacionalnega toksikološkega programa (NTP), rezultati tega so podprti z večjim delom neodvisne objavljene znanosti. Te študije potrjujejo genotoksični učinek na živali zaradi subkronične izpostavljenosti na ravni smernic ICNIRP. Emisije 5G v mestih so zasnovane tako, da zagotavljajo kronično izpostavljenost sevanju, ki bo nedvomno povečala genotoksične učinke na vsa biološka življenja, s katerimi sevanje pride v stik. Te emisije sevanja precej presegajo 6-minutno smernico za stopnjo kontaminacije, ki jo v določenih spektrih priporoča ICNIRP. Dokazi z območij, ki jih pokrivajo manj močne in manj zgoščene emisije sevanja omrežij 4G, so že pokazali znatne škodljive učinke na divje živali.

*

Manjši biološki organizmi, ki sestavljajo celoten ekosistem, so manj zaščiteni pred emisijami sevanja, ki jih povzroči človek, in zato lahko kažejo učinke na bolj viden in neizpodbiten način. Izkazalo se je, da akutno pomanjkanje majhnih žuželk povzročajo predvsem nove eksperimentalne emisije sevanja, ki jih povzroči človek, vključno s svetlečimi diodami (LED), katerih škodljivi učinki na okolje so bili malo raziskani.

*
Dodajanje nano metamaterialov z vsadkom, injiciranjem in kontaminacijo okolja bo ustvarilo citotoksično okolje, škodljivo za vse biološko življenje. Lokaliziran odboj od metamaterialnih anten ali z nanometali kontaminiranih cepljenih entitet bo prispeval k znatnemu povečanju izpostavljenosti sevanju, zlasti v mestih. Tehnologija povratne povezave 5G lahko zdaj zajema in preiskuje več podatkovnih točk, pogovorov, pa tudi telesne biometrije in gibanja 24 ur na dan, vsak dan, na škodo cepljenih proti Covid-19 za ostalo, kar bo verjetno omejeno pričakovano življenjsko dobo, pa tudi tistih, ki se ne morejo odstraniti iz teh sevalnih omrežij 5G in okolja, onesnaženega z nanodelci.

*

Magnetna polja, ki jih je ustvaril človek, spremljajo digitaliziran (QAM) beam wave, ki poveča emisije in povzroči energijsko vibracijsko motnjo delcev nano metamateriala v kontaminiranem cepljenem telesu; to bo znatno povečalo citotoksičnost tehnologij na nič hudega slutečo množično populacijo cepljenih oseb. Obvezovanje tega tehnološkega eksperimenta v obliki cepiva, ki poveča sterilnost in povzroči prezgodnjo smrt, je zločinski podvig organizacij in posameznikov, ki niso prepoznali razdeljenega razvoja oborožitvenih sistemov, potrebnih za nadzor in načrtovano agendo depopulacije.

*

Obveščevalne podatke o množični depopulaciji je v obrambnih krogih že leta 2017 potrdila skupina za obveščanje o strojni opremi orožja Deagel, ki je napovedala številne milijone žrtev v državah po vsem Zahodu do leta 2025. Nevednost ne bi smela služiti kot obramba za te kriminalce, ki so udeleženi v vodenje asimetrične vojne proti nevednemu in teroriziranemu ljudstvu. Zločince je mogoče prepoznati po njihovem popolnem neupoštevanju obveznih ocen tveganja za okolje in varnostnih standardnih norm v zvezi z eksperimentalnimi tehnologijami in previdnostnimi načeli, ki jih je treba uporabljati zanje. Podatki vlade Združenega kraljestva jasno kažejo, da poskusna cepiva ne delujejo kot cepivo in predstavljajo veliko tveganje za prebivalstvo zaradi resnih neželenih učinkov v milijonih, vključno s smrtjo. Kljub temu, da otrokom vbrizgavanje tega strupa ne koristi, akterji, ki stojijo za tem načrtovanim morilskim dogodkom, ignorirajo znanost in neizpodbitne podatke, medtem ko nadaljujejo s svojim prikritim programom vojskovanja proti najbolj ranljivim v naših družbah.

*

CDC priznava trenutne življenjsko nevarne nevarnosti, ki jih ta eksperimentalna tehnologija predstavlja za mlade, brez dolgoročnih podatkov o nevarnostih, ki jih predstavlja uporaba biokemičnega orožja. Osnova očitnega neupoštevanja vseh etičnih in pravnih obveznosti je vseobsegajoča agenda vojaškega bojišča, ki narekuje, da je treba vojno zdaj voditi proti civilnemu prebivalstvu.

*
6. ZAKLJUČEK


Če citiram dr. Martina L. Palla, zaslužnega profesorja biokemije in medicinskih znanosti na univerzi Washington State: »Postavitev več deset milijonov anten 5G brez enega samega biološkega testa varnosti mora biti najbolj neumna ideja, kar jih je kdo imel v zgodovini sveta". Vendar se Profesor Pall moti: to ni neumna zamisel, ampak gnusen zločin, če razumemo motiv za to uporabo. 5G je ločena uporaba orožja, ki se predstavlja kot benigni tehnološki napredek za izboljšano komunikacijo in hitrejše prenose. 

*

Nastajajoče 5G, avtonomne tehnologije razširjene resničnosti, ki jih proizvajalci pogosto imenujejo "ubijalska tehnologija", se bodo izkazale za točno to. Pristop laissez-faire, ki so ga sprejeli regulatorni organi in telekomunikacijska industrija, je spodbudil popolno neupoštevanje znane biološke škode zaradi naraščajočih ravni ionizirajočega in neionizirajočega sevanja, ki izhaja iz množične uporabe teh tehnologij, ki so bile razvite za uporabo na bojišču. Nevladne organizacije, posamezniki in skupine so morali sprožiti sodne postopke proti vladnim regulativnim organizacijam za varnost, ker so ignorirali previdnostno načelo in prezrli zahtevo po standardih, ki so zakonsko nepogrešljivi za razvoj novih in eksperimentalnih izdelkov. Celotno podlago za obstoj regulativnih organov so pokvarili kriminalci znotraj teh organizacij, ki so uničili zaupanje izobražene javnosti vanje.

*

Osnovne varnostne zahteve je telekomunikacijska industrija namenoma prezrla, smernice ICNIRP pa so bile namerno zasnovane tako, da zmedejo tiste, ki nimajo tehničnega znanja. Podatki o neželenih učinkih ce3iva proti co3id-19 se berejo kot uničenje človeštva, saj milijoni državljanov Severne Amerike umirajo, ali pa so poškodovani v tem medicinskem poskusu, ki je v nasprotju z Nürnberškim zakonikom in Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča.

*

Ravni emisij sevanja iz omrežja 5G empirično presegajo resolucijo COE 1815 in potrjujejo napad, ki povzroča dejanske telesne poškodbe prebivalstva po vsem svetu. Dejstvo, da so bili vektorski podatki o cepivih proti covid-19 razviti v laboratorijih za biološko kemično orožje, dokazuje, da so samo maskirana kot ce3iva, pri čemer novi podatki o sterilizaciji, slabem zdravju in smrti po Zahodu razkrivajo njihov pravi namen. Odseljevanje tistih, ki ne vedo za morilski načrt, se bo nadaljevalo, dokler zločinci, vpleteni v ta množični po3or, ne bodo privedeni pred sodišče.

*

Omrežje 5G ima zmožnost ciljnega pridobivanja in napada na cepljene zaradi njihove nano metamaterialne antene cepiva Covid-19. Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) zahtevajo, da omrežja 5G ohranijo svojo geopozicijo in navigirajo svoje okolje do cilja; to orožje se ne more zanašati na satelitske komunikacije zaradi možnosti, da bi slabi vremenski dogodki in zakasnitev signala zmotili njihove signale, zato morajo imeti lokalizirana omrežja 5G za prihajajoče bojno okolje v mestni pokrajini, za zmogljivost atentata in za prevlado na bojišču v načrtovanih prihodnjih vojnah. Prevaranti izvajajo Končno rešitev, koncept Tretjega rajha, ki ga sedaj aktualizira WEF Build Back Better, četrta industrijska revolucija, proti civilnemu prebivalstvu, kot predlaga obrambna industrija, kar je v nasprotju z Ženevskimi konvencijami ter domačimi in mednarodnimi zakoni in pogodbami.


Da bi se izognili dvomu, je definicija orožja naprava, orodje ali dejanje, ki je oblikovano tako, da povzroči fizično ali psihično škodo v nasprotju s primarno zakonodajo. Razdelitev razvoja oborožitvenih sistemov je imela ključno vlogo pri tem, da tistih v regulativnih organih in telekomunikacijski industriji ni opozorila na resnične namene in namene tistih, ki končno vodijo in financirajo uvedbo 5G in biološko kemično orožje, ki se predstavlja kot cepiva proti Covid-19 za načrtovano mrežo za nadzor in poveljevanje.

Svet slepo sledi načrtom tehnokratske elite in vojaško-industrijsko-farmacevtskega kompleksa za uničenje velikega števila prebivalcev po vsem svetu brez upoštevanja primarne zakonodaje. Te kultu podobne sile niso upoštevale pravic in zakonov, ki jih je dal Bog, za zaščito moških in žensk, pri njihovem načrtu odseljevanja, sterilizacije in množičnih umorov. 5G je oborožitveni sistem, zločin proti človeštvu, tako pošasten, da bi se celo izobraženemu človeku ob prvem pregledu dejstev zdel neverjeten. Primarni dokazi te globalistične agende za depopulacijo so nedvoumni in bi jih bilo treba preizkusiti na sodiščih, da bi zarotnike, vpletene v ta morilski načrt, lahko privedli pred sodišče. To je največji zločin, ki je bil kdaj zagrešen nad človeštvom in vsem Božjim stvarstvom.

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
5G Network
0
Sep 21, 2022
Elektromagnetno sevanje omrežja 4G in 5G in cepiva za COVID-19
#1
5G Network
5G Network
Objavil/a 2022-09-12 09:33:09 (Sep 12, 2022)
Starejša objava
ZADNJE OBJAVE
Omrežje 5G in COVID-19 cepiva z grafenoksidom in nano kovinskimi delci
Children.s Health Defense toži ameriško Zvezno komisijo za komunikacije, da ustavi novo pravilo, ki bi lahko vodilo do "Brezžičnega divjega zahoda"
Kazenska prijava zoper AKOS zaradi Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom
Požari v Avstraliji in 5G kot energijski vampir dr. Devra Davis
Dopolnitev kazenske ovadbe zaradi Telekom omrežja 5G
Pripombe ZSKZ na Memorandum AKOS-a o podelitvi 5G frekvenc 3,5 GHz in 26 GHz
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
november 2022
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj