NTP študija radiofrekvenčnega sevanja mobilnih telefonov

Oddaj5G Network, dne 2019-09-10 ob 07:23:12

Mobilne telefone uporablja 95% odraslih Američanov. Ameriški Urad za hrano in zdravila (FDA) je dal National Toxicology Progam -u (NTP) pri Nacionalnem institutu za zdravje (NIH) nalogo, da raziskuje radifrekvenčno sevanje zaradi velike javne uporabe mobilne telefonije in omejenega znanja o potencialnih učinkih na zdravje pri dolgoročni izpostavljenosti. 

* * *

NTP je izvajal toksikološke študije na podganah in miših, da bi pomagal pojasniti potencialna zdravstvena tveganja, vključno s tveganjem za raka zaradi izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem, kot jih oddajajo 2G in 3G mobilni telefoni s frekvenčnim razponom od 700 MHz do 2.700 MHz (2,7 GHz). 

* * *

Kaj je ugotovila NTP študija?

* * *

NTP študija je ugotovila, da je velika izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju (900 MHz) mobilnih telefonov povezana z:

-

- jasnim dokazom tumorjev v srcu moških podgan (maligni schwannomas tumorji)

-

- delnim (omejenim) dokazom tumorjev v možganih moških podgan (maligni glioma tumorji)

-

- delnim (omejenim) dokazom tumorjev v nadledevičnih žlezah moških podgan (tumorji so bili benigni, maligni ali kompleksni kombinirani pheochromocytoma)

* * *

Ni bilo jasno, ali so v študiji opazovani tumorji pri ženskih podganah bili povezani z izpostavljenostjo radiofrekvenčnemu sevanju (900 MHz), kakor tudi pri moških in ženskih miših, ki so bile izpostavljene RF sevanju 1900 MHz. To je znano kot dvoumen dokaz. Končni zaključek študije pomeni dogovor med mnenjem National Toxicology Program (NTP) in svetom zunanjih znanstvenih strokovnjakov, ki so strokovno pregledali osnutek tehničnega poročila NTP na javnem srečanju marca 2018. 

Rezultati temeljijo na štirih kategorijah dokazov, ki jih NTP uporablja pri določanju rakotvornosti določene snovi:

- jasen dokaz (največji)

- delni (omejen) dokaz

- dvoumen dokaz

- ni dokaza (najmanjši)

Kakšni so načrti NTP za preučevanje radiofrekvenčnega sevanja mobilne telefonije in brezžične tehnologije pete generacije (5G)?

Sedaj se pojavlja peta generacija (5G), ki bo sčasoma prevzela obstoječe 2G, 3G in 4G tehnologije. Med tem bodo potrošniki izpostavljeni radiofrekvenčnemu sevanju v frekvenčnem razponu od 700 MHz do 2.700 MHz. Z uvajanjem 5G bodo nekateri signali uporabljali nekatere nižje frekvence, ki jih uporablja starejša tehnologija, katero je preučevala NTP študija. Dodatne skrbi povzroča dejstvo, da bo omrežje 5G uporabljalo tudi višje frekvence, vse do 60.000 MHz (60 GHz ali več) in bodo uporabniki brezžične tehnologije zato izpostavljeni veliko širšemu spektru frekvenc. Višje frekvence, znane kot milimeterski valovi, lahko hitro prenašajo ogromne količine podatkov v povčeni kapaciteti omrežja v primerjavi s sedanjimi tehnologijami. Milimeterski valovi ne potujejo tako daleč in ne prodirajo v telo tako globoko kot valovne dolžine nižjih frekvenc. Milimeterski valovi prodirajo v kožo, medtem ko nižje frekvence prodirajo najmanj 7- 10 cm globoko v telo. (opomba prev: v koži so živčna vlakna in milimeterski valovi lahko povzročijo nevrološke in nevropsihiatrične bolezni, pa tudi raka).

NTP sedaj ocenjuje obstoječo literaturo o višjih frekvencah, ki bodo uporabljene v omrežju 5G, da bi bolje razumeli biološke osnove za rakotvornost, katero so pokazle prejšnje raziskave radiofrekvenčnega sevanja 2G in 3G tehnologij. Razvijajo tudi manjše sobe za RF izpostavljenost, za dodatne kratkoročne raziskave, ki bodo trajale nekaj tednov ali mesecev in ne leta dolgo. Študije bodo raziskovale spreminjajoče se tehnologije v industriji telekomunikacij. NTP upa, da bodo identificirali biomarkerje poškodb zaradi izpostavljenosti RF sevanju. To bi bile izmerljive fizične spremembe, ki bi jih opazili v krajšem času, kot je potreben za razvoj raka. To so na primer spremembe v obnašanju po izpostavljenosti ali pa molekularne spremembe, ki bi napovedovale nastajanje raka. Če bodo znanstveniki bolje razumeli spremembe pri živalih, bodo vedeli, na kaj morajo biti pozorni pri ljudeh. 

Vir: https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html

Iz obvestila za javnost National Toxicology Program -a 1. novembra 2018

"Izpostavljenost v študiji se ne more neposredno primerjati z izpostavljenostjo ljudi med uporabo mobilnega telefona", pravi John Bucher phD, starejši znanstvenik pri NTP. "V naši študiji so podgane in miši prejemale radiofrekvenčno sevanje s celim telesom, ljudje pa so večinoma izpostavljeni na določenih tkivih, blizu mesta, kjer držijo telefon. Poleg tega sta bili količina in trajanje izpostavljenosti v študiji večji, kakor v izkušnji ljudi." Najnižja količina izpostavljenosti v študiji je bila enaka največji lokalni izpostavljenosti tkiva, ki je dovoljena za uporabnike mobilnih telefonov. Takšna inteziteta se redko pojavi pri povprečnem uporabniku telefona. Najvišja izpostavljenost v študiji je bila štirikrat večja od največjega dovoljenega nivoja jakosti. 

"Mi verjamemo, da je povezava med radiofrekvenčnim sevanjem in tumorji pri moških podganah resnična in tudi zunanji strokovnjaki se strinjajo s tem." je rekel Bucher.

30 milijonov USD vredna NTP študija je trajala več kot 10 let in je do danes najbolj celovita ocena zdravstvenih učinkov pri živalih po izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, z modulacijami ki jih uporabljajo 2G in 3G mobilni telefoni. V času, ko je bila raziskava zasnovana - leta 1999, sta bili omrežji 2G in 3G standard in še vedno sta v uporabi za telefonske klice in sporočila. 

"Glavna prednost naše študije je nadzor količine radiofrekvenčnega sevanja, ki so ga prejele živali. To namreč ni mogoče, ko preučujemo človeško uporabo mobilnih telefonov in pogosto se zanašamo na vprašalnike." je povedal Michael Wyde, phD, vodilni toksikolog v NTP raziskavi. Omenil je tudi nepričakovano daljšo življenjsko dobo izpostavljenih moških podgan. "To lahko pojasnimo z zmanjšanjem kroničnih problemov z ledvicami, ki so pogosto vzrok smrti pri starejših podganah." pravi Wyde. 

Živali so bile v posebnih prostorih, zgrajenih za potrebe te raziskave. Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju se je pričela pri podganah v maternici, ter pri 5-6 tednov starih miših. Trajala pa je do dveh let, kar je njihova naravna življenjska doba. Izpostavljenost RFR je bila s prekinitvami, 10 minut sevanja in 10 minut brez sevanja, skupaj okoli 9 ur na dan. Nivo radiofrekvenčnega sevanja je bil 1.5 - 6 vatov na kilogram pri podganah ter 2.5 - 10 vatov na kilogram pri miših. 

NTP študija radiofrekvenčnega sevanja 2G in 3G mobilne telefonije se ne nanaša na 4G ali 5G tehnologije, ki uporabljajo drugačno tehnologijo modulacije signala. NTP študija prav tako ni proučevala modulacij Wi-Fi usmerjevalnika. 

Vir: https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm

* * *

Stališče Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji - ICNIRP o raziskavi National Toxicology Program (NTP 2018) in Ramazzini Institute (Falcioni in drugi 2018)

Imamo dve novejši študiji o rakotvornem potencialu pri dolgoročni izpostavljenosti sevanju radiofrekvenčnih (RF) elektromagnetnih polj (EMP) mobilne telefonije: Raziskava National Toxicology Program (NTP 2018a, b) in Ramazzini Institute (Falcioni in drugi 2018). Ti dve študiji sta skupaj z drugimi upoštevane pri reviziji smernic ICNIRP za RF izpostavljenost. Toda obe študiji imata nedoslednosti in omejitve, ki vplivajo na uporabnost rezultatov pri določanju smernic za izpostavljenost in obe je potrebno upoštevati v okviru rezultatov drugih raziskav o rakotvornosti pri živalih in ljudeh. ICNIRP zato meni, da ti dve študiji ne dajeta zanesljive osnove za revizijo obstoječih smernic za izpostavljenost RF.

Falcioni in drugi študija (2018) je celo telo podgan izpostavila moduliranim signalom GSM bazne postaje s frekvenco 1835 MHz ob SAR vrednostih 0,001, 0,03 ali 0,1 W/kg, 19 ur na dan od 12. dneva spočetja do naravne smrti. Študija je našla visoko pojavnost schwannomas tumorjev v srcu moških podgan, ki so bile izpostavljene SAR 0,1 W/kg, kar se ujema tudi z ugotovitvami NTP študije. 

NTP študija je izpostavila celo telo podgan sevanju 1,5 - 6 W/kg ter telo miši sevanju 2,5 - 10 W/kg. Pri moških podganah je izpostavljenost 6 W/kg povzročila schwannomas tumor v srcu. 

ICNIRP smernice iz leta 1998 določajo mejo izpostavljenosti lokalnega tkiva prebivalstva do 2W/kg ter mejo za izpostavljenost celega telesa 0,08 W/kg. V NTP raziskavi so tako uporabili 3 krat večjo izpostavljenost lokalnega tkiva ter 75 krat večjo izpostavljenost celega telesa (ta ima večje zdravstveno tveganje kakor izpostavljenost lokalnega tkiva). 

Razlaga podatkov iz vidika biologije

Razvoj raka se začne s procesom od hiperplazije (proliferacije navidezno normalnih celic) do displazije (pojava nenormalnosti v celicah) in nastanka raka. Pri schwannomas tumorju se manj kot 30% hiperplazije razvije v malignost. To pomeni, da če bi bila sevanja RF EMP rakotvorna, bi morala vplivati na večjo stopnjo razvoja hiperplazije v malignost. Zaradi majhnega števila hiperplazije schwann celic v srcu in schwannoma tumorjev v srcu, je težko tolmačiti rezultate teh dveh študij. Tudi Falcioni raziskava ne poroča o povečani stopnji razvoja hiperplazije v maligni tumor. Schwannomas tumor pa je pri ljudeh zelo redek. NTP  niti Falcioni in drugi (2108) študija ne poročata o pojavitvi schwannomas tumorja na slušnem živcu, ki je pri ljudeh sicer bolj pogost. Nekatere epidemiološke raziskave poročajo o povečani pojavnosti vestibular schwannoma (akustičnega nevroma), ki je benigen tumor na osmem kranialnem živcu (Hardell in drugi 2005, Hardell in Carlbeg 2009, Hardell in drugi 2013). Druge študije pa ne poročajo o povečanju teh tumorjev (Schoemaker in drugi 2005, Hours in drugi 2007, Takebayashi in drugi 2006). 

Zato ICNIRP in SCENIHR 2015 zaključujeta, da ni povezave med izpostavljenostjo radiofrekvenčnim (RF) elektromagnetnim poljem (EMP) in pojavom akustičnega nevroma. NTP študija poroča o povečanju malignih schwannoma tumorjev pri moških podganah, kar pa se ne ujema z rezultati Falcioni raziskave (2018), niti z rezultati NTP študije za ženske podgane in miši, niti s splošno literaturo o vplivu sevanja RF EMP na pojav raka. Zato ICNIRP meni, da študiji National Toxicology Program (NTP 2018a,b) in Falcioni in drugi (2018) ne dajeta doslednih, zanesljivih in splošno veljavnih dokazov, na podlagi katerih bi lahko naredili revizijo sedanjih smernic izpostavljenosti ljudi. Potrebne so nadaljne raziskave, ki bi naslovile omenjene omejitve teh dveh študij. 

Vir: https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPnote2018.pdf

Opomba prev: Znano je, da je ICNIRP zasebna nevladna organizacija, ki ima povezave z industrijo brezžičnih tehnologij in zato v svojih stališčih ne more biti nepristranska in objektivna. Zavrača rezultate neodvisnih študij, ki v večini primerov ugotavljajo škodljive netermične- biološke učinke sevanj EMP. 

Avstralska organizacija Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Organisation je preučila 2.266 študij in ugotovila, da je 68% teh raziskav odkrilo biološke učinke oz. učinke na zdravje. Druga skupina -  Bioinitiative Group je preučila 1.800 raziskav in zaključili so, da biološki učinki sevanj verjetno škodujejo zdravju pri dolgoročni izpostavljenosti. 

Več o spornem delovanju ICNIRP, s katero sodeluje tudi Inštitut za neionizirna sevanja - INIS v Sloveniji, je na naslovu:

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/490502/inis-in-ministrstva-rs-so-povezani-s-sporno-skupino-ljudi

Konec opombe. 

* * *

Komentar dr. Lennart Hardell-a phD na študijo National Toxicology Program 2018

Dr. Hardell onkolog pri University Hospital Orebro, Švedska je strokovnjak, ki je leta 2011 deloval v IARC/ WHO - International Agency for the Research on Cancer EMF Working Group, ko je ta sprejela klasifikacijo elektromagnetnega sevanja kot možnega kancerogena skupine 2B. Zdaj dr. Hardell pravi, da moramo gledati na brezžično sevanje kot na "človeški kancerogen skupine 1", kar pomeni nujno potrebo po reviziji sedanjih smernic za izpostavljenost. (vir: http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489021/stalisce-whoiarc-o-em-sevanju-in-zdravju )

Dr. Hardell je 12.3. 2018 komentiral rezultate NTP študije (2018). Pravi, da je poročilo o schwannoma in glioma raku zelo zaskrbljujoče, ker se ujema tudi z epidemiološkimi ugotovitvami. Schwannoma tumor v srcu moških podgan je podoben vestibular schwannoma tumorju pri ljudeh (akustični nevrom, ki je po navadi benigen in se ne spremeni v maligni tumor). "Naša skupina (Hardell in drugi 1999) je poročala o povečanem tveganju za možganski tumor na ipsilateralni strani zaradi uporabe mobilnih telefonov. O znatno povečanem tveganju za maligni možganski tumor poroča študija Hardell in drugi (2002), za vestibular schwannoma pa študija Hardell in drugi 2003. O znanstvenih dokazih vzročne povezanosti govori tudi raziskava Carlberg in Hardell (2017). Možgani so glavna tarča izpostavljenosti sevanja RF EMP med uporabo mobilnega in brezžičnega telefona. 

Maja 2011 je RF sevanja v frekvenčnem razponu od 30 kHz do 300 GHz Mednarodna agencija za raziskave raka pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji Združenih Narodov - IARC WHO klasificirala kot možni kancerogen skupine 2B, na osnovi povečanega tveganja za glioma in akustični nevrom, kar so ugotovile epidemiološke študije.  IARC WHO klasifikacija vključuje vse vire radiofrekvenčnega (RF) sevanja: bazne postaje mobilne telefonije, Wi-Fi usmerjevalce, pametne telefone, prenosne računalnike (lap top), IPad tablice ipd...

Izpostavljenost tem sevanjem je dolgoročna, doma, v službi, v šoli ali okolju; zlasti so izpostavljeni otroci zaradi akumulativnega učinka ob doživljenjski uporabi teh naprav. Smernice za izpostavljenost je leta 1998 določila zasebna nevladna agencija ICNIRP le na osnovi kratkoročnega toplotnega učinka RF sevanja, ob zapostavljenju netermičnih dolgoročnih bioloških učinkov. Smernice so posodobili leta 2009, a še vedno ne upoštevajo rakotvornosti in drugih netermičnih učinkov (glej Hardell 2017). ICNIRP daje smernice za izpostavljenost od 2-10 W/m2 RF sevanju, v odvisnosti od frekvence. Upoštevajo pa le kratkoročne in takojšnje termične učinke RF sevanj (ICNIRP 2009). 

ICNIRP je zasebna nevladna organizacija, mnogi člani ICNIRP pa so povezani z industrijo, ki je odvisna od smernic ICNIRP. Te smernice imajo ogromen ekonomski in strateški pomen za vojsko, industrijo telekomunikacij, IT in energetiko. Za razliko od ICNIRP pa poročilo Bioinitiative Report 2007 in 2012 temelji na oceni netermičnih učinkov RF sevanja. Znanstveno ugotovljena možna zdravstvena tveganja se pojavljajo že pri 30-60 uW/m2. Leta 2012 je delovna skupina Bioinitiative predlagala prednostno varnostno mejo izpostavljenosti od 3-6 uW/m2 z uporabo varnostnega faktorja 10. Milijonkrat višje smernice ICNIRP dajejo zeleno luč uvajanju brezžične tehnologije, ker ne upoštevajo netermičnih bioloških učinkov radiofrekvenčnega (RF) sevanja. Po IARC WHO oceni tveganja iz leta 2011 je bilo narejenih več raziskav, ki kažejo na vzročno povezavo med RF sevanjem in tumorji v glavi in možganih."

Na temelju epidemioloških človeških študij in National Toxicology Program študije na živalih obstaja dvoumen dokaz, da RF sevanje povzroča meningioma pri ljudeh. Na Švedskem imajo povečano število možganskih tumorjev, ta država pa je ena prvih, ki je začela uporabljati brezžične telefone. Je nekaj delnih (omejenih) dokazov, da RF sevanje povzroča rak možganov. Epidemiološke študije in NTP študija na živalih dajejo jasen dokaz, da RF sevanje povzroča vestibular schwannoma (akustični nevrom) pri ljudeh. Obstaja tudi dvoumen dokaz, da RF sevanje povzroča tumor na hipofizi pri ljudeh. So tudi delni (omejeni) dokazi, da RF sevanje povzroča rak ščitnice pri ljudeh. Obstaja dvoumen dokaz, da RF sevanje povzroča maligni limfom. Obstaja dvoumen dokaz, da RF sevanje povzroča rak kože pri ljudeh.

Pregled ocen znanstvenih raziskav, da RF sevanje povzroča:

- glioma: jasen dokaz

- meningioma: dvoumen dokaz

- vestibular schwannoma (akustični nevrom): jasen dokaz

- tumor hipofize (adenoma): dvoumen dokaz

- rak ščitnice: delni (omejen) dokaz

- rak kože: dvoumni dokz

- karcinogen na več lokacijah: delni (omejen) dokaz

Na temelju IARC WHO preambule monografu, bi moralo radiofrekvenčno sevanje biti klasificirano kot znani človeški kancerogen skupine 1. 

Lennart Hardel, MD, phD,

Michael Carlberg, MSc

Lena Hedendahl MD

Vir: https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/hardell20180312.pdf

* * *

Povzetek mnenja zaslužnega profesorja Anthony B. Miller-ja o National Toxicology Program študiji

Dr. Anthony Miller objavlja raziskave, predava ter priča pred državnimi uradniki o vse večjih dokazih tveganj v povezavi z brezžično tehnologijo. Ima štiri desetletij izkušenj kot strokovni sodelavec pri WHO/IARC. Leta 2017 je sporočil, da je zdaj dovolj dokazov, da se brezžično EM sevanje lahko klasificira kot "človeški kancerogen skupine 1" 

V zvezi z NTP raziskavo je dr. Miller povedal: " Zdaj obstaja več dokazov iz epidemioloških študij, zlasti v Franciji (Coureau in drugi 2014), na Švedskem (Hardell in drugi 2013b, Hardell in Carlberg 2015) ter iz Interphone študije (Grell in drugi 2016), ki potrjujejo prejšnje dokaze, da podaljšana izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju mobilne telefonije za več kot dvakrat poveča tveganje za glioblastoma ter da poveča tveganje za akustični venrom (vestibular schwannoma - Hardell in drugi 2013a). Hardell in Carlberg (2015) sta ugotovila, da kdor je začel redno uporabljati mobilni ali brezžični telefon v otroštvu, ima 4-8 krat večje tveganje za glioma možganski tumor v odrasli dobi. Poleg tega je ponovna analiza kanadskega dela mednarodne Interphone raziskave pokazala, da potencialno napačna klasifikacija izpostavljenosti in pristranskost ne razlaga vzročne povezave, ki jo je pred tem našla Interphone raziskava.

Rak možganov je zdaj najbolj pogosta oblika raka pri otrocih in mladostnikih (Gittleman in drugi 2015). Je bolj kot verjetno, da smo na robu velikega povečanja glioblastoma raka in vestibular schwannoma pri ljudeh po vsem svetu. Zato je potrebno urgentno delovanje za zmanjšanje izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem, ki naj bo tako nizko, kolikor je razumno mogoče, kakor smo se naučili ravnati pred leti pri ionizirnem sevanju."

Vir: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Submission-Anthony-B-Miller.pdf

Viri:

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html

https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPnote2018.pdf

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/490502/inis-in-ministrstva-rs-so-povezani-s-sporno-skupino-ljudi

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489021/stalisce-whoiarc-o-em-sevanju-in-zdravju

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/hardell20180312.pdf

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Submission-Anthony-B-Miller.pdf

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
5G Network
0
Sep 24, 2019
Elektro-občutljivost imajo ljudje, ki zaznavajo učinke elektro-magnetnega sevanja. EMS prodira skozi stene, tako kot tudi skozi vaše telo. Kadar mobilni telefon nosite na telesu, lahko vključite "letalski način oz airplane mode", ker takrat ne seva škodljivih mikrovalov.

https://www.youtube.com/watch?v=yHbYE_k9ZXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3I7R6BOSnVLUYqy_GIxHyDX4z3iCjEksJ55vsB0ETcbS4Krvcqkj8xvkA

It's time to EMF off! - YouTube

​What is electro-sensitivity and why are so many people getting sick? In this powerful four-minute video, Lewis Evans ex
#2
5G Network
0
Sep 10, 2019
NTP študija je ugotovila, da je velika izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju (900 MHz) mobilnih telefonov povezana z:
-jasnim dokazom tumorjev v srcu moških podgan (maligni schwannomas tumorji)
- delnim dokazom tumorjev v možganih moških podgan (maligni glioma tumorji)
- delnim dokazom tumorjev v nadledevičnih žlezah moških podgan (tumorji so bili benigni, maligni ali kompleksni kombinirani pheochromocytoma)
#1
5G Network
5G Network
Objavil/a 2019-09-10 07:23:12 (Sep 10, 2019)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Odgovor g.Rudija Medveda- ministra za javno upravo na vprašanje ZSKS
Nevarnosti pete generacije 5G dr. Beverly Rubik
OSTRO OPOZORILNO PISMO MINISTRU NA MZ - ALEŠU ŠABEDRU IN DRUGIM
Odgovor Ministru za zdravje Alešu Šabedru v zvezi z vprašanjem Aleksandra Reberška o 5G
Pismo dr. Yaela Steina o smernicah EM spektra 5G
Poslansko vprašanje Aleksandra Reberška iz NSi v zvezi s 5G
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
december 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj