Stališče WHO/IARC o EM sevanju in zdravju

Oddaj5G Network, dne 2019-08-18 ob 19:02:41

Stališče Mednarodne Agencije za raziskave raka (IARC) Svetovne zdravstvene Organizacije (WHO) o brezžični tehnologiji in zdravju

Stališče v angleškem jeziku je na strani: https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/

Mednarodna Agencija za raziskave raka (IARC- International Agency for the Research on Cancer), ki je agencija Svetovne Zdravstvene Organizacije (WHO - World Health Organisation) priporoča zmanjšanje izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju mobilnih telefonov. To je bilo objavljeno pred osmimi leti v  2011 Press Release. Strokovni svetovalci WHO jasno sporočajo, da je radiofrekvenčno sevanje znanstveno dokazano rakotvorno. Na tej strani so dokumenti izjav in posnetki predavanj strokovnjakov iz Svetovne Zdravstvene Organizacije: https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/

Pomembno je vedeti, da je  WHO/ IARC - World Health Organization International Agency for the Research on Cancer drugačno telo kakor  the World Health Organization EMF Project. WHO/ EMF Project so ustanovili z denarjem industrije in kritizirali so ga zaradi pomanjkanja transparentnosti in globokih povezav z industrijo.  Tako ni znano, kdo piše podatke in vsebine WHO EMF Project in ko se jim postavi to vprašanje, ni odgovora.  En plačan uslužbenec  WHO EMF Project je inženir, ki je imel prej finančno podporo brezžične industrije (op. prev.: Vodja - Head of the WHO EMP Project je Emilie van Deventer, ki bo predavala na seminarju INIS-a dne 17.10. 2019 v Ljubljani. Ustanovitelj WHO EMP Project-a je Mike Repacholi, ki je ustanovil tudi zasebno skupino ICNIRP, ki določa smernice za količnske izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju )

Delovna skupina EMF Working group pri IARC/WHO pa preverjeno ni v konfliktu interesov in slovi kot za zlati standard za ocenjevanje kancerogenov. Na tej strani so predstavljene informacije tega delovnega telesa pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji ter videoposnetki predstavnikov IARC/WHO. 

Stališče Svetovne Zdravstvene Organizacije Združenih Narodov -  World Health Organization (WHO/ UN) o brezžičnem sevanju in zdravju

 1. Leto 2011: Brezžično sevanje je klasificirano kot "možen/potencialen človeški kancerogen" “Possible Human Carcinogen” - skupina 2B pri the International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organization (WHO).
  World Health Organization Press Release on Wireless Radiation

  World Health Organization Press Release on Wireless Radiation

2019 Update: WHO/IARC Advisory group priporoča ponovno oceno radio frekvenc RF spričo novih znanstvenih odkritij po klasifikaciji leta 2011- 

 • The  advisory group of the International Agency for Research on Cancer (IARC) of World Health Organization - svetovalna skupina pri WHO je objavila nova priporočila recommendations kot prioriteno nalogo za ponovno oceno tveganj za raka zaradi radiofrekvenčnega sevanja v letih  2020–2024.  Priporočila  recommendations so bila objavljena v The Lancet  Oncology 18. aprila 2019.  The  IARC svetovalna skupina 29 znanstvenikov iz 18 držav se je srečala marca 2019. Mnogi WHO/IARC znanstveniki so javno izjavili, da bodo klasifikacijo rakotvornosti RF verjetno zvišali zaradi ugotovitev študij pri National Toxicology Program . 
 1. Klasifikacija "2B možni /potencialni kancerogen" vključuje brezžično sevanje iz katerega koli vira EMP - mobilnega telefona, monitorjev za dojenčke (mobilnih varušk), tabličnih računalnikov, stolpov mobilne telefonije, radarjev, drugih virov Wi Fi ipd.  Nanaša se na radiofrekvenčna sevanja RF-EMP v obsegu od 30kHz do 300 GHz iz katerih koli virov in ne samo iz mobilnih telefonov. To dejstvo je podrobno opisano v izjavi    Lancet’s published statement   in v obvestilu za javnost iz leta 2011. Vse brezžične elektronske naprave oddajajo brezžično radiofrekvenčno elektromagnetno sevanje RF-EMP (skrajšano : brezžično sevanje). Ni pomembno, kakšen tip naprave je vir tega sevanja. Medtem ko uporaba mobilnega telefona ob glavi pomeni največjo izpostavljenost možganov, pa mnoge druge naprave sevajo z nižjo inteziteto, kar pa ima akumuliran učinek vpliva na celo telo. 
 1.  WHO IARC Monograph ugotavlja: znanstveno je dokazano, da se sevanje absorbira globlje v telesa otrok kakor odraslih.
 1. The WHO IARC Direktor Christopher Wild priporoča zmanjšanje izpostavljenosti, dokler niso narejene dolgoročne raziskave v povezavi s klasifikacijo tveganj EM sevanj
  • V izjavi za javnost WHO IARC iz leta 2011 - The 2011 Press Release by the WHO IARC Direktor IARC Christopher Wild pravi: “ Zaradi morebitnih posledic na področju javnega zdravja, so potrebne dodatne raziskave učinkov pri dologoročni in pogosti uporabi mobilnih telefonov. Dokler nimamo teh informacij, je pomemben korak sprejem pragmatičnih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti sevanjem mobilnih telefonov.”
 1. Leta 2010 je bilo stališče Svetovne Zdravstvene Organizacije WHO, da je potrebno več raziskav ter da so izjave o dokazih o varnosti zavajajoče oz. lažne.. 
  Svetovna Zdravstvena Organizacija je leta 2010 objavila dokument Research Agenda for Radiofrequency Fields (Wireless), kjer so opisane nujno potrebne raziskave na področju brezžične tehnologije. To je bil poziv WHO k raziskovanju vpliva teh tehnologij na nevrološke bolezni, motnje mišljenja in pojav raka. V tem dokumentu je med drugim zapisano naslednje: 

  • Visoko prioriteto imajo študije o otrocih in mladostnikih, ki raziskujejo vpliv brezžičnih tehnologij na vedenjske in nevrološke motnje ter pojavnost raka. Raziščejo naj se vplivi mobilne telefonije ter drugi viri radiofrekvenčnega sevanja (RF EMF), kot so brezžični prenosni računalniki. 
  • Prioriteto imajo raziskave o vplivu izpostavljenosti fetusa in majhnega otroka radiofrekvenčnemu sevanju (FR EMF) na poznejši razvoj in vedenje otroka. Takšne raziskave so pomembne, ker tudi otroci uporabljajo mobilne telefone in so vse bolj izpostavljeni virom radiofrekvenčnega sevanja, kot so brezžične povezave (WLAN) ter zaradi ugotovljenih učinkov radiofrekvenčnega sevanja (RF EMF) na EEG možganskega valovanja odraslih. 
 1. WHO IARC znanstveniki objavljajo raziskave in komentarje v strokovnih revijah za medicino, da v zvezi s brezžično tehnologijo ni nobenih varnostnih zagotovil. Pozivajo k nujnim raziskavam na tem področju. 
  • Dr. Samet, Senior Scientist, Chair of the World Health Organization’s International Agency for the Research on Cancer 2011 RF-EMF Working Group je povedal: “ IARC klasifikacija elektromagnetnega sevanja kot potencialno rakotvorno skupine 2B pomeni, da ne moremo zagotoviti varnosti tega sevanja. Še posebno zaskbljujoče je, da bo večina svetovnega prebivalstva vse življenje izpostavljena sevanju radiofrekvenčnih elektromagnetnih polj. To je povedal leta 2014 za revijo Epidemiology.
 1. Mnogi WHO IARC  znanstveniki, ki so svetovalci v Svetovni Zdravstveni Organizaciji (WHO) in so leta 2011 delovali v WHO IARC delovni skupini zdaj pravijo, da novejše znanstvene raziskave kažejo, da bi brezžično sevanje morali klasificirati kot "verjetni človeški kancerogen -skupina 2A" ali kot "znani človeški kancerogen- skupina 1".  

Mnogi strokovanjaki ne mislijo več, da znanstveni dokazi kažejo le "potencialno rakotvornost 2B" brezžičnega sevanja. Menijo, da je vse več dokazov za "verjetno rakotvornost 2A" in da je potrebno klasifikacijo zvišati. 

Naslednji strokovnjaki so bili del WHO IARC RF -EMF Review leta 2011. V nadaljevanju so podana njihova poznejša mnenja: 

Dr. Anthony Miller

Dr. Anthony Miller objavlja raziskave, predava ter priča pred državnimi uradniki o vse večjih dokazih o tveganjih v povezavi z brezžično tehnologijo. Ima štiri desetletij izkušenj kot strokovni sodelavec pri WHO/IARC. Tu je posnetek njegovega pričanja zoper bazne postaje mobilne telefonije v mestu Toronto, Kanada:  https://www.youtube.com/watch?v=wARxnaxrRKk . Leta 2017 je sporočil, da je zdaj dovolj dokazov, da se brezžično EM sevanje lahko klasificira kot "človeški kancerogen skupine 1"    https://ehtrust.org/cancer-expert-declares-cell-phone-wireless-radiation-carcinogenic-humans/  Njegova izjava za National Toxicology Program :  https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Submission-Anthony-B-Miller.pdf

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=bgGJeOVEdQs

https://ehtrust.org/dr-anthony-miller-cell-phone-radiation-is-likely-a-human-carcinogen/

Dr. Lennart Hardell

Dr. Lennart Hardell pogosto daje izjave in objavlja dokumente, v katerih pravi, da je sevanje kancerogeno ter da dokazi podpirajo takšno mnenje. Objavil je več raziskovalnih študij, kot je na primer raziskava z naslovom Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone,  objavljena v International Journal of Oncology “Ta raziskava potrjuje prešnje ugotovitve o povezavi med uporabo mobilnih in brezžičnih telefonov ter malignimi možganskimi tumorji. Te ugotovitve podpirajo hipotezo, da imajo radiofrekvenčna elektromagnetna RF EMF sevanja vlogo pri začetnih in poznejših fazah kancerogeneze." Raziskava dr. Hardell-a se nahaja na tem naslovu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953

Dr. Hardell strokovnjak, ki deluje v IARC/ WHO - International Agency for the Research on Cancer EMF Working Group expert, zdaj pravi, da moramo gledati na brezžično sevanje kot na "človeški kancerogen skupine 1", kar pomeni nujno potrebo po reviziji sedanjih smernic za izpostavljenost. 

Dr. Chris Portier

“Skrbni pregled znanstvene literature kaže potencionalno nevarne učinke radiofrekvenčnega sevanja" je izjavil dr. Chris Portier, pred kratkim upokojeni CDC Director Center for Environmental Health and the Agency for Toxic Substances and Disease v svojem uradnem pozivu https://www.saferemr.com/2015/04/latest-research-on-bioelectromagnetics.html za uporabo načel previdnosti v zvezi z brezžičnim sevanjem. Tu je njegova prezentacija za konferenco: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/12/BEMS-Poster-EHT.pdf

Dr. Igor Belyaev

Dr. Belyaev je Vodja Raziskovalnih Znanstvenikov pri Inštitutu za Raziskave Raka pri Slovaški Akademiji Znanosti v Bratislavi, Slovaška. Bil je en izmed 30 članov WHO IARC Working Group, ki je dobila nalogo klasificirati stopnjo kancerogenosti sevanja mobilnih telefonov. Ta skupina je napisala 2013 IARC Monograpf. Dr. Belyaev je povedal: “Obstaja veliko publikacij, ki kažejo posledice radiofrekvenčnega sevanja na zdravje. Približno polovica vseh objavljenih znanstvenih raziskav kaže takšne učinke. Navidezno različni rezultati so posledica različnih pogojev izpostavljenosti, kajti netoplotni učinki radiofrekvenčnega sevanja so kritično odvisni od različnih parametrov in bioloških spremenljivk." Njegovo predavanje je v posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=tnn6gNyRU7g

Leta 2015 je več kot 200 EMP znanstvenikov pozvalo Svetovno Zdravstveno Organizacijo WHO in Združene Narode da takoj sprejmejo ukrepe za zmanjšanje zdravstvenih tveganj zaradi sevanja brezžične tehnologije. Opozorili so na krizo javnega zdravja zaradi mobilnih telefonov, brezžičnih naprav, pametnih števcev in druge bližnje brezžične tehnologije. 

Poziv EMP znanstvenikov lahko preberete na naslovu:   http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/488991/apel-znanstvenikov-organizaciji-zdruzenih-narodov-2019

Seznam podpisnikov Apela EMP znanstvenikov (katerih je bilo leta 2019 248) je na naslovu:

 http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489125/seznam-znanstvenikov-ki-so-podpisali-apel-zdruzenim-narodom-2019

.14. oktobra 2015 so WHO znanstveniki s specializacijo za področje brezžičnega sevanja napisali pismo U.S. Secretary of Education, v katerem so pojasnili posebno ranljivost otrok na sevanje brezžične tehnologije. 

Zdravniki in znanstveniki pozivjao k izobraževanju študentov o varnejši uporabi tehnologij ter k namestitvi kabelske tehnologije v šolskih učilnicah. 

 • Pismo so napisali vrhunski strokovnjaki na tem področju, vključno z dr. Anthony B. Miller in dr. Annie Sasco, ki imata skupaj več kot 50 let ekspertnih izkušenj pri IARC WHO- Mednarodni Agenciji za Raziskave raka pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji. 

Leta 2002 je Svetovna Zdravstvena Organizacija izdala publikacijo “Children’s Health and Environment: A Review of Evidence” ( str 184), v kateri priporočajo zmanjšanje izpostavljenosti otrok iz naslednjih razlogov:

  • “Možne škodljive posledice, ki jih ima sevanje radiofrekvenčnih polj na zdravje otrok, še niso v celoti raziskane. 
  • "Ker obstaja mnenje, da ima izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju večje posledice na razvoj ploda in na otroke, ker so bolj dovzetni za tovrstna sevanja. Izogibanje tem sevanjem je en izmed možnih pristopov, tako da so otroci čim manj izpostavljeni RF sevanju.”
  • “Potrebno je nadaljevati z raziskovanjem, da se pojasnijo potencialna tveganja za zdravje otrok zaradi ekstremno nizkih frekvenc in radiofrekvenčnih polj

Environmental Health Trust WHO/IARC Position On Wireless And Health - Environmental Health

World Health Organization International Agency for the Research on Cancer’s Position on Wireless and Health The World Health Organization International Agency for the Research on cancer recommends reducing exposure to radio frequency radiation (RFR) from cell phones. This is stated in the 2011 Press Release. There are also expert advisors of the  World Health Organization who …

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
5G Network
5G Network
Objavil/a 2019-08-18 19:02:41 (Aug 18, 2019)
Starejša objava Novejša objava
Environmental Health Trust WHO/IARC Position On Wireless And Health - Environmental Health Trust

World Health Organization International Agency for the Research on Cancer’s Position on Wireless and Health The World Health Organization International Agency for the Research on cancer recommends reducing exposure to radio frequency radiation (RFR) from cell phones. This is stated in the 2011 Press Release. There are also expert advisors of the  World Health Organization who …

Dr Anthony Miller to Toronto Council re: RF Exposure - YouTube

Dr Anthony Miller from the University of Toronto's Dalla Lana School of Public Health presents to Toronto Council that RF exposure should be classified as a ...

Environmental Health Trust » Blog Archive Cancer Expert Declares Cell Phone and Wireless Radiation as Carcinogenic to Humans - Environmental Health Trust

Cancer Expert Declares Cell Phone and Wireless Radiation as Carcinogenic to Humans Dr. Anthony Miller: Longtime World Health Organization advisor updates opinion linking wireless exposures to cancer based on new scientific evidence.     JACKSON HOLE, WYOMING – An expert cancer researcher and advisor to the World Health Organization International Agency for Research on Cancer …

National Press Club event on science of Cell Phone radiation 11-12-12 D.C. - YouTube

Scientists provide an update on latest (peer-reviewed) science of prenatal cellphone radiation exposures of tested mammals finding damage to their brains and...

International Agency for The Research on Cancer Classification of Cell Phones Dr. Annie Sasco - YouTube

Dr. Sasco gave this expert lecture on July 31, 2017 at an expert symposium in Jackson, Wyoming alongside other international experts in the field. Get powerp...

Environmental Health Trust » Blog Archive Dr. Anthony Miller Cell Phone Radiation is Likely a Human Carcinogen - Environmental Health Trust

At the Israel Institute for Advanced Study Dr. Anthony Miller concluded evidence indicates that Cell Phone Radiation is likely a human carcinogen.

ZADNJE OBJAVE
Odgovor g.Rudija Medveda- ministra za javno upravo na vprašanje ZSKS
Nevarnosti pete generacije 5G dr. Beverly Rubik
OSTRO OPOZORILNO PISMO MINISTRU NA MZ - ALEŠU ŠABEDRU IN DRUGIM
Odgovor Ministru za zdravje Alešu Šabedru v zvezi z vprašanjem Aleksandra Reberška o 5G
Pismo dr. Yaela Steina o smernicah EM spektra 5G
Poslansko vprašanje Aleksandra Reberška iz NSi v zvezi s 5G
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
december 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj