Znanstveniki pozivajo OZN k zaščiti pred EM sevanjem

Oddaj5G Network, dne 2019-08-08 ob 05:28:42

Mednarodni Poziv EMP Znanstvenikov je verodostojen in vpliven glas znanstvenikov, ki proučujejo elektromagnetna sevanja in urgentno pozivajo Združene Narode in njihovi organizaciji WHO in UNEP ter vse države članice OZN k večji zaščiti zdravja pred elektromagnetnim sevanjem. 

Za:

- Njegovo ekselenco Antonia Guterres-a, Generalnega Sekretarja Združenih Narodov

- Cenjenga dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus-a, Generalnega Direktorja Svetovne Zdravstvene Organizacije

- Cenjenega Inger Andersen-a, Izvršnega Direktorja  Programa Združenih Narodov za Okolje

- Države Članice Združenih Narodov

 POZIVAMO PROGRAM ZDRUŽENIH NARODOV ZA OKOLJE - UNEP, DA ZA ZAŠČITI NARAVO IN ČLOVEŠTVO PRED SEVANJI ELEKTROMAGNETNIH POLJ (EMP)

Povečevanje števila anten 4G in 5G enormno zvišuje zdravstvena tveganja - imamo globalno krizo

New York NY, 22. julij 2019

Svetovalci Mednarodnega Poziva EMP znanstvenikov, ki predstavljajo 248 znanstvenikov iz 42 držav, so predložili Izvršnemu Direktorju Programa Združenih Narodov za Okolje UNEP - Inger Andersen-u Apel, v katerem pozivajo UNEP, da preuči biološki vpliv telekomunikacijskih tehnologij naslednje generacije 4G in 5G na rastline, živali in ljudi.

To je še posebno nujno v tem času, ko bodo v stanovanjskih soseskah na gosto postavljene antene z veliko višjimi frekvencami, z impulzi, ki bodo povzročili večje biološke motnje in bodo imeli veliko bolj nevarne signalne značilnosti. Poleg tega bodo znotraj hiš in stavb postavljene naprave za transmisijo signalov. Svetovalci Poziva resno priporočajo UNEP-u, da preuči ugotovitve neodvisne EMP znanosti, ki ni povezana s telekomunikacijsko industrijo.  

Svetovalci Mednarodnega Poziva EMF znanstvenikov  Annie Sasco, MD, Dr.PH., Henry Lai, Ph.D., Joel Moskowitz, PhD., Ronald Melnick, Ph.D. in Magda Havas, Ph.D., pozivajo UNEP, da postane močan glas za celoten eko sistem planeta in daje učinkovite pobude znotraj Združenih Narodov za preučevanje bioloških in zdravstvenih učinkov elektromagnetnega onesnaženja.  

POVZETEK POZIVA

Poziv so podpisali znanstveniki, ki so objavili strokovno pregledane študije o bioloških ali zdravstvenih učinkih sevanj neionizirnih elektromagnetnih polj (NEMS), to je dela elektromagnetnega spektra (EMF), ki vključuje ekstremno nizko frekvenčna polja (ELF), ki jih sevajo električne naprave ter radiofrekvenčna sevanja (RFR), ki se uporabljajo za brezzično komunikacijo. Znanstveniki, ki so objavili strokovno pregledane študije o teh področjih in so vključeni v izobraževanje o elektromagnetnem sevanju, so prepoznani kot Znanstveniki Podporniki. 

Poziv uregentno kliče Združene Narode, WHO, UNEP in Države Članice Združenih Narodov da:

  • raziščejo globalno zaskrbljenost glede zdravja v povezavi z izpostavljenostjo mobilnim telefonom, daljnovodom, električnim napravam, brezžičnim pametnim števcem in brezžični infrastrukturi v domu, šolah, skupnosti in na delovnem mestu

Ta Poziv utemeljujejo znanstvene ugotovitve, ki so jih prepoznali podpisniki in drugi.  Spodbujejo Svetovno Zdravstveno organizacijo WHO, da prevzame vodilno vlogo pri razvoju bolj varnih smernic o sevanju elektromagnetnih polj , da poziva k previdnostnim ukrepom in da izobražuje javnost o zdravstvenih tveganjih, zlasti o tveganjih za otroke in normalen razvoj fetusa. Če WHO ne bo ukrepala, to pomeni, da ni izpolnila svoje vloge vodilne mednarodne agencije za javno zdravje. 

  • Program Združenih Narodov za Okolje - UNEP je glas Združenih Narodov za okolje in ima edinstven položaj globalnega pogleda na potencialno škodljivost elektromagnetnega onesnaženja za biologijo, evolucijo, zdravje, dobro počutje in samo preživetje vseh živih organizmov v svetovnem merilu
  • Mi spodbujamo Združene Narode, da naročijo UNEP-u oceno znanstvenih dokazov in ocenijo alternativne standarde izpostavljenosti in  praks, tako da se bistveno zmanjša izpostavljenost človeka sevanjem neioniziranih elektromagnetnih polj
  • Opomba: Poziv je bil prvotno podan 11. maja 2015

IZJAVA ZA JAVNOST

PETICIJA MEDNARODNIH ZNANSTVENIKOV ZDRUŽENIM NARODOM ZA ZAŠČITO LJUDI IN PROSTOŽIVEČIH RASTLIN IN ŽIVALI PRED SEVANJI ELEKTROMAGNETNIH POLJ IN BREZŽIČNO TEHNOLOGIJO
New York NY, 11. maj 2015

Danes je Združenim Narodom podalo Poziv 190 znanstvenikov iz 39 držav, z zahtevo,  da Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO) sprejme bolj varne smernice za izpostavljenost sevanjem neionizirnih elektromagnetnih polj, zaradi vse večje izpostavljenosti sevanjem iz različnih virov. Peticija, ki se imenuje Poziv Mednarodnih EMP Znanstvenikov, poziva Združene Narode in njihove organizacije, da spodbujajo preventivne varnostne mere in naredijo oceno vpliva na okolje ter da Svetovna Zdravstvena Organizacija izobražuje javnost o zdravstvenih tveganjih, zlasti za otroke in nosečnice ter da Program Združenih Narodov (UNEP) oceni potencialen vpliv sevanj elektromagnetnih polj na vse izpostavljene organizme.  

EMF je splošni pojem, ki vsebuje frekvence v elektromagnetnem spektru. Elektromagnetna polja nastajajo v radio frekvenčnih pasovih (RF/EMF) zaradi priljubljenih brezžičnih naprav, kot so prenosni telefoni, brezžični telefoni, monitorji za dojenčke (mobilne varuške), računalniška oprema, Wi-Fi, stolpi mobilne telefonije in antene, oddajniki za radio in televizijo,  brezžični pametni števci ipd.  Elektromagnetna polja (EMF) emitirajo tudi električne naprave, električno omrežje in daljnovodi in sicer v ekstremno nizkem frekvenčnem pasu (ELF/EMF). Elektromagnetna polja na srednjih frekvencah (IF) oddajajo elektronske naprave, ki ustvarjajo visoko frekvenčna valovanja v električnem omrežju (umazana elektrika). Nekateri električni tokovi tečejo vzdolž površine planeta in znanstveniki so ugotovili, da imajo vpliv na zdravje živine in kmetov. Dejansko je ogrožena vsa narava; ljudje in živali, kakor tudi drevesa in druge rastline. Vsi Podpisniki Poziva Mednarodnih EMP Znanstvenikov so objavili študije o bioloških ali zdravstvenih učinkih sevanja EMP v strokovno preverjenih publikacijah. Teža vseh teh študij močno podpira večjo previdnost. 

Neionizirna elektromagnetna polja so najhitreje rastoča oblika okoljskega onesnaženja. Številne znanstvene študije so ugotovile, da elektromagnetna polja prizadenejo žive organizme na nivojih, ki so daleč pod pragom mednarodnih smernic za izpostavljenost, ki je jih sprejela večina industrijskih držav.  Zdaj je neskladnost glede tega na nivoju Svetovne Zdravstvene Organizacije (WHO). Na eni strani WHO sprejema priporočilo svoje mednarodne agencije za raziskave o raku ( International Agency for Research on Cancer -IARC), ki je klasificirala ekstremno nizka elektromagnetna sevanja (ELF/EMF) in radiofrekvenčna sevanja (RF/EMF) kot Skupino 2B Verjetnih Kancerogenov. Po drugi strani pa WHO v direktnem nasprotju s temi priporočili, priporoča sprejem smernic the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’s -ICNIRP, kot standarde za izpostavljenost.  Te smernice, ki sta jih razvili dve samo-oklicani neodvisni industrijski skupini, že dolgo časa kritizirajo na podlagi novejših znanstvenih ugotovitev,  kot premalo varne.  ICNIRP smernice postavljajo standarde za prag izpostavljenosti močnemu, a kratkoročnemu toplotnemu segrevanju tkiv in niso primerne za dolgoročne kronične izpostavljenosti šibkim EM poljem, ki jih izkušamo v tem času. Poleg tega ICNIRP standardi upoštevajo le zdravje ljudi, medtem kot ni nobenih standardov za naravno okolje. Glede na veliko število objavljenih raziskav, zdaj mnogi znanstveniki, zdravniki, inženirji in uradniki v javnem zdravstvu pozivajo k spremembi  IARC klasifikacije EMF v Skupino 2A Verjetnih Kancerogenov.  Današnji Poziv Mednarodnih EMF Znanstvenikov kliče Svetovno Zdravstveno Organizacijo, da spozna nujnost tega in spremeni svoja stališča.   

Glede na objavljene raziskave, učinki šibkih elektromagnetnih polj obsegajo: povečano tveganje za raka, celični stres, nastajanje prostih radikalov, povečano propustnost možganske krvne pregrade in genetske poškodbe. Drugi potencialni učinki so zmanjšanje sposobnosti učenja in spomina, nevrološke motnje, neravnovesje živčnih prenašalcev, učinki na repoduktivni sistem in splošen negativen učinek na počutje.Vse več je tudi dokazov o škodljivih učinkih na rastline in živali. Poziv zaradi tega kliče vse države članice Združenih Narodov da:

- pred EMF zavarujejo otroke in nosečnice

- sprejmejo bolj varne standarde EMF

- spodbujajo proizvajalce, da razvijajo bolj varne tehnologije

- zahtevajo od elektro gospodarstva, da vzdržuje primerno kvaliteto intezitete toka in pravilno postavitev električnega omrežja, da bi se čim bolj zmanjšala škodljiva sevanja EMP

- da obvestijo javnost o potencialnih zdravstvenih tveganjih in poučijo ljudi, kako zmanjšati tveganja

- da šolajo zdravnike za diagnosticiranje in zdravljenje bolnikov z elektromagnetno občutljivostjo

- da financirajo šolanja in raziskave o EMP, ki so neodvisne od industrije ter da obvežejo industrijo v sodelovanje z znanstveniki

- da zagotovijo varna področja brez elektromagnetnega sevanja

- da opogumijo medije v razkrinkanje finančnih povezav strokovnjakov z industrijo, kadar le ti navajajo stališča industrije glede varnosti tehnologij, ki oddajajo elektromagnetna polja

Elizabeth Kelley, MA, ki usmerja  the Appeal Committee, je povedala: "Moramo najti rešitve, ki dajejo največji pomen zaščiti ljudi in planeta in ne mogočnim ekonomskim silam, ki poganjajo nove tehnologije brez misli na biologijo. Lahko imamo oboje: inovacije in varnost javnega zdravja, če obstaja politična volja za to. To presega meje držav. WHO in UNEP sta najbolj primerni organizaciji na svetu, da državam dajo to priporočilo. ". 

IZJAVA SVETOVALCEV POZIVA MEDNARODNIH EMF ZNANSTVENIKOV 18. AVGUST 2017

Poleg tehnološkega napredka, ki je spremenil elektro in telekomunikacijsko industrijo v zadnjih desetletjih, smo zdaj priča uvajanju nove infrastrukture - pete generacije (5G) brezžične širokopasovne povezave in interneta Stvari, ki obeta globalno povezan svet. Nekateri deli omrežja 5G bodo delovali na veliko višjih frekvencah kot prej, v milimeterskem delu EM spektra. Ta nova infrastruktura bo z množico mikro senzorjev (oddajnikov in sezorjev) nizke moči oddajala EM transmisije v okolje. 

Obstajajo znanstveni dokazi, ki povzročajo zaskrbljenost med neodvisnimi znanstveniki, da bo ta nova infrastruktura, poleg že obstoječe elektro in brezžične infrastrukture, povzročila več škode človeštvu in naravi. Ljudje, ki trpijo zaradi električne občutljivosti, se soočajo z realnostjo, da se nimajo kam umakniti pred tveganji EMF sevanj. 

Nova publikacija U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights, ki je bila izdana junija 2017, ugotavlja, da so načela človekovih pravic v gospodarstvu pomemben aspekt pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja OZN ( U.N’s Sustainable Development Goals). Ta načela pomenijo, da se komercialni posli in investicije ne morejo izvajati na škodo človekovih pravic, ki temeljijo na treh stebrih: Varovanje- Spoštovanje - Zdravljenje. Sedanja praksa uvajanja novih tehnologij krši ta načela, saj ne temelji na raziskavah, ki bi dokazale, da ne bo škodljivih posledic na zdravje.

Mi priporočamo, da se v skladu s Smernicami OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights) - ki so Varuj, Spoštuj in Zdravi, 5G tehnologije morajo ovrednotiti na podlagi neodvisnih zdravstvenih in varnostnih ocen, preden začnejo delovati. 

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1312/SMERNICE_OZN_za_spostovanje_clovekovih_pravic_v_gospodarstvu.pdf

We recommend that, in keeping with the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights, to “Protect, Respect and Remedy", 5G technologies must be subjected to an independent health and safety assessment before they are launched.

Vabimo vas, da si ogledate tri minutni video pokojnega dr. Martin Blank-a (1933-2018), ki je Poziv oznanil javnosti. Dr. Blank je imel več kot 30 let izkušenj na področju raziskav o elektromagnetnih poljih na Columbia Univerity in bil je predsednik Bioelectromagnetics Society. Dr. Blank v posnetku s svojimi besedami razloži globino globalne krize javnega zdravja, s katero se soočamo sedaj zaradi naraščajočega okoljskega onesnaženja, ki jo povzročajo elektro in brezžične infrastrukture s pomočjo množice virov elektromagnetnega sevanja. 

Video posnetek si lahko ogledate na naslovu: https://emfscientist.org

Transkripcija govora dr. Martina Blanka

Predstavitev Poziva United Nations EMF Appeal, ki ga je Združenim Narodom izročil doktor znanosti Martin Blank phD, Department of  Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University

Tukaj sem z motečimi novicami o naših priljubljenih napravah: prenosnih telefonih, tablicah, Wi-Fi itd...Če povem naravnost, te naprave škodujejo živim celicam v naših telesih in mnoge izmed nas prezgodaj ubijejo. Jaz sem dr. Martin Blank, iz Oddelka za fiziologijo in celično biofiziko na Columbia University. To zelo skrbi mene in več kot 160 mojih sodelavcev, ki danes Združenim Narodom predajamo to peticijo z zahtevo, da se posvetijo temu problemu.

Mi smo znanstveniki in inženirji in jaz sem tukaj, da vam povem, da smo ustvarili nekaj, kar nam škoduje in uhaja izpod nadzora. V našem okolju je bilo zelo malo elektromagnetnega sevanja, preden je Edison izumil žarnico. Današnji nivoji sevanj so mnogo krat večji od naravnega sevanja ozadja in hitro naraščajo zaradi vseh novih naprav, ki oddajajo to sevanje.

Tako imamo mnogi med nami prav zdaj v žepu celični telefon. Ena študija je pokazala, da se je ob širjenju uporabe mobilnih telefonov, pojavnost usodnega raka možganov med mladimi povečala za več kot trikrat. Mi postavljamo antene za mobilno telefonijo na stanovanjske zgradbe in na vrh bolnišnic, kjer se ljudje poskušajo zdraviti. Brezžični pametni števci in bazne postaje mobilne telefonije žarčijo našo sosesko s sevanjem. Še posebej zastrašujoče je, da sevanje infrastrukture in tehnologij telekomunikacij in elektro-gospodarstva poškoduje DNK - genetski material v naših celicah. Mnogim biologom je jasno, da to prispeva k porastu rakavih obolenj. Prihodnje generacije - NAŠI OTROCI - SO OGROŽENI.

Teh biologov in znanstvenikov ne poslušajo v komitejih, ki postavljajo standarde za varnost. BIOLOŠKA dejstva prezrejo in posledica tega je, da so varnostne meje mnogo previsoko postavljene. NE VARUJEJO. Več varnosti bomo verjetno imeli, če bomo razkrinkali morebitne konflikte interesov med regulatorji in industrijo. Vse večja izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju je GLOBALNI problem. Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO) in mednarodne agencije za standarde  ne delujejo v interesu varovanja javnega zdravja in dobrega počutja ljudi. Mednarodne smernice za izpostavljenost elektromagnetnim poljem se morajo okrepiti tako, da odsevajo realnost vpliva EM sevanja na naša telesa in še posebej na genetski material (DNK). 

Čeprav smo še vedno sredi velikih tehnoloških sprememb, smo veliko prepozni pri preprečevanju škodljivih bioloških in zdravstvenih učinkov. V resnici smo mi vsi del velikega biološkega eksperimenta, brez našega informiranega soglasja. Da bi zavarovali naše otroke, sebe in naš eko-sistem, moramo zmanjšati izpostavljenost s sprejemom bolj varovalnih smernic. In zato danes znanstveniki iz vsega sveta izročamo Poziv Organizaciji Združenih Narodov, državam članicam OZN in Svetovni Zdravstveni Organizaciji (WHO), da zagotovijo ukrepe za reševanje vse večje krize javnega zdravja.  

 

Transkripcija govora dr. Blanka v pdf obliki je na naslovu: https://emfscientist.org/images/docs/Script-Introduction_to_the_United_Nations_EMF_Appeal_Delivered_by_Martin_Blank.pdf

 ♦

The National Toxicology Program (NTP) je zaključil v dveh končnih poročilih, objavljenih 1. novembra 2018, da je jasno dokazano, da so moške podgane uzpostavljene visokim nivojem radio-rekvenčnega sevanja (RFR), kot jih uporabljajo 2G in 3G mobilni telefoni, razvili kancerogene tumorje v srcu. Je tudi nekaj omejenih dokazov o tumorjih v možganih in nadledvičnih žlezah pri izpostavljenih moških podganah. Več o NTP študiji je na naslovu:

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/492794/ntp-studija-radiofrekvencnega-sevanja-mobilnih-telefonov

https://www.emfscientist.org/index.php/science-policy/emf-science-and-related-policy-developments

The International EMF Scientist Appeal serves as a credible and influential voice from EMF (electromagnetic field) scientists who are urgently calling upon the United Nations and its sub-organizations, the WHO and UNEP, and all U.N. Member States, for greater health protection on EMF exposure.

  Press Release announcing International EMF Scientist Appeal (May 11, 2015)

https://www.emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Press_Release_5-1-2015.pdf

 To read the Appeal and the list of signatories, go to EMFscientist.org.

How 5G will change your smartphone, and your life in 2019 - YouTube

Imagine playing a co-op shooter like Fortnite Battle Royale or PUB-G on a VR headset… in real-time, with zero lag… all through your phone, while travelling i...

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
5G Network
1
Aug 30, 2019
https://www.youtube.com/watch?

NEVARNOSTI ELEKTROSMOGA APEL ZNANSTVENIKOV - YouTube

ELEKTROSMOG - VELIKA NEVARNOST ZA NAŠE ZDRAVJE in DOBRO POČUTJE TV show producer Camilla Rees KAJ SE DOGAJA Z NAŠIM ZDRA
#6
5G Network
0
Aug 21, 2019
Antonio Guterres, Generalni Sekretar Organizacije Združenih Narodov : Ni mi znano, kakšno nevarnost predstavljajo brezžične naprave in oddajniki. Tudi sam sem jih postavil na svojo hišo. To je izjavil po tem, ko mu je nevarnosti brezžičnega sevanja predstavila Claire Edwards, Editor and Trainer in Intercultural Writing (United Nations 1999- 2017) Guterres je to povedal kljub temu, da je fizik in inženir elektrotehnike, ki je nekoč predaval o telekomunikacijskih signalih.
https://www.youtube.com/watch?v=9bardNO_Ryk

UN Secretary General Confesses Ignorance on Known 5G Dangers - YouTube

The first eight months of WWII with no fighting was called The Phoney War. Using millimetre waves as a fifth-generation
#5
5G Network
0
Aug 09, 2019
"Podpisani znanstveniki za elektromagnetna sevanja priporočamo, da se v skladu s Smernicami OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights) - ki so Varuj, Spoštuj in Zdravi, 5G tehnologije morajo ovrednotiti na podlagi neodvisnih zdravstvenih in varnostnih ocen, preden začnejo delovati."
#4
5G Network
3
Aug 08, 2019
Ne- ionizirana elektromagnetna polja so najhitreje rastoča oblika okoljskega onesnaženja. Številne znanstvene študije so ugotovile, da elektromagnetna polja prizadenejo žive organizme na nivojih, ki so daleč pod pragom mednarodnih smernic za izpostavljenost, ki je jih sprejela večina industrijskih držav.
https://emfscientist.org/

EMFscientist.org - Home

EMFscientist.org is dedicated to the International Electromagnetic Field Scientist Appeal. submitted to the United Natio
#3
5G Network
5G Network
Objavil/a 2019-08-08 05:28:42 (Aug 08, 2019)
Novejša objava
How 5G will change your smartphone, and your life in 2019 - YouTube

Imagine playing a co-op shooter like Fortnite Battle Royale or PUB-G on a VR headset… in real-time, with zero lag… all through your phone, while travelling i...

The Dangers of the 5G Wireless network. - YouTube

The dangers of WiFi, Mobile phones, smart devices and the new 5G network.

EMFscientist.org - Home

EMFscientist.org is dedicated to the International Electromagnetic Field Scientist Appeal. submitted to the United Nations on May 11, 2015

ZADNJE OBJAVE
Odgovor g.Rudija Medveda- ministra za javno upravo na vprašanje ZSKS
Nevarnosti pete generacije 5G dr. Beverly Rubik
OSTRO OPOZORILNO PISMO MINISTRU NA MZ - ALEŠU ŠABEDRU IN DRUGIM
Odgovor Ministru za zdravje Alešu Šabedru v zvezi z vprašanjem Aleksandra Reberška o 5G
Pismo dr. Yaela Steina o smernicah EM spektra 5G
Poslansko vprašanje Aleksandra Reberška iz NSi v zvezi s 5G
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
december 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj