Preberite si, kaj moramo narediti, da bomo odločali na "Družinskem referendumu"!

Pot do referenduma po korakih:

1.    Do 10. 3. vložitev pobude za referendum v Državni zbor, ki jo podpre najmanj 2.500 ljudi s svojimi podatki in podpisi. Teh podpisov ni treba overiti na upravni enoti. -       IZVEDENO

2.    Predsednik Državnega zbora je določil ponedeljek 23. 3. 2015 za začetek 35 dnevnega roka za zbiranje overjenih podpisov na upravnih enotah in krajevnih uradih.

3.    Ko bo Koalicija za otroke gre! zbrala več kot 40.000 podpisov v fizični obliki bo najkasneje en teden po preteku 35 dnevnega roka, podpise vložila v Državni zbor.

4.    V Državnem zboru bodo podpise prešteli; Državni zbor pa mora odločati o razpisu referenduma v roku sedmih dni od vložitve zahteve, če bi bili upoštevani skrajni roki.

5.    Državni zbor lahko takrat referendum razpiše ali pa zavrne razpis, iz razlogov, ki so bili sprejeti z zadnjimi spremembami ustave v začetku leta 2013.

6.    Če referendum razpiše, ga mora z navadno večino razpisati najmanj 30 dni in največ 45 dni pred glasovanjem. Če hoče Državni zbor razpisati referendum čez več kot 45 dni je za to potrebna dvotretjinska večina.

7.    Če Državni zbor odloči, da ne bo razpisal referenduma, sprejme o tem sklep, v katerem je določen rok, v katerem lahko pobudnik referenduma zahteva ustavno presojo take odločitve. V primeru, da Ustavno sodišče odloči, da je referendum dopusten in razveljavi sklep Državnega zbora, mora Državni zbor v enem tednu po prejemu odločitve ustavnega sodišča razpisati referendum.

Koalicija za otroke gre!

Pot do referenduma v 7 korakih! | 24KUL.si

Preberite si, kaj moramo narediti, da bomo odločali na "Družinskem referendumu"! Pot do referenduma po korakih: 1.    Do 10. 3. vložitev pobude za referendum v Državni zbor, ki jo podpre najmanj 2.500 ljudi s svojimi podatki in podpisi. Teh podpisov…