Vede Peruna

OddajRadmila Čučak, dne 2017-10-05 ob 18:21:20

Arijevske Vede Peruna (Santia) so najstarejši zapisi na svetu na ploščah iz nerjaveče plemenite kovine. Vede Peruna so kronologija, v kateri so najstarejši zapisi stari 40.000 let. Ohranili so jih varuhi Ved v Rusiji. Beseda VEDE izhaja iz slovenske besede *vedeti*. Zapisane so v pra pisavi imenovani H*Arijske Rune, iz katerih sta se pozneje v Indiji razvili pisavi Devangari in Sanskrt, v Evropi pa Rune. Ta svečeniška vedska simbolna pisava je najdena tudi v Vinči v Srbiji.

Santia Veda Peruna ima 324 plošč z zapisi, ki štejejo 186.624 H.Arijskih Run. Te Rune niso črke ali hieroglifi, temveč so svete podobe, ki hranijo ogromno količino informacij in delujejo na našo duševnost.

Vede Peruna opisujejo pozabljeno zgodovino, dogodke, ki so se zgodili po uničenju celine na severnem tečaju pred približno 100.000 leti. Ta celina se je imenovala Da*Aria, znana pa je tudi kot Hyperborea, Avalon, sveta gora Meru v indijski literaturi ali Thule. 

Te Vede imenujejo naše Sonce z imenom Jarilo, Zemljo imenujejo Midgard, planet Mars pa imenujejo Arej. Iz te besede je nastala grška beseda Ares (latinsko Mars). Omenjajo tudi planet Deja, ki je bil uničen in je danes pas asteroidov med Marsom in Jupitrom. V Vedah Peruna je zapisan izvor ras na našem planetu po naslednji kronologiji:

- pred 460.000 leti je prišla rasa Da*Aria, ki je imela sive oči in je nekoč živela na planetu Rai (= Raj.ski Vrt), ki kroži okoli zvezde Tara v ozvezdju Mali Voz

 

- pred 270.000 leti je prišla rasa H*Aria, ki je imela zelene oči in je nekoč živela na planetu Troara, ki kroži okoli zvezde Rada v ozvezdju Orion

* * *

Orionov pas 

fotografija Davide de Martin wikipedia

* * *

- pred 212.000 leti je prišla rasa Svjato-Rusi, ki je imela modre oči in je nekoč živela na planetu Ruta, ki kroži okoli zvezde Arkoln v ozvezdju Veliki Voz. Beseda *svjato* pomeni *sveti*

Ozvezdje Veliki Voz (Ursa Major) v Hinduizmu imenovano Sedem modrecev- Rishijev, sveto ozvezdje Shive

fotografija wikipedia  Till Credner  AlltheSky.com

* * *

- Pred 184.000 leti je prišla rasa Raseni (Etruščani), ki je imela rjave oči in je nekoč živela na planetu Ingard, ki kroži okoli zvezde Dashd-Bog v ozvezdju Leva

 * * *

Zemlja pa naj bi bila prvič naseljena pred 1.5 milijarde let. 

Michael A. Cremo, avtor  uspešnice Prikrita zgodovina človeštva, je zapisal: V zadnjih desetletjih so južnoafriški rudarji naleteli na stotine kovinskih krogel z utori, izdolbenimi v višini ekvatorja. Ena od najdenih krogel ima celo tri take vzporedne utore.  Roelf Marx, kurator, muzeja Klerksdorp v južni Afriki, je o kroglah pisal leta 1984: “Krogle so bile najdene v pirofilitu,ki ga kopljejo v bližini mesteca Ottosdal ‘ v zahodnem Transvaalu. Pirofilit je precej mehka sekundarna kamnina, ki se je oblikovala tekom sedimentacije pred približno 2,8 milijarde let. ” Za nastanek teh krogel, ki so očitno človeški artefakt, še nihče ni ponudil zadovoljive razlage.

Rasa ljudi z imenom Da*Aria je živela na severnem tečaju v deželi Da*aria, kjer je bilo mesto As*Gard na sveti gori Meru (Hyperborea). Ime mesta As*Gard pomeni mesto rase Asa, oziroma *grad* v katerem živi R.ASA.

Vede Peruna pišejo, da je Zemlja nekoč imela tri lune:

- Luna Lelja z orbito kroženja 7 dni

- Luna Fata (grško: Phaeton) z orbito kroženja 13 dni

- Luna Mesec z orbito 29.5 dni

Tudi znanstveniki NASA menijo, da je Zemlja nekoč imela tri Lune na t.i. Lagrangian točki, kjer gravitacija Zemlje lahko ohranja lune v stabilni orbiti. Pri oblikovanju Lune so lahko manjši deli ostali v tej orbiti. Znanstvenika Lissaauer in Chambers iz NASA centra menita, da je Zemlja nekoč imela tri Lune, nato pa je dve Luni gravitacijska sila planetov vrgla iz orbite, tako da sta odleteli proč ali pa sta padli na Zemljo. (več o tem v komentarju št. 16).

Planetarna znanstvenika Martin Jutzi in Erik Asphaugh iz University of California, Santa Cruz, menita da je zemlja imela dve Luni in da je ena padla na sedanji Mesec. S tem naj bi pojasnila, zakaj ima Luna drugačno površino na strani, ki jo kaže Zemlji, kakor na temni strani. (video o tem je v komentarju št 17)

***   ***   ***

V Vedah Peruna je zapisano, da so prišli iz vesolja sovražniki s sivo kožo, bio roboti, ki so danes znani z imenom Sivi (Greys). Živijo v temnem astralnem svetu. Naredili so svoje baze na luni Lelji, ki je bila najbližje Zemlji in želeli so uničiti Zemljo in ljudi na njej.

To je preprečil vodja bojevnikov Tarch Dashd.bog iz rase Raseni. A na žalost je zato moral uničiti luno Leljo, na kateri so bile baze sovražnikov. Posledica je bila uničenje celine Da-aria (Hyperboreje ali Avalona) na severnem tečaju. Modrec z imenom Spas (= spasitelj = rešitelj), svečenica Eda ter nekaj drugih modrecev so to predvideli in so se začeli z ljudstvom Da-Aria seliti iz severnega tečaja v današnjo Sibirijo, 16 let pred uničenjem lune Lelje. S tem se je začelo šrijenje rase Asa (=R*asa).  

* * *

Zemljevid celine Da.Aria na severnem tečaju (Hyperborea, Meru, Thule, Avalon)

* * *

Rasa Asa (Da*Arijska rasa) je v Sibiriji ustanovila mesto Asgard Irinski pred približno 100.000 leti, ob sotočju rek Om in Irin. Ime mesta Asgard pomeni *grad ljudstva r.Asa*. Od tam so se razširili v Evropo (Asgard Svito-rodski, to ime pomeni: grad svetega rodu r.Asa), V Malo Azijo in severno Afriko (Asgard Sogdinski) ter v današjo Ameriko (Antlan, dežela znana pod imenom Atlantida).

* * *

Danes obstaja Kraljevina Asgardia, ki jo je ustanovil ruski bogataš Igor Ashurbeyli. Teritorij ima na mini satelitu v orbiti Zemlje, prijavljenih prebivalcev pa ima že več kot 1 milijon, nekaj tudi iz Slovenije. Ime tehnokratske Kraljevine Asgard izhaja iz Ved Peruna. Več o tem je v komentarju št 22 in 23. 

* * *

Pred 40.000 leti je današjo Sibirjo obiskal gromovnik Perun, ki je prinesel novice o ozvezdjih, iz katerih so prišle rase na Zemlji. Navzoč je bil tudi bojevnik Odin iz ljudstva H.Aria. Po Perunovem obisku je dolgo tisočletij vladala harmonija, vse dokler Atlanti niso želeli imeti oblasti nad celotno Zemljo.

* * * 

Perun - 

fotografija  Perunova straža  wikipedia

* * *

Atlanti so v spopadih  uničili luno Fato (grško Phaeton) leta 11.000 p.n.št. Ko je del lune Fate padel na Zemljo v Pacifik, je nastal drugi Veliki Potop, v Bibliji opisan kot Potop Noeta. (prvi potop je bil ob uničenju Hyperboreje pred približno 100.000 leti). Preživeli Atlanti so se rešili v Egipt, imenovan dežela Ta Kemi ali Kemet (Khem). Takrat so ljudje začeli jesti meso, ker sta bila sadje in voda onesnaženi. 

Nato je ljudstvo Veliki Zmaj (Kitajci) napadlo Veliko R*aso. Imenovali so jih Ahrimani. (V Perzijski sveti knjigi Avesta je Ahriman duh uničevanja op. p.). Bitke so bile zelo hude, ker je bilo Ahrimanov (Kitajcev) več. Ko so dosegli premirje, je bil to tako pomemben dogodek, da so od takrat začeli novo štetje časa. To se je zgodilo v templju Zvezda dne 22. 09. pred 7526 leti. To je starodavni Arijevski Vedski koledar, ki je najstarejši na svetu. Ohranil se je v Rusiji in Srbiji. (op.prev: v Srbiji je bil v uporabi do leta 1580, po tem pa je začel izgubljati veljavo. Dušanov Zakonik iz leta 1349 uporablja ta stari koledar. Srbski koledar šteje leta 2017 letnico 7.526)

https://galaksijanova.rs/srecna-nova-7526/

*

Ahrimani (Kitajci) so se po premirju vrnili domov, meja med njimi in Slovansko Arijevskim kraljestvom pa je bila tam, kjer je danes Kitajski zid. Na Kitajskem je najdeno veliko piramid, ki jih je prav tako zgradila Arijsko Slovanska R.Asa. Starejše piramide so bolj dovršene, kakor poznejše, ki so jih gradili Kitajci.

* * * 

Obredne glave - Lepenski Vir (9.500-5.500 p.n. št) - Srbija

Največja in najstarejša piramida pa je v današnji Bosni in Hercegovini (Visoko), kjer je piramida Sonca stara 25.000 let. Na teh področjih je bila pozneje, po Velikem Potopu leta 10.500 p.n.št prva civilizacija Lepenskega Vira (9.500 - 5.500 p.n.št), Starčevska kultura ( 5.300-4.400 p.n.št) in Vinče (5.500-3.200) v Srbiji, ki je zibelka evropske civilizacije.

* * *

Vinča - najstarejši zapisi na svetu iz leta 5.500 p.n. št. 

* * * 

Abeceda Vinče je ta najstarejša Vedska Runska pisava in današnja srbska cirilica ima 22 črk, ki so Arijske Rune iz Vinče. Iz te pisave se je razvil sumerski klinopis, egipčanski hieroglifi, feničanska, hebrejska, minojska linear A in sanskrt pisava. Da je pisna kultura Vinče starejša od Mezopotamske, so sprejeli tudi znanstveniki na mednarodnem kongresu v Novem Sadu leta 2004 (kongres je bil posvečen kulturi in pisavi Vinče). Obstaja okoli 800 predmetov z zapisi run Vinče.

* * *

* * *

Peter Amalietti je v knjigi Prababica sanskrta zapisal: Kultura, ki smo jo najprej spoznali kot vinčansko, je vsaj dva tisoč leta starejša od sumerske, ki je nastala okrog leta 3.100 pred našim štetjem. Danes tudi zgodovinska veda (ne sicer slovenska) priznava, da je vinčanska kultura tudi prva na svetu in pred vsemi drugimi razvila pisavo.

***   ***   ***

Ivan Tomažič je povedal:

"Ni niti enega zgodovinskega vira, ki bi govoril o dozdevnem prihodu Slovencev  (op. ali Srbov) na današnje ozemlje ob koncu 6. stoletja."

Vse se je začelo z neko domnevo Enija Silvija Piccolominija (poznejshega papezha Pija II.), ki je v 15. stoletju napisal v knjigi »De Europa«, da so Slovani morda prišli nekdaj v Evropo iz Azije.

Njegovo misel je povzel dunajski zgodovinar Wolfgang Lazius in v knjigi »De gentium aliquot migrationibus« (Nekaj o selitvah ljudstev), ki je izšla leta 1600 v Frankfurtu, uvedel pojem preseljevanja narodov. 

S tem se je zachela širiti teorija o preseljevanju narodov, ki so jo nemški zgodovinarji izrabili, da bi dokazali prvobitno navzočnost nemškega naroda in torej njegovo lastninsko pravico do srednjeevropskega prostora. 

To teorijo je v 19. stoletju začela politično agresivno razvijati berlinska univerza pod vodstvom arheologa Gustava Kossinne. Njen namen je bil dokazati, da Slovani nimajo na tem ozemlju domovinske pravice, ker jih pred Nemci ni bilo. Zato tudi ne more biti njihova lužiška kultura in še manj kultura žarnih grobišč.

Vir: Ivan Tomažič  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp123/ivato123/slove123.htm

https://www.youtube.com/watch?v=lljazDR4CZI&feature=share&fbclid=IwAR2Ubg1ah-CDoc6GC56wCMTyMqesm9LSLdVa_6Oj9GyK7FSTy8qkBk6X790

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JNev2qKMDnY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=g9ygpE-ToY0

Sergej Sal: https://www.youtube.com/watch?v=w2Xyzh0s35Y

Opis ni na voljo

https://www.academia.edu/20432967/Nikolaj_Levasov_Rusija_u_Zakrivljenim_Ogledalima

*

Prof dr. Boris Dimitrijevič o slovanskih vedah in treh lunah okoli Zemlje (57 min.) https://www.youtube.com/watch?v=e0MNxBjKXEI&feature=share&fbclid=IwAR2gMKOWsBuxvKZ6rdaZm8G-6j4luuOjGdyyOfTwJEqFgFKphYsKJpiybx0

*

https://wandstore.ru/longevity-en?fbclid=IwAR3k27TFOja5K3YmtINjezLcZpbi9IRhC3JZDEvlOvBeR_DAil51Yk_creQ

*

Pane Andov o civilizaciji Atlantide, Velikem Potopu  in ET rasah dec. 2020 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=spjueu0gyok&fbclid=IwAR0h0YA6VmMCjpqPaWqPldqHrexkCPzyj1MYuZwctHi-OHcDqzhqSiz2sls

*

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Radmila Čučak
0
Jul 15, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=vX86DhQ1pog&feature=share&fbclid=IwAR1MMeYHRAEuiHUoCc9JHRkdJvISSXpKW2kXDOKcNalvvyclq-5Qmg8RflQ

DREVNOVANJE: Razotkriveni motivi stvaranja Albanije i albanske nacije! (15.7.2020.) - YouTube

Kako i zasto je nastala Albanije i odakle su im koreni pogledajte u emisiji. -------------------------------------------
#24
Radmila Čučak
1
Jul 11, 2019
Tudi v Sloveniji je nekaj državljanov Kraljevine Asgardia, kot kaže zemljevid na njihovi spletni strani:

- Ljubljana 3
- Maribor 2

Največ v EU pa jih je iz severne Italije. Tudi Hrvatom je pri srcu vesoljska kraljevina:

- Zagreb 26
- Pula, Rijeka, Zadar, Split: 16

Kaj imajo od tega, ne vem :D

https://asgardia.space/en/

Asgardia - The Space Nation

Asgardia is the prototype of a free and unrestricted society which holds knowledge, intell
#23
Radmila Čučak
1
Jul 11, 2019
Danes sem izvedela za Kraljevino Asgardio, ki jo je ustanovil ruski bogataš Igor Ashurbeyli. Teritorij ima na mini satelitu v orbiti Zemlje, prijavljenih prebivalcev pa ima že več kot 1 milijon :-o

Ime tehnokratske Kraljevine Asgard izhaja iz Ved Peruna, kjer je zapisano, da je rasa ljudi z imenom Da*Aria je živela na severnem tečaju v deželi Da*aria, kjer je bilo mesto As*Gard na sveti gori Meru (Hyperborea).

več o tem je v videu

https://www.youtube.com/watch?v=U--kCksFWEg
#22
Radmila Čučak
3
Jan 28, 2019
Veda Slovanov- bolgarske predkrščanske narodne pesmi slavijo indijske bogove Višnuja, Krišno in Šivo

Kako to razložiti?

O dragi Gospod Višnu
molim se Tebi
Ti si moje edino zatočišče

Orfej je ponižno molil
in Gospod Višnu ga je slišal

Višnu je milostno izpolnil želje Orfeja in vzel ga je v palače na nebu

***

Ime Višnuja se v pesmih omenja sto krat in vedno je opisan kot Vsevišnji Gospod. Obstajajo tudi druge bolgarske narodne pesmi, ki slavijo Šivo, Krišno, Durgo ženo Šive, Surjo boga Sonca, Agnija božanstvo ognja itd

https://atma.hr/visnu-siva-krisna-bogovi-iz-bugarske/?fbclid=IwAR2M_NG_EjwjO61svXZAmhkszExD3IuqvThfr4sXGTuodBxPdM6m-8mzfDA

Višnu, Šiva, Krišna - bogovi iz... Bugarske!?

Pročitajte neke od pjesama iz Slavenskih Veda (bugarskih narodnih, prethistorijskih i pretkršćanskih pjesama) koje slave
#21
abram1b2 Cej
1
Dec 01, 2018
Radmila !
Imaš prav kolektivno nezavedno je nujno tudi individualizirano,kot akumuliran brezčasen genski spomin-vrednost. Sanje,da je bila luna bliže Zemlji niso nujno napačne.Brezčasen individualno akumuliran genski spomin. naše vrste,se ti je prebudil v frekvenci spanja in ti posredioval to informacijo.Sam ti popolnoma verjamem in mi ni čudno.Lp :)** P.S Ne pozabi upoštevati brezčasje akumuliranega genskega spomina naše vrste..... in edino dimenzijo/ ciklični tokokrog/ časa -večno sedaj.Kar je bilo,še bo in kar še bo,je že bilo .:)***
#20
Radmila Čučak
1
Dec 01, 2018
Abram.....hvala za komentar.....glede števila Lun ne vem..... stari zapisi pravijo, da jih je bilo več, sedaj pa tako menijo tudi znanstveniki NASA centra in Univerze v Kaliforniji

Mislim pa, da je bila Luna nekoč v davni preteklosti morda bližje Zemlji....nekoč sem sanjala, da je na nebu zelo zelo velika Luna, kot da bi bila zelo blizu Zemlje.......mogoče je to pra-spomin iz kolektivno nezavednega :))
#19
abram1b2 Cej
1
Dec 01, 2018
Radmila:)*
Glede datuma najstarejšega zapisa iz Vinče se strinjam Takrat se je neandertalec že preobrazil nazaj v homosapiensa. in nastale so prve države.Še vedno trdim,da so najstarejše civilizacije sedanjega 28ooo letnega vala nastale v zelem pasu 30 stopinj Severne in Južne zemljepisne širine. Glede zemeljskih lun nisem prepričan,kot ne zagovarjam trditev,da sta Merkur in Venera planeta,po meni sta samo naravna satelita naše zvezde Sonca.Asteroidni pas osončja je notranji stator osončja ,kamor se veže osrednja os osončja Sonce -Jupiter in vsi planeti-rotor Zunanji stator Kuipirjev pas Osončja-tako je možna sloh samorotacija osončja.. .
Sateliti so vezani na matične planete. Dve luni Zemlje, bi s svojimi izgubljenimi EM vezmi z Zemljo posledično povzročile dobesdno razpad EM vezi Osončja.Dopuščam pa možnost,da je obstajal star planet Zemlja s tremi ali dvema satelitoma v prejšnjem 15 milijednem ciklu našega Osončja pred sedanjim. Teološka ////veda o Logosu.večno sedanji vesoljni samobitnosti/// civilizacijska zapuščina je brezčasna,zato se lahko pojavljajo zapisi in zgodbe,miti,ki so brezčasne,ker je sama vesoljna teološka civilizacijska zapuščina živa večno sedaj in je vesoljno šifrirno večno sporočilo ter osnova vseh verstev sveta.Mene osebno takšni zapisi kot je tvoj komentar 1 ne presenečajo in so dobra dopolnitev širšega pogleda,ki ga žal mi še nimamo. Lp :)*
#18
Radmila Čučak
2
Dec 01, 2018
Ali je Zemlja imela nekoč dve (tri) Lune? Znanstvenik meni, da je manjša Luna trčila v sedanji Mesec.....ki ima zato različni površini na strani, ki jo kaže Zemlji in na temni strani

https://www.youtube.com/watch?v=mCI9JCUhBhM

Does the Earth had two moons in the past ? - YouTube

Did our planet once have two moons? Some researchers say so. Moreover, the missing satellite might still be up there--sp
#17
Radmila Čučak
0
Dec 01, 2018
Vede Peruna pišejo, da je Zemlja nekoč imela tri lune:

- Luna Lelja z orbito kroženja 7 dni

- Luna Fata (grško: Phaeton) z orbito kroženja 13 dni

- Luna Mesec z orbito 29.5 dni

Tudi znanstveniki NASA menijo, da je Zemlja nekoč imela tri Lune na t.i. Lagrangian točki, kjer gravitacija Zemlje lahko ohranja lune v stabilni orbiti. Pri oblikovanju Lune so lahko manjši deli ostali v tej orbiti.

Znanstvenika Lissaauer in Chambers iz NASA centra menita, da je Zemlja nekoč imela tri Lune, nato pa je dve Luni gravitacijska sila planetov vrgla iz orbite, tako da sta odleteli proč ali pa sta padli na Zemljo.

https://www.foxnews.com/story/nasa-earth-may-once-have-had-three-moons

NASA: Earth May Once Have Had Three Moons | Fox News

Debris from planetary collision that formed Moon also likely made two other small moons, NASA researchers think.
#16
Radmila Čučak
0
Oct 07, 2017
Abram....hvala za tvoj izračun.....tudi Vede Peruna govorijo o medzvezdnih potovanjih, katere omenjaš....

Paul Hellyer, bivši minister za obrambo v Kanadi, je povedal, da vsaj štiri vesoljske rase že tisočletja obiskujejo Zemljo, med njimi tudi Sivi Greysi iz ozvezdja Zeta Reticuli, o katerih piše v Vedi Peruna. V spodnjem videu je povedal, da je Edward Snowden razkril, da vlade držav vedo za te obiske.

Minister vlade Rusije Dmitry Medvedev pa je povedal, da predsednik Rusije dobi poleg kovčka, v katerem so šifre za aktivacijo jedrskega orožja, še dva tajna dokumenta:

- podatke o izven zemeljskih rasah, ki obiskujejo naš planet
- podatke o tajni ruski službi, ki spremlja in nadzira te obiske

https://www.youtube.com/watch?v=qD1AWjS1yeI
#15
abram1b2 Cej
1
Oct 06, 2017
Radmila :)*
70000 letni zapisi pokrivajo dva in pol civilizacijska valova 2x28000 plus sedanjega 14000 let.Izvor Zemljanov in zremeljskih ras izvirajo iz planetarnih osončij galaksije.Mi Zemljo ciklično naseljujemo po vsakokratnem samozlitju našega osončja. KO se osončje samozlije in je Zemlja in osončje staro 3 milijarde let se Zemlja naseli s organizmi,ki proizvajajo veliko bio mase kopno in veliko plantkona v morjih .Ti prvi prinešeni organizmi dajo podlago biomaso plankton za višje razvite organizme.MI v vsakem ciklu osončja Zemljo naseljujemo v 9 milijardnih ciklih ,ko je Zemlja stara 3 milijarde let začnemo s njeno konolozacijo in ko je stara 12 milijard jo zapustimo-ne vsi. Mnogo jih Sonce dobedno spraži ko se razširi. V Vesolju življenje ni nikoli nastalo in ne bo nikoli končalo,tako kot sama vseobsežna večno sedanja vesoljna elementarna samobitnost.Vesolje in življenje večno sedaj umirata in se samorojevata v ciklih.Valovnica je najbolj pogosto risan simbol vesoljnega samodelovanja EM valovanja.Lp :)**
#14
Radmila Čučak
1
Oct 06, 2017
Zim Zelen....tudi mene so Vede Peruna presenetile....pred leti sem brala pogovor z ruskim znanstvenikom, ki živi v Ljubljani, in je povedal, da imajo v Rusiji neke skrivne zapise, stare 70.000 let.

Jaz sem potem iskala na internetu neke informacije o tem, a nisem našla ničesar...pred dnevi pa sem slučajno našla video Vede Rune, ki govori prav o teh zapisih......Vede Peruna so le delček vseh teh starih rokopisov

V Tibetanski samostanih imajo tudi zelo veliko starih zvitkov. Pravijo, da jih je toliko, da bi več prevajalcev potrebovalo sto let, če bi hoteli vse prevesti v angleški jezik...kdo ve, kakšno zgodovino skrivajo (kot na primer rokopis Dzyan, ki govori o evoluciji ras na planetu )
#13
Janez Gril
1
Oct 06, 2017
Radmila, se ujema z mnogimi informacijami, ki jih imam!
Hvala!
#12
Radmila Čučak
0
Oct 06, 2017
Popravek.....podira teze antropogeneze- vede o evoluciji človeka (ne arheologije)
#11
Radmila Čučak
2
Oct 06, 2017
Janez....uradna zgodovina ne zna pojasniti:

- dejstva da danes ne obstaja tako napredna tehnologija, kot je bila uporabljena pred tisočletji za gradnjo piramid in megalitov z več sto ton težkimi kamnitimi bloki

- dejstva, da ne obstaja vezni člen med opico in človekom in zato mislim da se človek NI razvil iz opice, kot trdi Darvinova teorija. Tudi med drugimi živalskimi vrstami ne obstajajo vezni členi, ki bi potrjevali, da se je ena vrsta razvila v drugo

Moje mnenje se opira tudi na podatke, ki sem jih dobila v literaturi indigo in kristalnih otrok, med katerimi imajo nekateri celo tri vijačnice DNK in so jasno-čutni, tako da lahko berejo zapise akaše (v etru zero point polja o katerem sem pisala v objavi skalarna energija).

Oni pravijo, da je Stvarnik ustvaril človeka popolnega, z 12 ali več vijačno DNK in polno uporabo naših možganskih centrov. V času pa je prišlo do degeneracije, v Bibliji opisane kot Padec človeka ter do genetskih manipulacij, ki so blokirale izražanje naših genov in nas vrgle v pozabo, neke vrste demenco z upadom možganskih funkcij.

Ko berem pra stare knjige, vidim da je bil človek preteklosti duhovno in moralno etično na veliko višjem nivoju kot je danes. Stare modrosti v Vedah, gnostični literaturi iz Nag Hamadija, Qabali nekajkrat presegajo intelektualne zmožnosti sodobnih pisateljev in filozofov.

Zato mislim ,da je bilo v zgodovini planeta več ciklusov vzponov in padcev civilizacije. Vede Peruna govorijo o človeku na Zemlji pred 1.5 milijarde let, na Kreti pa so našli odtis človeškega stopala star 5.7 milijonov let. To podira zastarele teze arheologije, ki tega česar ne zna pojasniti, preprosto zamolči in skrije.

V dobi interneta, pa se lahko dobijo mnoge informacije in veliko se lahko izve, kljub temu da tega ni v učnih programih. Nihče nam ne preprečuje, da se izobrazimo sami ter da se učimo, dokler smo živi :)

Človek lahko z duhovnim razvojem vrlin in s srčno ljubeznijo znova prebuja speče možganske centre, kar pomeni širši nivo zavesti, vse do razsvetljenja celotnega bitja. Zato vse religije poudarjajo vrednote, ljubezen, vero v Boga kot pot nazaj v izvorno stanje, v katerem smo bili pred Padcem.
#10
Zim Zelen
1
Oct 06, 2017
Strnjeno predstavitev Ved, sem z zanimanjem preletel. Preteklost nam počasi prihaja pred oči na tak ali drugačen način.
Vse to se mi zdi neverjetno, očitno so materialni dokazi tisto, kar nas bo prepričalo.
#9
Janez Gril
1
Oct 06, 2017
Hvala!
Pogledal filmček, oba. Zanimivo. In grozno hkrati, da se to skriva....
Ko sva že pri tem, me zanima še eno tvoje mnenje glede uradne variante zgodovine.
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Periodizacija_zgodovine)
Od 500.000 let naprej ljudje. Ok. Ampak smo šli res čez vse te faze razvoja, ali smo prišli bistveno bolj razviti na svet, kot nam pridigajo. Po moje slednje sicer... Ampak zanima me tudi kaj meniš ti.

Pa lep dan želim!
#8
Radmila Čučak
0
Oct 06, 2017
Janez....za več informacij si lahko ogledaš zanimiv video Vede Rune, ki je pripet v objavi ( dala sem le zelo skrajšan povzetek vsega, kajti Vede Peruna so zelo obsežne)

Tu pa je še potopljena kristalna piramida pri Bermudah, nekoč del Atlantide, zdaj pa 2000 m pod vodo

https://www.youtube.com/watch?v=gYajkHqqqak
#7
Radmila Čučak
0
Oct 06, 2017
Janez :)...hvala za komentar in vprašanje o Atlantidi......po navedbah v Vedi Peruna, je Atlantida obsegala ozemlje severne in srednje Amerike in severni del južne Amerike, poleg tega pa je obstajala celina, v bližini današnje Floride, ki je bila ob Velikem Potopu pred 13.000 leti potopljena.

To dokazujejo najdbe podvodnih mest in piramid v tem delu oceana....

Glede zibelke človeštva sem brala pri indigo otrocih (ki imajo bolj aktivno DNK in zato prebujenega več rodovnega spomina), da naj bi bila prvotna pra pra domovina človeške rase v ozvezdju Lyra (zvezdi Vega in Aramatena), od tam pa naj bi se naselila po drugih ozvezdjih, kot so Orion, Plejade, Sirius, naš sončni sistem in druga ozvezdja..

Razširjenost človeku podobnih ras po naši galaksiji ne spremeni vloge Stvarnika, ki je oblikoval vsa živa bitja, kakor tudi človeka. Ne glede na to, v katerem ozvezdju živi človek, je Stvarnik vedno naš izvor življenja, ljubezni in vseh vrlin, naš vzor in ideal, čeprav mi to pozabljamo.

Pri Kubi je mesto s piramidami na dnu oceana, del potopljene Atlantide

https://www.youtube.com/watch?v=egXg_2gLWvs

Underwater Pyramid City Discovered Near Cuba - YouTube

Little shock waves can make a huge difference! We are for now, a very small minority in a World that is blinded by relig
#6
Janez Gril
1
Oct 06, 2017
Vau. Od Atlantide dalje sem nekako že vedel. Pa za Etruščane slišal, pa Feničane...., vesoljni potop, .... Ampak to so drobtine, delčki mozaika. Tole se mi zdi, da vse to nekako povezuje. A severna Amerika naj bi potem takem bila bivša Atlantida?
Poslal nas je na zemljo nekdo....
Človeku da mislit.
Kje je tu vloga Stvarnika?
A to, da imam jaz zelene oči, nekdo drug rjave, - a to bi lahko bilo kaj povezano z zgoraj navedenimi barvami oči??
Dejstvo, da imamo možgane velike, uporabljamo pa le drobec.... Tudi zanimivo, kajne?

Vsekakor hvala za informacije!
#5
Pokaži več komentarjev
Radmila Čučak
Radmila Čučak
Objavil/a 2017-10-05 18:21:20 (Oct 05, 2017)
Starejša objava Novejša objava
Vede Rune Šta piše u drevnim spisama o poreklu čoveka na zemlji. - YouTube

Sergej Sal 2/5 Tajno znanje i nauka - YouTube

ZADNJE OBJAVE
Razstrupljanje od mRNA cepiva/genske terapije za COVID-19
Babaji Nagaraj
Naravni izdelki za wellness in nego iz Filipinov
Slovenija in sveto število 144
Dr. Judy Mikovits, phD: CEPIVA SO VIR EPIDEMIJE COVID-19
Kdo je povzročil pandemijo in SPIN COVID-19?
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
marec 2021
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj