Mercator je izdal obvestilo, da je dobavitelj sličico iz serije Disney Mali šef odpoklical, ker vsebuje zdravju škodljive ftalate. Serija Disney Mali šef vsebuje 144 sličic. V eni od njih, sličici številka 114, so presežene mejne vrednosti ftalatov, zato so jo odpoklicali. Ftalati so, kot lahko preberemo na Wikipediji, hlapne tekočine, ki jih dodajajo polimerom […]

Odpoklicali nevarno sličico | Savus

Mercator je izdal obvestilo, da je dobavitelj sličico iz serije Disney Mali šef odpoklical, ker vsebuje zdravju škodljive ftalate.